Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede mandateert voor de komende periode van 2020-2024 vier personen voor het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB).

Dit overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen brengt gelovigen uit verschillende groepen, organisaties en bewegingen viermaal per jaar samen.

Bekommernissen en inzichten kunnen klinken binnen dit overleg met als doel een bijdrage te leveren in de opbouw van de kerkgemeenschap met bijzondere aandacht voor de plaats van de leek.

 

De vier afgevaardigde personen zijn:

  • Didier Vanderslycke (ORBIT), brengt de thema’s racisme, diversiteit, rechtvaardige migratie en interlevensbeschouwelijke ontmoeting binnen
  • Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), zet in op solidariteit met het zuiden en een duurzame wereld zonder ongelijkheid
  • Jef Vlaminckx (Pax Christi Vlaanderen), met bijzondere aandacht voor vrede, kernwapenuitstap, en actief geweldloos verzet
  • Staf Peeters (Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede), met de optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting.

 

logo nrv

Vitale geloofsgemeenschappen

Op deze manier wil het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede ook aansluiting vinden bij Space for Grace dat inzet op innovatie en vitaliteit van geloofsgemeenschappen. Space for Grace, het innovatieplatform, is ontstaan vanuit het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Het lekenberaad zette immers in 2014 al een onderzoek op poten naar ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’.

Het NRV wilt op deze manier ook partner zijn en een steen bijdragen om innoverende projecten rond diaconie en maatschappelijke inzet, en duurzame projecten rond integrale ecologie en Ecokerk te ondersteunen. Er leeft immers bij veel gelovigen een verlangen om werk te maken van geloofsgemeenschappen die zich inzetten voor solidariteit met de meest kwetsbaren in de samenleving én voor solidariteit met Moeder Aarde.

De schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde horen onlosmakelijk samen, zoals Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato Si’. NRV wilt mee zoeken hoe deze boodschap gestalte kan krijgen in het licht van de huidige sociale, economische en ecologische crisis en wat het betekent om vandaag christen te zijn.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px