Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede brengt mensen en organisaties samen. Zo werden er in de loop van de afgelopen decennia verscheidene netwerkprojecten opgestart in de schoot van NRV. We brengen er graag enkele onder de aandacht:

  • De werkgroep "Bewogen Verzet" brengt pastorale actoren samen uit de verschillen lidorganisaties. 
  • In de werkgroep "KIJO (Kinderen en jongeren) Solidariteit" overleggen educatief medewerkers van de solidariteitsorganisaties met beleidsverantwoordelijken van het VSKO, Basis en Secundair. Zij organiseren samen een jaarlijks studie- en ontmoetingsmoment.
  • Recent is er ook een werkgroep rond fondsenwerving opgestart. 

U leest er meer over onder de verschillende rubrieken.