1 september 2016: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
4 september 2016: Scheppingszondag
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

Download hier het aanbod voor de Scheppingsperiode 2016

Toelichting:

  • De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
  • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
  • De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.
  • Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd.
  • In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse "Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping".

Het aanbod:

In de brochure die je kan downloaden krijg je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen.
Rode draad doorheen heel het aanbod, is de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

Vanzelfsprekend willen we gemeenschappen, groepen en parochies aanmoedigen om op 1 september deel te nemen aan de Wereldgebedsdag. Hiervoor kan je gebruik maken van de gebedsviering die uitgewerkt werd door  de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg ICLZ.

Voor 4 september, Scheppingszondag, vind je in deze brochure een uitgewerkte viering, bruikbaar voor de zondagse eucharistie.
We lanceren dan ook onze nieuwe campagne “Klimaatnetwerk.be, Elke groep een klimaatplan”.
Voor heel wat gemeenschappen en parochies is de eerste zondag van september een moeilijk moment. Ze kiezen dan ook liever voor een andere dag in september. Een groot deel van de viering is uiteraard ook best bruikbaar op andere momenten.

Voor de Scheppingsperiode vind je in ons aanbod een bezinningstekst, aansluitend bij de evangelielezing van elke zondag.
Ook het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je helpen om in deze periode aandacht te richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

De laatste week van september is traditioneel ook de Vlaamse Vredesweek, met op 4 oktober Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB