1 september 2018: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

Download hier het aanbod voor de Scheppingsperiode 2018

Het aanbod:

In de brochure voor liturgie - bezinning - gesprek - actie krijg je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen.

Rode draad doorheen heel het aanbod, is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

 • Vanzelfsprekend willen we gemeenschappen, groepen en parochies aanmoedigen om op 1 september deel te nemen aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL.
 • Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens een gebed om ontferming, een voorbede en een bezinningstekst voor na de communie. Het zou goed zijn om gedurende deze periode ook de affiche ‘Kies lokaal’ van Ecokerk een zichtbare plek te geven in de kerk.
 • We stellen voor om op één zondag tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker te zetten, zowel in de viering als met andere activiteiten. Op deze zondag kan je ook gebruik maken van de andere bouwstenen die we apart aanbieden.

 • Activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering:
  Het aanbod biedt uitstekende kansen om ook aansluitend bij de zondagsviering nog een aantal activiteiten te plannen:
  • Organiseer een aperitief met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.
  • Of maak er een heus aperitiefgesprek van, over voedsel en landbouw dichtbij en veraf. (zie brochure pagina 43)  
  • Organiseer een eco-gezinswandeling in de buurt, met bezoeken bij interessante initiatieven: een boer die verkoopt via Korte Keten, een volkstuintje, een zelfpluktuin, initiatieven van stadslandbouw, lokale transitiegroepen, enz…
  • Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben. Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen

 • Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.
 • Evident nodigen we alle groepen uit om mee te doen met de campagne “Klimaatnetwerk.be – Elke groep een klimaatplan” die we ook in deze brochure kort voorstellen. Doe mee, maak een eigen klimaatplan voor je groep of parochie, en deel het op Klimaatnetwerk.be.
 • Met ‘Kies lokaal’ nodigen we jouw groep uit om dit jaar extra aandacht te geven aan ons voedsel. De eigen voedselkeuzes vormen niet alleen een belangrijk onderdeel van het klimaatplan van een gezin of een groep. Ze zijn ook een hefboom om te werken aan een toekomst voor alle mensen, met respect voor de aarde en al wat leeft.
 • Op 21 september is er ook de Werelddag voor Vrede. Het is de start van de vredesweek, met op 23 september Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren.

 

Wat is de Scheppingsperiode?

 • De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
 • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
 • De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.
 • Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd.
 • In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 Afbeelding2Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw