De affiche van Klimaatnetwerk.be is beschikbaar als download, in het Nederlands en het Frans.

Je kan ze ook bestellen, op formaat A2.

Dat kan bij Ecokerk, maar handiger bij onze stuurgroepleden die Ecokerk opvolgen in jouw regio:

 • Antwerpen: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van Ecoteam Antwerpen.
 • Brabant: bij Ecokerk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Brussel: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Brussel
 • Limburg: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vicaris Bisdom Hasselt
 • Oost-Vlaanderen: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vrijwilliger Ecokerk bisdom Gent
 • West-Vlaanderen: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., medewerker Diaconie Brugge
 • Verenigde Protestantse Kerk in België: bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook de aparte symbolen van de affiche kan je downloaden.

Gemeenten

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is een internationaal initiatief. Het brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Nieuwe ondertekenaars zeggen toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

Heeft ook jouw gemeente intussen het Burgemeestersconvenant ondertekend? Ontdek het hier. Vul de naam van je gemeente in, en klik op OK.

Dan is je gemeentebestuur allicht een interessante partner bij het realiseren van het klimaatplan van je groep. Heeft jouw gemeente intussen ook al een actieplan ingediend? Of is men nog bezig met het opstellen van het actieplan? In dat laatste geval, kan je zeker nog suggesties geven voor zaken die je gerealiseerd wil zien:

 • Voor heel wat groepen en parochies is de gemeente de eigenaar van de jeugdbewegingslokalen, ontmoetingscentra en vergaderplaatsen waar de groepsactiviteiten zich afspelen. Vraag zeker na aan je gemeentebestuur wat de plannen zijn voor het energiezuinig maken van het gebouw, het voorzien in een groene omgeving of het produceren van hernieuwbare energie via zonnepanelen of het verwarmen via warmtepompen. Belangrijk hierbij is ook de langetermijnplanning: gemeenten kunnen niet alles tegelijk realiseren, ze moeten hun investeringen plannen en budgetten voorzien op de begroting van een bepaald jaar.
 • Ook voor kerkfabrieken en centrale kerkbesturen is de dialoog met de gemeente belangrijk, in het kader van de langetermijnvisie voor parochiekerken.

Provincies

Alle Vlaamse provincies doen hun duit in het zakje, voeren een beleid om hun eigen C02-uitstoot te verminderen, en steunen diverse initiatieven op hun grondgebied. Een aantal organiseren ook jaarlijks een samenaankoop van zonnepanelen of groene stroom. Provincies stimuleren en begeleiden de gemeenten die aansluiten bij het Burgemeestersconvenant. De provincies zijn ook eigenaar van heel wat gebouwen waarin de bisdommen gehuisvest zijn. Voor hen zijn zij de gesprekspartner om ingrepen te doen aan de infrastructuur.

 • De provincie Limburg wil tegen 2020 30 procent van de CO2-uitstoot teruggeschroefd hebben, wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 en daagde meteen alle 44 Limburgse gemeenten uit. Op www.limburgklimaatneutraal vind je een overzicht. Als vereniging kan je ook subsidies krijgen voor kleine duurzame projecten.
 • De provincie Vlaams-Brabant hoopt tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, organiseerde een succesvolle Vlaams-Brabantse klimaattop en riep al haar gemeenten op om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen; 59 gemeenten sprongen al op de kar waarvan 39 een goedgekeurd klimaatplan hebben. Ook hier kan je subsidies krijgen voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.
 • De provincie Antwerpen wil tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal zijn, neemt het voortouw in het adaptatiebeleid en behaalde in 2015 als eerste overheid in Vlaanderen de ISO 14001-norm voor haar milieumanagementsysteem.
 • De provincie Oost-Vlaanderen wil ook klimaatneutraal worden tegen 2050 en lanceerde de actie 'klimaatgezond Oost-Vlaanderen, te vinden op www.klimaatgezond.be. Daar vind je een aantal interessante initiatieven die ook voor jouw groep mogelijkheden bieden.
 • De provincie West-Vlaanderen wil in 2030 een CO2-neutrale organisatie zijn en wil naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie in 2050.
 • interessant is ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeland. Oost- en West-Vlaanderen maakten ze een klimaateffectschetsboek dat de verwachte effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied in kaart brengt, en oplossinngen onderzoekt. Zeeland deed dat al eerder. 
 • Voor wie wil bouwen of renoveren zijn ook de Provinciale steunpunten voor duurzaam wonen en bouwen interessante startpunten.
 • Het Brussels Gewest voert eveneens een actief beleid rond energiemaatregelen, zowel voor energiebesparing als voor de productie van groene energie. Ook zij hebben een reeks steunmaatregelen.

 

banner eenv 600px

In de loop van juni krijgt Klimaatnetwerk.be verder vorm.

Download nu al het aanbod voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping en Scheppingszondag, met liturgische suggesties en bezinnende teksten.

Wat je verder nog mag verwachten:

 • Concrete ideeën om je klimaatplan op te starten. Met tips zowel voor kleine, lokale verenigingen als voor grotere instellingen of nationale organisaties. Waar mogelijk verwijzen we daarbij door naar reeds bestaande initiatieven.
 • Inspirerende verhalen van groepen die een klimaatplan opstelden en actie ondernemen: geloofsgemeenschappen, scholen, jeugdbewegingen, congregaties, volwassenenbewegingen, bedrijven, kerkfabrieken, enz. Ook jouw verhaal voegen we hier graag aan toe!
 • Werk- en gespreksmodellen
  • Een gespreksmodel voor een startvergadering om je klimaatplan op te stellen.
  • Een werkmodel om met je groep de encycliek Laudato Si’ beter te leren kennen
  • Een werkmodel om het Akkoord van Parijs te verkennen
  • Het gespreksmodel “Begrenzing en feestelijke beleving” voor een spiritualiteit van het genoeg.
      

 

1 september 2016: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
4 september 2016: Scheppingszondag
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

Download hier het aanbod voor de Scheppingsperiode 2016

Toelichting:

 • De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
 • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
 • De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.
 • Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd.
 • In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse "Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping".

Het aanbod:

In de brochure die je kan downloaden krijg je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen.
Rode draad doorheen heel het aanbod, is de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

Vanzelfsprekend willen we gemeenschappen, groepen en parochies aanmoedigen om op 1 september deel te nemen aan de Wereldgebedsdag. Hiervoor kan je gebruik maken van de gebedsviering die uitgewerkt werd door  de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg ICLZ.

Voor 4 september, Scheppingszondag, vind je in deze brochure een uitgewerkte viering, bruikbaar voor de zondagse eucharistie.
We lanceren dan ook onze nieuwe campagne “Klimaatnetwerk.be, Elke groep een klimaatplan”.
Voor heel wat gemeenschappen en parochies is de eerste zondag van september een moeilijk moment. Ze kiezen dan ook liever voor een andere dag in september. Een groot deel van de viering is uiteraard ook best bruikbaar op andere momenten.

Voor de Scheppingsperiode vind je in ons aanbod een bezinningstekst, aansluitend bij de evangelielezing van elke zondag.
Ook het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je helpen om in deze periode aandacht te richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

De laatste week van september is traditioneel ook de Vlaamse Vredesweek, met op 4 oktober Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren.

We weten dat de grootste slachtoffers van de klimaatveranderingen vandaag te vinden zijn bij de armste bevolkingsgroepen in het Zuiden. Daarom geven we klimaatnetwerk.be ook een wereldwijde en solidaire dimensie mee.

NRV-Ecokerk is stichtend lid van Oikocredit België. Oikocredit is een internationale oecumenische organisatie waar je je geld ethisch kan beleggen in economisch en sociaal rendabele projecten van kansarme groepen in het Zuiden. In de komende jaren zal Oikocredit 300 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in het Zuiden. Hiervan wil men tegen eind 2016 al € 50 miljoen realiseren.

Het gaat om een diversiteit van projecten: zon, wind, water, verhoging van energie-efficiëntie... Allemaal moeten ze economisch rendabel zijn, én in handen zijn van lokale groepen en hun organisaties. Zo creëren ze een grote sociale meerwaarde en ontwikkelingskansen voor arme gemeenschappen in het Zuiden. 

Wie intekent, doet geen gift, maar belegt in coöperatieve aandelen. U ontvangt jaarlijks een dividend. Oikocredit betaalt reeds jaren een stabiel dividend uit van 1,25%. Het terugnemen van aandelen gaat eenvoudig en snel, zodat u vlot weer beschikking hebt over uw geld als dat nodig is.

Meer info en mogelijkheden om coöperatief aandeelhouder te worden, vind je op de website van Oikocredit

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB