Over de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren bestaat er wereldwijd, en dus ook in ons land, een levendig debat.
Dat is niet toevallig. Landbouw en onze voedselconsumptie vormen een van de belangrijke thema’s in het klimaatdebat.
Landbouw zorgt voor het broodnodige voedsel voor alle mensen maar heeft een impact op zijn omgeving, positief en negatief.

Desinvesteer uit fossiele brandstoffen
Investeer in de transitie naar een koolstofarme economie

Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si', willen steeds meer christelijke organisaties en instellingen wereldwijd, hun geld niet langer investeren in fossiele energiesectoren, maar in economische activiteiten die de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst helpen waarmaken.  Dit vanuit het besef dat ze een verantwoordelijkheid hebben in de realisatie van een snelle en rechtvaardige overgang van het ‘fossiele tijdperk’ naar schone energie voor iedereen en een koolstofarme economie.

Afval wordt grondstof

Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren van afval, zo horen en lezen we relelmatig in de pers. Met initiatieven als de gescheiden afvalophaling, de containerparken, de kringloopwinkels, de terugnameplicht en Fost Plus... is ons gedrag de voorbije decennia grondig bijgestuurd. Het volstaat om eens een bezoekje te brengen aan de website van OVAM om te zien hoe veelzijdig de verwerking van onze afvalstromen georganiseerd is. Steeds meer afval wordt opnieuw omgezet in grondstoffen, en zo krijgt de circulaire economie stilaan vorm.

De klimaatneutrale samenleving van de toekomst moet echter niet alleen afval verwerken, maar vooral ook afval voorkomen, en zo ons verbruik aan materiaal en energie verminderen. Dat heeft met ons koopgedrag te maken, maar ook met productdesign. Meer en meer zullen producten zo moeten gemaakt worden, dat ze opnieuw helemaal te demonteren zijn, en alle grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Dat is het principe van cradle to cradle (van wieg tot wieg)

Kringlopen

Kringloop mee

En tenslotte is het ook aan ons om op een andere manier met onze gebruikte goederen om te gaan, en zelf ook te denken vanuit de kringloopgedachte:

 • Verminder: kies voor producten die weinig afval opleveren, zoals verpakking of plastics. Ga voor kwaliteitsvolle, duurzame producten die een lange levensloop hebben. Koop geen wegwerpproducten. Doe samenaankopen van producten die nuttig zijn voor meerdere groepen. Kies voor materialen met het Cradle to cradle-label.

 • Hergebruik: een veel toegepaste techniek in jeugdlokalen. Nergens krijgen meer stoelen, tafels, kasten, boeken, gereedschappen, enz... een nieuw leven dan in lokalen van jeugdbewegingen. Zoek nieuwe toepassingen of nieuwe gebruikers voor zaken die je niet meer nodig hebt. Deel met anderen of geef wat je niet meer nodig hebt. Breng het naar de kringwinkel en doe er zelf je aankopen.

 • Recycleer: maak ook in je lokaal of zaal gebruik van de diverse mogelijkheden om afval gescheiden in te zamelen en in het recyclagecircuit te brengen. Zeker voor verenigingen die een eigen afvalcontainer hebben, wordt nog al te vaak alles in die ene container gedumpt en als restafval meegegeven.

 • Repareer: spreek in je groep de handige Harry's en Henriette's aan om alle materialen te onderhouden en waar nodig te repareren. Organiseer een Repair Café voor je leden en de bewoners van je dorp of wijk.

 • Upcycle: maak van resten van afgedankte producten, nieuwe hoogwaardige en decoratieve toepassingen. Wie op internet het woord 'upcycle' intikt, vindt honderden afbeeldingen van creatieve vondsten van anderen die materialen een nieuw leven gaven. Maak er een toffe activiteit voor je groep van.

Fietsbibliotheek

Jonge gezinnen kopen voor hun kleine spruit een eerste (driewiel)fietsje, een tweede (groter) fietsje, een derde, enz... Naarmate het kind ouder wordt, belanden die fietsjes op zolder of op het containerpark. Het kan ook anders. In een fietsbibliotheek betaal je lidgeld, en ontleen je de opeenvolgende fietsjes een tijdlang. Nadien breng je ze terug. Ze krijgen een onderhoudsbeurt en worden weer in omloop gebracht. Een idee dat gemakkelijk over te nemen is door parochies, samen met het verenigingsleven.

Enkele goede voorbeelden vind je in Gent (Opwielekes.be) en Brugge (Fietsbib, ism Beweging.net). In de KULeuven kan je als student goedkoop een VELO-fiets huren en laten onderhouden of herstellen.

afvalbeheer

 

Pocket: Afvalbeheer voor milieuprofessionals

Anthony De Proft is docent in de opleiding Facilitair management van de hogeschool Odisee. Hij schreef de pocket ‘Afvalbeheer voor milieuprofessionals’, eerst voor gebruik in de hogeschool zelf, maar nadien in een aangepaste versie voor alle grotere instellingen of organisaties die een afvalbeheer moeten organiseren. Er stellen zich ook allerlei vragen. Welke afvalstoffen zijn er in mijn organisatie? Hoe beheer ik de sortering, ophaling en verwijdering van de verschillende soorten afvalstoffen? Wat is de doelstelling van dit afvalbeheer? Kostenverlagend en duurzaam? Het beheer van afval betekent een belangrijke kostenpost voor iedere organisatie. Bovendien is het onderworpen aan allerlei wet- en regelgeving, op Europees, federaal en Vlaams niveau. Kennis van zaken bij het bepalen van de strategie voor afvalbeheer is dan ook een absolute must voor elke milieuprofessional.

De pocket is te bestellen bij Politeia

 

 

 

 

 

banner eenv 800px

Alles bij de hand voor je klimaatplan

Onze checklist is ons basismateriaal om met je groep alles eens op een rijtje te zetten, te kijken wat al gebeurt en ontdekken wat nog kan gebeuren rond diverse thema's: elektriciteit, water, mobiliteit, verwarming, afval, catering en aankopen.

Met deze pagina's bieden we je daarnaast heel wat extra info en ideeën. Klik op een pictogram en ga op ontdekkingstocht.

Dichtbij leeft er meer dan je denkt.

Heel wat bewegingen en organisaties zijn de voorbije jaren op de eco- en klimaatkar gesprongen en hebben heel interessante initiatieven ontwikkeld: Ik vind de aarde leuk (OKRA), Urban mining (KWB), Share fairs (KVLV), Femma gaat voor duurzaam, KLJ Natuurlijk, enz…  Zij voegen zich bij de grote groep oude en nieuwe bewegingen: natuurverenigingen, transitiegroepen, ecologische tuiniers, CSA-boerderijen, korteketeninitiatieven, groenestroomproducenten, enz…

 

 

 

 • Onderzoek even wie in de buurt met wat bezig is, en leg contacten. Samen sta je sterker.
 • Organiseer een fietstocht of wandeling in de buurt. Herontdek de trage wegen en geniet van je eigen omgeving.
 • Herontdek samen de lokale economie en de producten die in jouw buurt geproduceerd worden. Ga naar de winkels die je met de fiets of te voet kan bereiken.
 • Heel wat mensen zoeken ook nieuwe manieren van wonen: in gezamenlijke projecten, met geeelde tuin, wasplaats en materialen. Kijk op samenhuizen.be of er in jouw buurt een project van cohousing of woongemeenschappen zijn. Maak kennis met hun keuzes en mogelijkheden.
 • Organiseer een bezoek bij de windturbine, het cohousing-project, de CSA-boerderij, het volkstuintje, de stadsboerderij, de hoevewinkel of de korteketen-boer in je buurt. Laat je rondleiden door een verantwoordelijke.
 • Vraag ook wat je als parochie, vereniging of congregatie voor hen kan betekenen. Misschien hebben ze nood aan een vergaderzaal. Misschien zijn er activiteiten waar samenwerking mogelijk is.
 • Dichtbij zijn ook je vrienden in de groep, je buren en je wijk. Onderzoek of je zaken kan delen of samen aanschaffen in plaats van elk apart.
 • Buurtfeesten, nieuwjaarsborrels en speelstraten zijn uitstekende gelegenheden om mensen te leren kennen, en samen met hen mogelijkheden te verkennen voor klimaatvriendelijke en gemeenschapsbevorderende initiatieven in eigen buurt. Die kunnen gaan over verschillende thema's die hier elders aan bod komen, en ook over bvb. de inrichting van de straten, bloemenacties, verkeersveiligheid en het autoluw maken van de wijk, het openbaar groen, het gebruik van het pleintje, enz...

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

We hebben nog 10 jaar om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te halveren en de temperatuurlimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden.

Ecokerk eist van onze politici een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan om dit te realiseren en onze toekomst klimaatveilig te maken

We roepen daarnaast alle groepen op om een eigen klimaatplan te maken en het te delen op Klimaatnetwerk.

Door onze gebouwen en onze werking klimaatneutraal te maken, scheppen we toekomst voor de komende generaties, met resprect voor de aarde en al wat leeft. 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px