Sinds 2005 hebben de Belgische bisschoppen aan het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede de opdracht toevertrouwd om ook de zorg voor de schepping uitdrukkelijk op te nemen in de werking van de kerkgemeenschap. Een visie rond ecologie en spiritualiteit moest uitgewerkt worden en er moeten wegen gezocht worden om deze visie in de praktijk te brengen. In januari 2009 is voor het bisdom Antwerpen een Eco-Team van start gegaan.

Lees meer...

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB