• ATTENT, Netwerk voor maatschappelijke inzet in het  bisdom Antwerpen

  • Op 28 november 2014 wordt te Malle ATTENT gelanceerd tijdens een Trefdag. ATTENT is de roepnaam van het netwerk voor maatschappelijke inzet in het Bisom Antwerpen.
    

 • Commissie van 8 oktober 2014

  • De Commissie komt samen op woensdag 8 oktober 2014 in lokaal 2, studiegebouw van het TPC, 20 uur.
  • Leden van de werkgroep Netwerk Diaconie stellen er voor: "Het project ATTENT, Netwerk voor maatschappelijke inzet in het bisdom Antwerp". Bespreking.
  • Fred Sels geeft toelichting bij de recente ontwikelingen in het gevangeniswezen en -pastoraal. Ook de internering zal besproken worden.

 • Open Avond Start Vlaamse Vredesweek 2014 bisdom Antwerpen, woensdag 10 september 20 u
  • De Vlaamse Vredesweek gaat in 2014 door van 21 september tot en met 2 oktober. De Vredesweek roept op te reageren tegen haatboodschappen en het gesprek aan te gaan met diegenen die ze verspreiden. “Neen tegen haatboodschappen in de publieke ruimte.” Op die manier sluit de Vredesweek aan bij de Europese campagne “No Hate Speech”, of: “neen tegen haatboodschappen”.
  • De inleiding zal gegeven worden door Wim Smit, theoloog en legeraalmoezenier. Toelichting bij de Vredesweek door Olivier Forges en Jo Hanssens van Pax Christi Vlaanderen.
  • De Open Avond voor het bisdom Antwerpen gaat door op woensdag 10 september 2014 om 20 h, in lokaal 2, Studiegebouw, Theologisch en Pastoraal Centrum. De Avond is een organisatie van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping in nauwe samenwerking met Pax Christi Vlaanderen, CCV Partner in Christelijk Vormingswerk en Kerkwerk Multicultureel Samenleven.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  180228 LogoWZS 120px  Wzz Logo 2 WEB