• Woensdag 12 juni 2013: Het hoofdthema is een analyse en werking van de verschillende solidariteitsacties bij noodsituaties en crissisen zoals bij Syrië. Over de verhouding tussen NGOs en structurele hulp. Met Luc Claessens, voorzitter, en Bogdan Vanden Berghe, Secretaris Generaal 11.11.11.

 • Woensdag 8 mei 2013, Open Avond: Conflict in Syrië en impact voor het Midden Oosten. Initiatief van CRVHS, Missio, CCV, BD en PCV..
  • Met Brigitte Herremans, Midden-Oosten Broederlijk Delen/Pax Christi Vlaanderen. Lees de bijdrage van Brigitte: "Vrede in Syrië: een onmogelijke opdracht?" en Achtergrondinformatie Syrië.
  • Lees de bijdrage van Paul Lansu betreffende de situatie van kerken en christenen in Syrië.

 • Woensdag 10 april 2013: Het hoofdthema is het huidige asielbeleid en mogelijke tendensen voor de toekomst. Met Bart Daems van CAW De Mare.

 • Woensdag 13 maart 2013: De Commissie komt tot conclusies voor haar komende werking. Tevens maakt ze een balans op van de diaconale werking in het bisdom. De "Brood is Leven" vastencampagne voor de Syrische bevolking komt eveneens ter sprake.

 • Woensdag 6 februari 2013: De Commissie staat stil bij de situatie in de gevangenissen en kijkt naar het interneringsbeleid in het bijzonder. Inleiding door Fres Sels, gevangenisaalmoezenier.

 • Woensdag 9 januari 2013: De Commissie gaat in gesprek met Mgr. Johan Bonny over de visietekst "Een houtskoolvuur met vis erop en brood" van en voor het bisdom Antwerpen. Welke zijn de kerngedachten in de visietekst voor de Commissie? Tevens viert de Commissie een voorzitterswissel. Suzette Verhoeven geeft de fakkel door aan Luc Claessens.

 • Woensdag 12 december 2012: Evaluatie van de visietekst van en voor het bisdom Antwerpen. Van gespreksronde naar visietekst. Aandachtspunten voor de CRVHS. Inleiding door Maria Verwimp.

 • Woensdag 14 november 2012: Wij voorzien een tweetal getuigenissen (Mia Vroom en Annemarie Gielen) van de vredesbedevaart van Broederlijk Delen / Pax Christi Vlaanderen naar Israel & Palestina (26 oktober – 5 november). We plaatsen de inzichten en ervaringen ook in de bredere context van de “Arabische Lente één jaar later”.
  • Lees het verslag.

 • Gemeenteraadsverkiezingen in België: 
  • Geven om de ander. Een reflectie met aanbevelingen.
  • De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping (CRVHS) van het Bisdom Antwerpen, wil een reflectie aanbieden aan kiezers en kandidaat gemeenteraadsleden naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Lees de tekst.

 • Woensdag 10 oktober 2012: Bevraging en visieontwikkeling van de Commissie. Paneldebat met Suzette Verhoeven, Paul Lansu, Rik Hoet, Inge Schellekens en Marcel Cloet.

 • Woensdag 12 september 2012: Startavond Vredesweek Bisdom Antwerpen, "Hoe een gewapend conflict voorkomen? Wachten tot het overkookt? Preventie als middel tegen massawreedheden." Gastspreker is Etienne De Jonghe, voormalig Secretaris Generaal Pax Christi International. Uitnodiging van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping, Centrum voor Christelijk Vormingswerk en Pax Christi Vlaanderen.

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB