Er is reeds geruime tijd van alles te doen in verband met de situatie van een aantal transmigranten in en om Zeebrugge. Zoals gewoonlijk verschijnen daaromtrent in de media allerlei berichten, het ene al objectiever dan het andere.

We vinden het belangrijk om een aantal zaken ruimer te verspreiden, zeker in het Jaar van de Barmhartigheid dat in de Kerk lopende is. Het maakt die 'barmhartigheid' en dat hele jaar er rond ineens veel concreter, 'profetischer', oproepender en geloofwaardiger... We duimen voor een warme samenleving!
 
In onze downloadmap vind je een aantal teksten en berichten:

  • De Visietekst die wij met de organisatoren van het Info- en Onthaalpunt Zeebrugge hebben opgesteld. Daarin staat overduidelijk te lezen wat precies de bedoeling is van dit initiatief, en wie er aan mee werken. Dit moet meteen een aantal misvattingen en gratuite beweringen (bv. vanwege de politici...) uit de wereld helpen. Tenminste voor wie de moeite wil doen om goed te lezen wat er staat en wat niet.
  • Een degelijk artikel van Tine Danckaerts uit MO*, over de transmigranten in Zeebrugge.
  • Een gedicht dat Staf de Wilde voor pastoor Marechal schreef, ter bemoediging.
  • Een krantenbericht over de rol die het bisdom Brugge in dit alles speelt, via de Dienst Diaconie /Betlehemproject en ORBIT West-Vlaanderen. Een rol die in de media nauwelijks of helemaal niet aan bod komt...


Geert Dedecker
 
Dienst Diaconie bisdom Brugge en ORBIT West-Vlaanderen

image002

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB