We werkten 10 tips uit die directies van scholen, bestuurscomités en ouderverenigingen kunnen helpen om armoede te bestrijden.

Financieel aspect. Hoeveel kost de school aan de ouders?

1. Kinderen huren of kopen tweedehands handboeken op school. Ze kaften hun boeken op school onder begeleiding. De school voorziet kaftpapier.

2. Het is belangrijk dat lagere scholen zich strikt houden aan de maximumfactuur en dit niet omzeilen door bijvoorbeeld uitstappen tijdens de schoolvakanties te organiseren. Bij het niet betalen van de schoolfactuur is er een grondig gesprek met de ouders.

3. Het kind krijgt fruit en soep op school. Ook als de ouders dit niet betalen. De school zoekt een alternatief voor dure cadeaus voor verjaardagen en voor leerkrachten.

Taal

4. Er worden taallessen Nederlands georganiseerd voor ouders (ook voor laaggeschoolden). Soms moeten ouders eerst hun eigen taal leren alvorens ze een andere taal kunnen leren.

5. Nederlandstalige jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen bieden kinderen activiteiten aan in de vrije tijd. We werken zoveel mogelijk aan een brede school.

6. Er worden vertelklassen ingericht en er kunnen leesboeken ontleend worden. Ouders worden uitgenodigd om mee te vertellen en daartoe een cursus ‘leren vertellen’ te volgen.

Kansarmoede

7. Kinderen maken na schooltijd in de studie hun huiswerk onder begeleiding.

8. Kinderen die spijbelen worden uit het café gehaald.

Armoede

9. Er wordt een oplossing gezocht voor kinderen die regelmatig geen boterhammen bij hebben.

10. De school biedt een oplossing aan voor kinderen die problemen hebben met hygiëne.


image002

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB