De oproep van Paus Franciscus in Laudato Si’ tot een dringende ecologische bekering, en het Akkoord van Parijs om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging  “flink onder de 2° C te houden, met inspanningen om 1,5° C als streefdoel te bereiken”, dagen iedereen uit om daadwerkelijk een andere levensstijl en een ecologisch burgerschap te ontwikkelen. 

Ecokerk grijpt dit historisch moment aan en roept  alle jeugd- en volwassenenbewegingen, groepen, verenigingen, scholen, geloofsgemeenschappen, bisdommen, instellingen, congregaties, parochies, kerkfabrieken, nationale en regionale organisaties op om een eigen klimaatplan te maken en dit de komende jaren ook stapsgewijs uit te voeren.

Naar een klimaatneutrale kerkgemeenschap.

Doel daarbij is om met al deze werkingen en organisaties op termijn (netto) geen CO2 of andere broeikasgassen meer uit te stoten. Zo willen we een actieve bijdrage leveren aan de inperking van de wereldwijde klimaatopwarming.   

Volgens het Akkoord van Parijs, afgesloten in december 2015, moet de hele wereld deze klimaatneutraliteit bereiken in de tweede helft van de eeuw. Deze beslissing luidt het einde in van het tijdperk van de fossiele brandstoffen.
Vanaf 2020 zal het Klimaatakkoord vijfjaarlijks worden bijgestuurd. Daarbij blijven de ambities hopelijk overeind en zal de mensheid een manier vinden om voor iedereen een goed leven te verzekeren binnen de ecologische grenzen van de planeet.

Een belangrijk signaal aan onze politici.

In Laudato Si’ schaart paus Franciscus zich ondubbelzinnig aan de kant van de klimaatwetenschappers. Zijn pleidooi voor een ‘integrale ecologie’, zijn oproep tot ecologische bekering en voor een breed gedragen, diepgaande dialoog vond wereldwijd weerklank en spreekt mensen aan over alle levensbeschouwingen heen. De paus stelt de band tussen ecologie en de vraagstukken van armoede, rechtvaardigheid en vrede op scherp, en voedt daardoor het klimaatdebat met een indringend ethisch appèl.

De encycliek Laudato Si’ bevat een programma voor jaren, en is een uniek instrument om vanuit onze groepen en gemeenschappen volop te participeren in de milieu- en klimaatbeweging.

Klimaatnetwerk.be

De nieuwe website toont hoe Ecokerk de eerstkomende jaren verder wil werken. Met Klimaatnetwerk.be vormen we een netwerk van groepen en gemeenschappen die ieder hun klimaatplan opstellen en hun realisaties met mekaar delen.  

Het zal een beweging zijn die steeds verder aangroeit en online meer zichtbaar wordt. Klimaatnetwerk.be zal tegelijk een inspiratiebron zijn door het uitwisselen van concrete ideeën en praktische voorbeelden. We hebben mekaars ervaring en opgebouwde kennis nodig om vooruit te gaan, op weg naar een koolstofarme en klimaatneutrale werking.

Concreet nodigt Ecokerk je uit om als groep lid te worden van klimaatnetwerk.be. Dit doe je eenvoudig door je klimaatplan en je acties te delen op de website klimaatnetwerk.be of te sturen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Herstel van menselijke relaties

We maken er niet alleen een technisch of praktisch verhaal van. Immers: “De zorg voor de natuur is deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven”.(Laudato Si’ 228)
We brengen de oproep in praktijk om samen te sleutelen aan onze levensstijl en om met elkaar en de ruimere gemeenschap in dialoog te gaan. Samen werken aan een klimaatplan is gemeenschapsvormend. In een wereld die ons uitnodigt tot individualisme en ongeremde consumptie gaat het ook over herstel van menselijke relaties.

Naar een goed Belgisch Klimaatplan – Politieke actie

Tijdens de klimaattop in Parijs bereikten de gewesten en gemeenschappen in ons land een overeenstemming over de verdeling van de klimaatinspanningen.
 
Hoe gaat het nu verder? Hoe brengt België het Akkoord van Parijs in de praktijk? Komt er snel een nieuw Nationaal Klimaatplan? Levert de Vlaamse Klimaattop een samenhangend en doortastend plan op? Zal ons land pleiten voor een ambitieuzer klimaatbeleid in de EU?

Ecokerk volgt samen met Klimaatcoalitie en Platform Klimaatrechtvaardigheid de actualiteit op de voet, en voert waar nodig mee de druk op.