De voorlopige elementen die uit het nieuwe IPCC-rapport in de pers verschenen zijn, zijn ondubbelzinnig. De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C in plaats van 2°C is allesbehalve een symbolische eis: het is een kwestie van overleven voor miljoenen mensen en voor vele ecosystemen. Elke tiende van een graad telt. Alleen een diepgaande en collectieve transformatie van onze samenlevingen kan de wereld weer op het juiste spoor brengen. De Klimaatcoalitie roept op tot mobilisatie.

Ecokerk steunt de internationale petitie, gelanceerd tijdens de Laudato Si'-week

Twee belangrijke VN-conferenties komen er aan. In oktober de VN-top over biodiversiteit en in november de VN-Klimaattop in Glasgow, waar landen de eerste keer hun vijfjaarlijkse nieuwe klimaatplannen moeten indienen.

Tijdens de voorbije Laudato Si'-week in mei, werd door de Global Catholic Climate Movement een internationale petitie gelanceerd.
Ecokerk ondertekende ze reeds. Jij kan hetzelfde doen.


Van 16 tot 25 mei, sluit de Laudato Si'-week het jubileumjaar af dat vorig jaar werd ingezet ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de spraakmakende encycliek van Paus Franciscus.

Net als vorig jaar, is er een boeiend online programma, met op 25 mei de lancering van het Laudato Si' Actieplatform.

Tijdens de week gaan toonaangevende experts van over de hele wereld met elkaar in dialoog over de kwesties die er het meest toe doen. 

Knack lanceerde deze sympathieke actie, met steun van KULeuven/Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur. Ecokerk werkt er graag aan mee.

"Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin."  Dat zegt journalist en initiatiefnemer Simon Demeulemeester: "Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen, evenveel als er bos is.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is."

De Klimaatcoalitie maakte haar nieuw eisenpakket voor een Belgische "Green New Deal" bekend. Het bevat meer dan 100 aanbevelingen om een sociaal rechtvaardige klimaattransitie te bewerkstelligen in België.

Deze unieke Belgische coalitie, die vakbonden, jongerenorganisaties, milieu- en ontwikkelingsorganisaties en burgerbewegingen verenigt, stelt vandaag een brede waaier aan maatregelen voor om beleidsmakers te gidsen doorheen het immense werk dat nodig is voor de klimaattransitie. Het raakt aan alle domeinen: de Belgische verantwoordelijkheid op Europees en mondiaal niveau, de vereiste transformatie van de Belgische economie per sector, de financiering en een beter en meer participatief bestuur.

De pleidooien voor de Klimaatzaak starten op dinsdag 16 maart 2021. Meer dan 60.000 burgers voeren een rechtszaak tegen de vier bevoegde Belgische overheden omdat ze tekortschieten in hun klimaatbeleid. België moet bewijzen dat het zijn internationale engagementen nakomt en voldoende ijvert voor een rechtvaardige en duurzame toekomst voor alle Belgen.

Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Belgische justitie moeten oordelen over het beleid dat de verschillende regeringen voeren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zes jaar na de oprichting van de Klimaatzaak start eindelijk het tien dagen durende proces waarop 62.000 Belgen voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een rechtszaak aanspannen tegen de federale regering en het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest. Onze overheden zullen zich in deze rechtszaak moeten verantwoorden voor hun nalatigheid.

Studiogast Karel Malfliet legt in deze podcast van Kerknet uit hoe Ecokerk, in 2005 opgericht op vraag van de Belgische bisschoppen, onze vaak gebroken relatie met God, de naaste en de aarde tracht te herstellen via tal van initiatieven. Toch gaan de wortels van deze beweging heel wat verder terug in de tijd. De encycliek ‘Laudato si’ van paus Francicus was hoe dan ook een mijlpaal, om verschillende redenen. Maar ecospiritualiteit moet op een bepaald moment ecopraktijk worden.

Op 4 oktober 2020, de naamdag van Sint Franciscus en het einde van de scheppingsperiode, ondertekende paus Franciscus in Assisi zijn derde encycliek Fratelli tutti ('allen broeders'). Het gaat over meer dan broeders en zusters zijn voor elkaar: de zorg voor de wereld om ons heen en in ons, is de zorg voor onszelf. We moeten een "wij" vormen die het gemeenschappelijke huis bewoont.

"Dat document vormt een culminatiepunt van dit pontificaat waarin de prioriteiten van Franciscus samenkomen en waarin hij een compilatie en een synthese van zijn denken geeft", schreef Emmanuel Van Lierde in Tertio, "Op de achtergrond zinderen zijn toespraken in de coronacrisis mee, maar evenzeer de exhortatie Evangelii Gaudium en de encycliek Laudato Si’. Hij herhaalt opnieuw dat alles met alles verbonden is en dat we ofwel samen ten onder gaan, ofwel samen bouwen aan een nieuwe wereldorde."


Sinds de uitbraak van het coronavirus vertoeven mensen steeds vaker in de natuur. Ook tuinieren, in de eigen tuin of bijvoorbeeld in gedeelde stadstuintjes, heeft sinds de coronacrisis aan populariteit gewonnen. Ondanks de revival van natuurwandelingen en tuinieren is het met de biodiversiteit van de flora in Vlaanderen niet zo goed gesteld. Dat dit ten dele een gevolg is van hoe de mens met zijn omgeving omgaat, hoeft geen betoog.

Van 19 tot 20 november ging op uitnodiging van paus Franciscus "The economy of Francesco" door als online event. Het maakt deel uit van het programma naar aanleiding van 5 jaar Laudato Si'.
Aanvankelijk was het de bedoeling om deze conferentie met jonge economen en ondernemers in het voorjaar te organiseren in Assisi. Door de coronacrisis werd het noodgedwongen uitgesteld. Assisi bleef wel de gaststad van waaruit het geheel werd georganiseerd.

De voorbije twee weken voerde de Klimaatcoalitie verschillende acties, die gisteren werden afgesloten met een grote verjaardagstaart in Brussel. Vandaag beslisten de Europese staatshoofden om de EU klimaatambitie voor 2030 te verhogen naar een uitstootvermindering van minstens 55% (ten opzichte van 1990). De Klimaatcoalitie erkent dat dit een belangrijke stap is maar herinnert er tegelijk aan dat dit een absoluut minimum is en dus zo strikt als mogelijk moet ingevuld worden.

Deze maandag 7 december zijn de Klimaatcoalitie en Sinterklaas op bezoek gegaan bij Premier Alexander De Croo.

Enkele dagen voor de Europese top was de boodschap duidelijk: België en Europa moeten de ambitie verhogen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te respecteren. Ze hebben honderden brieven van kinderen en burgers overhandigd om hun eis kracht bij te zetten.

Twee uur later heeft ons land aangekondigd dat het zou instemmen met een verhoogde ambitie op Europees niveau.  

Deze was op 9 december om 14 uur
Naar aanleiding van de VN-top over Klimaatambitie


Op 12 december is het Akkoord van Parijs 5 jaar oud. Bij die gelegenheid organiseren de VN een online klimaattop. Landen worden uitgenodigd om daar hun sterkere ambities bekend te maken: de nieuwe vijfjaarlijkse nationale klimaaatplannen, met doelstellingen voor mitigatie, adaptatie en klimaatfinanciering.

In het kader van die VN-top, en om de wereldleiders aan te porren om ambitieus te zijn, organiseerde het Vaticaan op 9 december om 14 uur dit webinar.