Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
Lees meer...
Caritas International steunt slachtoffers van oorlogen, rampen en armoede en helpt migranten, in samenwerking met de nationale en internationale netwerken waartoe wij behoren.
Lees meer...

Caritas Catholica Vlaanderen vzw wordt, vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij en in overeenstemming met de instructies van de Vlaamse Bisschoppen opgevat als een

Lees meer...

Missio is een internationale kerkelijke organisatie. We zijn vertegenwoordigd in zo'n 140 landen. Wereldwijd werkt Missio aan grenzeloze solidariteit.

Lees meer...

ORBIT vzw is een open sociaal-culturele beweging.
ORBIT maakt beweging rond diversiteit, racisme & migratie.

Lees meer...

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen.

Lees meer...

Present bevordert de solidariteit met mensen die ziek of oud zijn of een handicap hebben, en in een voorziening verblijven. Deze solidariteit geven we concreet vorm via:

Lees meer...

Welzijnsschakels ontstond in de schoot van Welzijnszorg als een beweging die mensen samenbrengt die een armoede-ervaring hebben.

Lees meer...

Armoede groeit: meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens, meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven…

Lees meer...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB