Caritas Catholica Vlaanderen vzw wordt, vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij en in overeenstemming met de instructies van de Vlaamse Bisschoppen opgevat als een

overleg- en samenwerkingsplatform van de Caritas-geledingen die werkzaam zijn in het Vlaams Gewest en uit tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of uit werk van welzijn en gezondheid en van de solidariteit in het algemeen.

Specifieke aandachtspunten zijn:

  •     de christelijke identiteit, ethiek en kerkbetrokkenheid;
  •     de maatschappelijke en politieke positionering;
  •     innoverend initiatief nemen bij nieuwe maatschappelijke problemen en noden;
  •     de prioritaire aandacht voor armoedeproblematiek in het vrijwilligerswerk;
  •     het maatschappelijk onderzoek en studieopdrachten in de gezondheids- en welzijnssectoren;
  •     de vorming hierrond.

Rekening houdende met het algemeen belang en met een zo groot mogelijke autonomie van de leden, gebeurt de realisatie van het maatschappelijk doel in onderlinge solidariteit tussen haar leden. Als Vlaamse organisatie heeft Caritas ook oog voor de internationale context. Samen met het netwerk Caritas Solidariteit, en met haar Franstalige zusterorganisatie Caritas Catholica en Communauté française en germanophone, is Caritas Vlaanderen via Caritas Catholica Belgica constituerend lid van de vzw Caritas Europa, afdeling van Caritas Internationalis. Binnen Caritas Europa is een permanente werkgroep voor de voorzieningen actief, waarvan de coördinatie zich bij Caritas Belgica bevindt.

www.caritas.be

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px