Aan de slag met Laudato Si'

Ecokerk ontwikkelde de voorbije jaren een divers aanbod rond de encycliek Laudato Si', zowel voor korte bezinningsmomenten als voor gespreksavonden of presentaties. Door een selectie uit ons aanbod hier samen te zetten, willen we iedereen helpen die op zoek is naar inspiratie om Laudato Si' in de eigen activiteiten ter sprake te brengen.

In maart stuurde paus Franciscus via videoboodschap de uitnodiging de wereld in om een 'Laudato Si'-week' te vieren. In zijn boodschap herhaalt hij: “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?

Hij hernieuwt de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen niet langer te laten doorgaan: “Laten we zorg dragen voor Gods schepping, het geschenk dat we kregen"

De Laudato Si'-week loopt van 16 mei tot 24 mei, de vijfde verjaardag van de encycliek. Op 24 mei is er een wereldwijde dag van gebed.

Er wordt hard aan ons getrokken, om ons te leiden naar consumptieland

 

"Geluk vereist dat we sommige behoeften, die ons hoofd op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt."

 

Alles is met elkaar verbonden

 

"de authentieke zorg voor ons eigen leven en voor de relaties met de natuur is niet los te maken van de broederlijkheid, de gerechtigheid en de trouw tegenover de anderen."

 

Kunnen we onze eigen gedaanteverandering beleven?

 

"De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij ze kunnen horen te midden van constant lawaai, voortdurende en hebberige verstrooiing of de cultus van de schijn?"

 

Gunnen we de aarde de sabbatrust?

 

"een poging om het evenwicht en de gelijkheid te verzekeren in de relaties van de mens met de anderen en met de aarde waarop hij woonde en werkte."

 

Kan ik verwonderd, genietend, dankend in het leven staan?

 

"Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan om te genieten van de kleine dingen."

 

Verlies aan biodiversiteit bedreigt mens en planeet

 

"Elk jaar verdwijnen duizenden soorten planten en dieren die we niet meer zullen kennen, die onze kinderen niet meer zullen zien, ze zijn voor altijd verloren."

 

Ik verlang er naar, U te ontmoeten

 

"Geluk vereist dat we sommige behoeften, die ons hoofd op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt"

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px