#ik7mee

De komende weken en maanden publiceren we hier de inspirerende verhalen van gezinnen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie deelden

UZ Leuven: campus Gasthuisberg wordt groen en biodivers

UZ Leuven is een indrukwekkend complex, gelegen op een heuvelrug, net buiten de Leuvense stadsring, en in de nabijheid van de E314 en enkele belangrijke invalswegen. Ingesloten door diezelfde wegen, vind je in het noordoosten het Lemmensinstituut en in het zuidwesten de brandweerkazerne en de Sociale Hogeschool UCLL.  

vzw De Tandem is een basisbeweging in Oudsbergen die een voortrekkersrol wil spelen voor een duurzame, solidaire en liefdevolle samenleving. De Vredeshofkes en de Repair Cafés zijn momenteel hun belangrijke actieterreinen.

Welzijnsschakel Tochtgenoten uit Oudsbergen, werkt samen met mensen in kansarmoede. De werking zorgt dat mensen hun gevoel van zelfwaarde stijgt, en dat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Ontmoetingskansen bieden en in dialoog gaan met het lokaal beleid zijn hun actieterreinen.

Met het initiatief ‘Elke groep een klimaatplan’, motiveert Ecokerk sinds 2016 kerkelijke en (christelijk) geïnspireerde groepen om een eigen klimaatplan te maken en dit te delen op Klimaatnetwerk.be, een afdeling van de website van Ecokerk. Doel: "met onze diverse werkingen op termijn netto geen CO2 of andere broeikasgassen meer uitstoten, en dus geen bijdrage meer te leveren aan de wereldwijde klimaatopwarming."

 

Ecokerk nodigt gezinnen, lokale groepen en gemeenschappen uit om de 7-sprong te wagen en om in te tekenen op een 7 jaar durend veranderingsproces, om volledig duurzaam te worden, in de geest van Laudato Si'.

Veel eerste sprongen zijn al gebeurd.

In 2015, het jaar waarin Laudato Si’ verscheen, schreven ruim 50 mensen voor Ecokerk over de duurzame keuzes, in hun persoonlijk leven, hun organisatie of bedrijf.

Hun verhalen werden gebundeld, en toegevoegd aan het politiek dossier dat we aan de bevoegde minister overhandigden, enkele weken voor de VN-klimaattop in Parijs.