#ik7mee

De komende weken en maanden publiceren we hier de inspirerende verhalen van gezinnen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie deelden

Natuurpunt Borgloon beheert met haar grote vrijwilligerswerking in Groot-Borgloon zo'n 150 ha natuurgebied.

In onderstaand filmpje voert voorzitter Luk Robijns ons mee naar de vallei achter het voormalig Cisterciënzerinnenklooster Coolen, waar ze zo'n 8 ha beschermd landschap beheren en beschermen, en nieuwe natuur tot ontwikkeling brengen.

Ze doen dat met aandacht voor waterbeheer, biodiversiteit en de aanplant van zeldzame inheemse soorten zoals de zwarte populier.

Vorig jaar was het exact 5 jaar geleden dat Paus Franciscus hoge ogen gooide met zijn encycliek “Laudato Si’”, waarin hij oproept om zorgzaam om te gaan met onze Schepping. Hebben we voor het eerst een uitgesproken “groene paus”? In elk geval vonden wij als parochiegemeenschap in Ninove ecologie een zinvol thema. We hingen ons wagonnetje dan ook graag aan de locomotief van Ecokerk en startten een eigen kerngroepje van mensen die willen nadenken over hoe we als lokale kerkgemeenschap op een duurzame manier aan kerkopbouw kunnen doen. Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen we initiatieven opstarten? Waar zijn de valkuilen?

 

Broederlijk Delen is pleitbezorger voor integrale ecologie. We pleiten voor een systeemverandering, waarbij we streven naar een waardig leven voor ieder mens, en dit in harmonie met de natuur en met respect voor de draagkracht van de aarde.

 

Met een hart voor ecologie.

Peter De Smedt is pastor in het WZC Hof ten Dorpe in Wommelgem. Ecologie ligt hem ook nauw aan hart. Hij vertelt welke stappen er werden gezet die pastorale zorg en ecologie verbinden.

Als pastor in het WZC, maak ik tijdens de liturgie regelmatig de verbinding tussen wat ons door de Schepper gratis gegeven is en wat ons in de Schrift werd aangereikt. Verwonderd mogen zijn en steeds opnieuw mogen uitkijken naar dat natuurlijk proces van vernieuwing en vergankelijkheid, die vooral in de lente en herfst sterk naar voor komt, doet ons ook stilstaan bij het leven.

Wij(k)water: Meer doen met het hemelwater dat op kerkdaken valt.

Gents MilieuFront sloeg de handen in elkaar met Ecokerk, Stad Gent, Farys, Join for Water en Aquaflanders. Met geld uit het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting onderzochten ze hoe we het hemelwater dat op kerkdaken valt kunnen opvangen, hergebruiken en laten infiltreren in de bodem. Het project kreeg de naam Wij(k)water. Vind alles erover in de handige samenvattende brochure.

Het onderzoek is afgerond en de resulaten werden op 21 juni 2021 aan het publiek voorgesteld in de Sint-Pauluskerk in Gent, waar pastoor Michel De Beer ook iets vertelde over de ecologische keuzes en de plannen voor regenwateropvang.

UZ Leuven: campus Gasthuisberg wordt groen en biodivers

UZ Leuven is een indrukwekkend complex, gelegen op een heuvelrug, net buiten de Leuvense stadsring, en in de nabijheid van de E314 en enkele belangrijke invalswegen. Ingesloten door diezelfde wegen, vind je in het noordoosten het Lemmensinstituut en in het zuidwesten de brandweerkazerne en de Sociale Hogeschool UCLL.  


Vanaf 1 mei 2021 vind je de administratieve diensten van het bisdom Hasselt niet langer aan het Vrijwilligersplein waar ze een halve eeuw ondergebracht waren, maar in een nieuw duurzaam gebouw.

De provincie Limburg, die instaat voor de huisvesting van de bisschop en zijn diensten, besliste niet langer te investeren in het verouderde bestuursgebouw dat te duur werd in gebruik en onderhoud. Zelfs renovatie bleek geen optie. In overleg met de diocesane diensten werd finaal gekozen voor een nieuw, minder omvangrijk en 'Bijna Energieneutraal' (BEN) gebouw aan de Paul Bellefroidlaan, even buiten het Hasseltse stadscentrum, aansluitend bij de ambtswoning van de bisschop.

vzw De Tandem is een basisbeweging in Oudsbergen die een voortrekkersrol wil spelen voor een duurzame, solidaire en liefdevolle samenleving. De Vredeshofkes en de Repair Cafés zijn momenteel hun belangrijke actieterreinen.

Welzijnsschakel Tochtgenoten uit Oudsbergen, werkt samen met mensen in kansarmoede. De werking zorgt dat mensen hun gevoel van zelfwaarde stijgt, en dat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Ontmoetingskansen bieden en in dialoog gaan met het lokaal beleid zijn hun actieterreinen.

Met het initiatief ‘Elke groep een klimaatplan’, motiveert Ecokerk sinds 2016 kerkelijke en (christelijk) geïnspireerde groepen om een eigen klimaatplan te maken en dit te delen op Klimaatnetwerk.be, een afdeling van de website van Ecokerk. Doel: "met onze diverse werkingen op termijn netto geen CO2 of andere broeikasgassen meer uitstoten, en dus geen bijdrage meer te leveren aan de wereldwijde klimaatopwarming."

 

Ecokerk nodigt gezinnen, lokale groepen en gemeenschappen uit om de 7-sprong te wagen en om in te tekenen op een 7 jaar durend veranderingsproces, om volledig duurzaam te worden, in de geest van Laudato Si'.

Veel eerste sprongen zijn al gebeurd.

In 2015, het jaar waarin Laudato Si’ verscheen, schreven ruim 50 mensen voor Ecokerk over de duurzame keuzes, in hun persoonlijk leven, hun organisatie of bedrijf.

Hun verhalen werden gebundeld, en toegevoegd aan het politiek dossier dat we aan de bevoegde minister overhandigden, enkele weken voor de VN-klimaattop in Parijs.