Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept oktober uit tot klimaatmaand

Van de droge zomer in Vlaanderen tot het noodweer verder van huis: de klimaatcrisis is alomtegenwoordig. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil niet aan de kant blijven staan en roept als netwerkorganisatie haar leden op om van oktober de klimaatmaand te maken. De volgende weken worden voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld van scholen die klimaateducatie een prominente plaats geven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal met scholen meestappen in de nationale klimaatbetoging op zondag 23 oktober.

 

“De zorg om het klimaat zit in het DNA van het katholiek onderwijs”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De klimaatcrisis gaat iedereen aan en de jonge mensen het meest van al. Daarom inspireren we onze scholen om van oktober de klimaatmaand te maken.”


Ik7mee staand 300pxDuurzaamheid als centraal thema in een katholieke dialoogschool

Vanuit haar inspiratie wil het katholiek onderwijs bijdragen aan een open, betekenisvolle, verdraagzame en duurzame samenleving. Daarom werken heel wat scholen tijdens de maand oktober rond het klimaat. Die initiatieven willen we als netwerk voor het voetlicht plaatsen.

“In de visie van de katholieke dialoogschool is duurzaamheid een van de bouwstenen, net als solidariteit met volgende generaties en andere mensen op deze planeet”, zegt Lieven Boeve. “Zowel in het basis- als secundair onderwijs krijgt duurzaamheid de nodige aandacht via onze leerplannen. Daarmee gaan schoolteams vanuit een eigen aanpak aan de slag en die inspanningen willen we in de maand oktober stimuleren.”

Vanuit inspirerend burgerschap moedigen we onze leerlingen aan om samen hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan de wereld, maar vooral om deze mee vorm te geven en te veranderen, en daardoor ook anderen te inspireren. Dit doen we onder andere in samenwerking met het project Duurzame Ontwikkeling op School.

 

Ondersteuning van scholen

logo katholiek onderwijs VlaanderenVandaag en de komende weken verspreidt de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen extra voorbeelden van goede praktijk op school rond klimaatverandering. Daarbij worden duidelijke linken gelegd naar de leerplannen.

Ons leerplan voor het basisonderwijs, ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’, omvat alle bouwstenen om leerlingen mee te nemen in lessen en projecten over duurzaamheid en klimaat. Voor het secundair onderwijs reiken we handvaten aan die vakoverschrijdend (leerlingen leren de CO2-uitstoot van hun school berekenen, organiseren een themadag rond duurzame voeding...) of vakgebonden zijn (omgaan met grafieken om je statistisch te wapenen in de klimaatdiscussie, verhalen van schrijver Plinius over de aarde die zichzelf beschermt…).

“Via onze pedagogische begeleiding verspreiden we voorbeelden om te inspireren, om de leerlingen te sensibiliseren en als goed geïnformeerde burgers stappen voorwaarts te zetten richting duurzaamheid”, zegt Lieven Boeve.

 

Concrete acties

Op vrijdag 21 oktober bezoekt Lieven Boeve enkele scholen die de zorg om het klimaat structureel inbedden in het curriculum en de schoolwerking. Op zondag 23 oktober wandelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee in de nationale klimaatmars. We roepen ook onze scholen op om (op individuele basis, of met de klas of met de school) op die dag naar Brussel af te zakken.

 

 

Lees ook op Klimaatnetwerk over het initiatief 'Klimaatscholen 2050'

Lees ook de bijdrage van Lieven Boeve voor 'Het klimaat verandert ook mij'

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px