"In een gebroken en verdeelde wereld willen wij een luisterende en helende aanwezigheid zijn; wij willen gemeenschappen opbouwen waarin vreugde en eenvoud, vrede en harmonie, eenheid en verzoening heersen.

In het besef dat wij als mensen onder elkaar en met het heelal verenigd zijn, hechten wij een grote waarde aan de schepping in haar geheel. Als volk van God gelovig op weg respecteren we het anders-zijn van anderen en beklemtonen de waardigheid van elke mens. We zijn ervan overtuigd dat we meer ontvangen dan we ooit kunnen geven.

In de strijd voor de menselijke waardigheid gaan we risico’s niet uit de weg. We kiezen in maatschappelijke kwesties eenduidig voor verhoudingen die een rechtvaardige en menswaardige toekomst verzekeren."

 

7 ankerpunten

Ik7mee staand 300pxBovenstaand citaat komt uit de opdrachtverklaring van de congregatie die in 1803 door kannunik Petrus Jozef Triest werd opgericht, en zich van bij de aanvang engageerde voor een uitgesproken maatschappelijke inzet, in de psychiatrie, de zieken- en ouderenzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg.

De congregatie telt vandaag zo'n 1250 leden. Het zwaartepunt ligt niet meer in Vlaanderen of Europa, maar in Azië en Afrika.
De Nederlandstalige Provincie (Nederland en Vlaanderen) bestaat meer en meer uit bejaarde en hoogbejaarde zusters. Toch leven en handelen zij ook vandaag vanuit hun zending en oorspronkelijke spirituele bron "Deus caritas est - God is liefde".

De basiswaarden die dit handelen inspireren en richting geven, werden enkele jaren geleden samengevat in "7 Ankerpunten": Gastvrijheid - Solidariteit - Kwaliteit - Evenwaardigheid - Openheid - Soberheid - Innovatie.

 

Interview

In onderstaand interview met werkgroep Ecokerk van Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet in het bisdom Antwerpen, vertelt Anne-Mie Castelein hoe dit vertaald wordt in de initiatieven rond Integrale Ecologie binnen de Nederlandstalige Provincie van de Zusters van Liefde. Die initiatieven maken al veel jaren deel uit van hun werking, en worden vandaag verder gezet vanuit de inspiratie van Laudato Si';

 

 

Solidair met zelfgemaakte confituur

Voor hun maatschappelijk engagement vinden ook de ouder wordende zusters creatieve wegen. Zoals de verkoop van zelfgemaakte confituur van verse vruchten, ten voordele van de initiatieven van de collega's in Muene - Ditu, Congo. Zij helpen zo bij de aanschaf van hulpmiddelen voor het behandelcentrum voor kinderen met een fysieke beperking.

 

Zusters van Liefde - Nederlandstalige provincie

Zusters van Liefde - internationaal

Lees ook de bijdrage van Ann-Mie Castelein voor 'Het klimaat verandert ook mij'

Lees ook de bijdrage van de Zusters van Liefde voor Klimaatnetwerk

Lees ook de 7-sprong naar integrale ecologie van de Groep Tabor, het netwerk ruim 60 onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen die vandaag als autonome organisaties het werk van de zusters in Vlaanderen voortzetten.

 

confituur2 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px