De Vlaamse bisdommen hebben allemaal hun eigen tradities en groepen die werken aan de thema's van Rechtvaardigheid en Vrede, Diaconie en Ecokerk.

Deze regionale werkingen zijn onafhankelijk van het nationale Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.
Uiteraard is er wel een georganiseerd overleg om initiatieven uit te wisselen en klemtonen te bespreken. Zo zijn de regionale werkingen ook vertegenwoordigd in de stuurgroep van Ecokerk, in de Overleggroep Zorg voor een diaconale Kerk en in de Algemene Vergadering van NRV.

 

In bisdom Antwerpen

 

logo attent

Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet in Bisdom Antwerpen

Attent, het “netwerk voor maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen” is in 2014 opgericht om samen te werken aan gerechtigheid, vrede en gemeenschappelijke zorg voor de Schepping. De inzet voor de menselijke waardigheid en het bewogen verzet tegen de schending van de mensenrechten verbinden ons. Het netwerk inspireert, versterkt en verbindt al wie werk maakt van de barmhartigheid en de gerechtigheid.

Naar Attent

Contacteer Diaconie en Ecokerk bisdom Antwerpen

 


 

In bisdom Brugge

 

DiaconieBrugge

Diocesane Dienst Diaconie Brugge

Naar Diaconie bisdom Brugge

Contacteer Diaconie en Ecokerk bisdom Brugge

 

 

 


In bisdom Gent

 

Contact kl

Dienst Diaconie en Caritas

Kerk-zijn dat is ... zorg dragen voor mensen. Diaconie betekent oog en oor hebben voor mensen in nood.
Hiervoor hebben we onder meer het Netwerk Contact

Caritas betekent naastenliefde en verwijst meer specifiek naar pastorale zorg in de gezondheids- en welzijnssector.

Naar Dienst Diaconie en Caritas bisdom Gent

Contacteer Diaconie en Ecokerk bisdom Gent

 


In bisdom Hasselt


hasselt

Vicariaat Diaconie

De diaconie in ons bisdom is zeer veelzijdig; soms uitdrukkelijk zichtbaar, soms eerder verscholen, soms sterk georganiseerd, soms op zeer kleine schaal, soms zelfstandig, soms onderdeel van een nationaal of internationaal netwerk.

Tot de diaconie rekenen we ook de ecologische zorg, de zorg om de schepping en de diaconie die door sociale bewegingen wordt geleverd.

Naar vicariaat Diaconie

Contacteer Diaconie en Ecokerk bisdom Hasselt

 


In vicariaat Brussel


Brussel

Dienst Solidariteit Brussel

De kerntaak van de dienst Solidariteit is de Brusselse christenen er aan te herinneren dat ze "gezonden zijn om te dienen". Paus Franciscus wijst erop dat liefde nooit een abstract begrip kan zijn maar dat ze concreet moet worden beleefd door concrete handelingen en houdingen in ons dagdagelijkse leven. De apostel Jacobus zei reeds "Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood" (Jac 2,17).

Naar Dienst Solidariteit Brussel

Contacteer Diaconie en Ecokerk vicariaat Brussel

 


In vicariaat Vlaams Brabant & Mechelen

Mechelen

Dienst Diaconie

 

 

 

Naar vicariaat Vlaams Brabant & Mechelen

Contacteer Diaconie en Ecokerk in het vicariaat

 


 In de Verenigde Protestantse Kerk in België


vpkbWerkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) wil ons christelijk geloof betrekken op actuele vragen waarvoor wij ons in de samenleving geplaatst zien. Zo hopen we een betekenisvolle rol van de kerken in onze maatschappij te bevorderen.

Hiertoe stelt de Werkgroep KidS zich ten doel de VPKB gemeenten te ondersteunen, inspireren en stimuleren in het streven naar een rechtvaardige, vredevolle en duurzame
samenleving.

Naar Werkgroep KidS

Contacteer Ecokerk in VPKB

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px