Bisschop en vrouw delen rol als co-voorzitters

De Europese commissies Rechtvaardigheid en Vrede hebben tijdens de algemene vergadering in Malta Maria Hammershoy en aartsbisschop Antoine Hérouard verkozen tot nieuwe co-voorzitters. Met dit co-voorzitterschap wil Justice and Peace Europe inzetten op synodaliteit. De Deense Hammershoy deed ervaring op als vice-voorzitter van 2016 tot 2022. Hérouard is sinds begin 2023 de vice-voorzitter van COMECE, de Europese bisschoppenconferentie. Op deze manier versterken Justice and Peace Europe en COMECE de onderlinge banden en samenwerking. 

 

Voor het eerst in de geschiedenis worden de gezamenlijke Europese Commissies rechtvaardigheid en vrede voorgezeten door een duo. Op 18 stemgerechtigden kozen veertien commissies voor, twee onthielden zich en twee stemformulieren waren ongeldig. Door expliciet te kiezen voor een duo-voorzitterschap van een leek en een gewijde, (bij voorkeur) een vrouw en (tot op vandaag uiteraard) een man, maakt Justice and Peace Europe een duidelijk statement. Justice and Peace wenst mee te werken aan het einde van de klerikale cultuur en in te zetten op synodaliteit. Zo toont Justice and Peace aan dat het (kerkelijke) structuren in vraag durft stellen en dat verandering mogelijk is.

Hammershoy en Hérouard volgen in duo-voorzitterschap de Ierse aartsbisschop Noël Treanor op. Treanor was voorzitter van Justitia et Pax Europa van oktober 2018 tot oktober 2022. Hij is door paus Franciscus aangesteld tot apostolische nuntius bij de Europese Unie en de Europese instellingen.
Ad interim (van oktober 2022 tot november 2023) heeft Cécile Dubernet “de honneurs” waargenomen als interimvoorzitter. a Hammershoy 350

 

Wie is Maria Hammershoy?

Maria Hammershoy (1971) is moeder van twee kinderen en onlangs ook grootmoeder geworden. Ze werkt mee als lid van de bisschoppelijke raad voor Rechtvaardigheid en Vrede in Denemarken (sinds 2015) en vanaf 2019 is ze aan de slag als secretaris-generaal voor Caritas Denemarken. Vanaf 2023 zetelt ze ook in het bestuur van Caritas Europa, waarin ze Denemarken vertegenwoordigt. Daarnaast zetelt ze in de Raad voor Mensenrechten, de Oecumenische raad, en de redactie van het Deense christelijke dagblad Kristeligt Dagblad.
Voor de Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede was ze lid van het uitvoerend comité van 2017-2019, en vicevoorzitter van 2019-2022.

 

Wie is aartsbisschop Antoine Hérouard?

Antoine Hérouard is geboren op 10 August 1956 in Neuilly sur Seine (Frankrijk). Hij volgde de priesteropleiding in Rome (1980-1986), met studies in filosofie, theologie en moraaltheologie, en werd tot priester gewijd in Parijs in 1985. In Parijs startte hij zijn kerkelijke loopbaan. Hij was er onder meer parochiepriester voor Notre-Dame de la Gare (Paris 13) van 1995-2000, aalmoezenier van de MCC (Mouvement Chrétiens des Cadres, 1998-2004), en leerkracht in sociale ethiek aan het seminarie (1993-2005). Bovendien trad hij op als voorganger voor vieringen in de gevangenis (prison La Santé, 2001-2014). Van 2007 tot 2013 was hij secretaris-generaal voor de Franse bisschoppenconferentie. Hij was voorzitter van de commissie ‘sociale zaken’ van de Europese bisschoppenconferentie (COMECE) van 2018 tot 2023. In 2017 benoemde paus Franciscus hem tot hulpbisschop van Rijsel, en in 2002 tot aartsbisschop van Dijon. Vandaag is hij ook vice-voorzitter van COMECE.

In hun eerste toespraak voor de algemene vergadering van de Europese commissies rechtvaardigheid en vrede stipten de beidea Herouard 350 voorzitters volgende punten aan:

  • Ontdekken hoe een co-voorzitterschap functioneert
  • Als Europese commissies elkaars expertise versterken, uitwisselen en samenwerken rond gedeelde thema’s en acties
  • Partnerschappen op Europees niveau versterken met COMECE (Europese bisschoppenconferentie), ELSiA (European Laudato Si Alliance), JESC (Europese Jezuïetenwerking), LSM (Laudato Si Movement) en Caritas Europa
  • Inzetten op het verspreiden en delen van kennis over het sociaal denken van de Kerk

 

De co-voorzitters worden bijgestaan door de secretaris-generaal van Justice and Peace Europe, Stefan Lunte, en het uitvoerend comité, bestaande uit:

  • Zsanett Banlaki /Hongarije (verkozen voor een eerste termijn in 2022)
  • Ton Broekman /Spanje (verkozen voor een eerste termijn in 2022)
  • Daniel Darmanin /Malta (verkozen voor een tweede termijn in 2022)
  • Bernd Hirschberger /Duitsland (verkozen voor een eerste termijn in 2021)
  • Marek Misak /Tsjechië (verkozen voor een tweede termijn in 2022)
  • Gertrud Casel /Luxemburg (verkozen voor een eerste termijn in 2023)

 

Op de algemene vergadering hebben de Europese Commissies de statuten aangepast met 1 stem tegen, 1 onthouding en 16 stemmen voor. Breekpunt was het co-voorzitterschap, waarbij geargumenteerd werd dat slechts één persoon eindverantwoordelijkheid kan dragen, los van het feit dat het een man of vrouw, gewijde of leek zou zijn.
Ook het reglement van inwendige orde is aangepast met 0 stemmen tegen, 2 onthoudingen en 16 stemmen voor.logo J P Eur 350

 

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px