Enkele perspectieven voor de toekomst

Het lijdt geen twijfel dat Paus Franciscus de diaconie radicaliseert. Radicalisering betekent hier niet dat hij een revolutie wil ontketenen, al gebruikt hij soms zeer scherpe woorden, zoals in Evangelii Gaudium waar hij op roept om “alles te transformeren, zodat de kerk haar gebruiken, haar manieren van handelen, haar tijdschema’s en agenda’s, haar taal en structuren op een gepaste manier kan kanaliseren voor de evangelisatie in plaats van te zorgen voor haar zelfbehoud.” 

Populorum Communio, de vastenbrief van de Belgische Bisschoppen, roept op om weerwerk te bieden aan de onverschilligheid en zich in te zetten voor een meer rechtvaardige wereld, samen met vele anderen.

De brief actualiseert de boodschap van de encycliek Populorum Progressio die 50 jaar geleden verscheen en zoekt hoe bevrijdend werken aan meer solidariteit en barmhartigheid ook vandaag gestalte kan krijgen.

50 jaar Populorum Progressio

14 tot 16 november 2016, Leuven


Het colloquium herdenkt de betekenis van ontwikkeling in onze samenleving vandaag. 50 jaar geleden leverde Populorum Progressio een belangrijke bijdrage aan het debat rond ontwikkeling.

In tegenstelling tot een reductie van het begrip ontwikkeling tot economische vooruitgang, benadrukte Populorum Progressio het idee van integrale ontwikkeling, verstaan als de ontwikkeling van alle mensen en de gehele menselijke persoon.

Op donderdag 29 september was aartsbisschop De Kesel te gast in de Huidevetterstraat, op uitnodiging van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, voor een lunchcauserie. Het werd een boeiend en open gesprek over de plaats van de kerk in de samenleving, en over de rol van solidariteitsorganisaties hierin. In ‘De vreugde van het Evangelie’, de exhortatie die Franciscus publiceerde, schrijft hij: ‘Een authentiek geloof - dat nooit gemakzuchtig en individualistisch is - houdt altijd een diep verlangen in om de wereld te veranderen, waarden door te geven, iets beters na ons verblijf op aarde achter te laten’ (Evangelii Gaudium 183).

Wat zijn de sociale vraagstukken 125 jaar na Rerum Novarum? NRV nodigt je uit naar dit symposium, georganiseerd naar aanleiding van de voorstelling van het boek van Ellen Van Stichel.

Voor wie enige gevoeligheid heeft voor het lijden van mensen, ook wanneer we hen niet persoonlijk kennen, verschijnt onze globaliserende wereld voortdurend als een bron van verontwaardiging: ze wordt immers gekenmerkt door ongelijkheid en armoede. Geconfronteerd met deze wereldwijde problematiek rijst de vraag wat er kan en moet gedaan worden aan deze ongelijkheid.

Het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie werd op 4 juni voorgesteld in Leuven. Het centrum is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen geestelijke verzorgers in de gevangenis en de KU Leuven. Het heeft als doel vanuit verschillende levensbeschouwingen na te denken over levensbeschouwing in de gevangenis en een over meer humane omgang met criminaliteit.

Subcategorieën

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px