“Subsidiariteit heruitvinden? De participatieve maatschappij onder druk”

Na de primeur in 2022, vindt dit jaar de tweede AMOS studiedag plaats op donderdag 7 december in College De Valk, in Leuven. ‘AMOS’ staat voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en Sociaal-ethische reflectie’. Zoals vorig jaar mikt de studiedag op het verhelderen, verdiepen en actualiseren van een kernbegrip uit de rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke sociale denken. 

Deze keer leggen de organisatoren het christelijke middenveld onder een dubbele loep, die van de beginselen van subsidiariteit en de participatieve samenleving. In de participatieve samenleving draagt iedereen die dat kan, actief bij aan het welzijn van burgers en leefomgeving. Dit is waar de maatschappelijke inzet van het christelijke middenveld zich toont. 

 

Vandaag staat deze christelijke maatschappelijke inzet onder druk door de impact van een neoliberaal denken dat overal om zich heen grijpt. Het georganiseerde middenveld dreigt te worden beknot door een overheid die haar minder als een partner en meer als een obstakel gaat zien. Dit betekent het inkrimpen van plaatsen in de samenleving waar sociaal protest kan klinken tegen maatschappelijke evoluties die het welzijn en de rechten van kwetsbare groepen bedreigen.

 

In een voormiddagprogramma met lezing en panelgesprek, en een namiddagprogramma met keuze uit vijf workshops, wordt wat hierbij op het spel staat grondig verkend. Reguliere inschrijvingsprijs bedraagt 30 euro, inclusief lunch. Inschrijven kan je hier. Flyers en programma downloaden kan je hier.

De organisatoren van AMOS-dag 2023 zijn het Centrum voor de Studie van het Katholiek Sociaal Denken, HIVA, het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en haar lidorganisaties, Beweging.net, en het Vlaams Lasalliaans Perspectief.

 

Logos AMOS dag 2023


Clipboard01

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px