Verstraeten 150pxJohan Verstraeten (1955), doctor in de godgeleerdheid en licentiaat in de godsdienstwetenschappen, emeritus professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven, is sinds maart 2019 voorzitter van het NRV.

Johan is expert in het katholiek sociaal denken, vredesethiek, bedrijfsethiek en spiritualiteit en leiderschap.
Bovendien is hij lid van de bisschoppelijke commissie ‘Kerk als dienst aan de wereld’ (Belgische bisschoppenconferentie) en gastdocent aan de Avicenna Academie voor Leiderschap.

 


Staf 408pxStaf Peeters (1972) is geboren en getogen in Leuven. Hij studeerde pedagogische wetenschappen (licentiaat) en godsdienstwetenschappen (bachelor) aan de KU Leuven. De Universitaire Parochie was zijn thuisparochie. Hij werkte er ook enkele jaren als studentenpastor. Nadien was hij werkzaam als ziekenhuispastor in UZ Leuven (Gasthuisberg). 

Bij het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vindt hij enkele van zijn interesses terug: christelijk geïnspireerde solidariteit en maatschappelijke inzet voor een wereld waar het goed leven is voor iedereen. In zijn vrije tijd zingt hij in een koor, versmelt al wandelend met het landschap of zit met zijn neus in een goed boek.


Stijn Van TongerlooStijn Van Tongerloo studeerde sociologie aan de Universiteit Antwerpen en wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte (KU Leuven) en gaf verschillende jaren les als taalleerkracht in Brussel. Nadien werkte hij als beleidsmedewerker en secretaris voor het KU Leuven Lifestance Network (een interreligieus samenwerkingsverband in het Leuvense), en als vertaler/editor betrokken bij de Engelstalige publicaties van godsdienst -en menswetenschappers aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten.

Bij het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede zet hij in op wat hem sinds jaren bezighoudt, de solidariteitswerking gericht op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving. In zijn vrije tijd vind je hem in de schermles en komt hij graag over de vloer bij de bonte waaier diverse geloofsgemeenschappen in het Leuvense.


Pasfoto CléoCléo Rosseneu (1986) is historica en startte haar loopbaan bij Davidsfonds Uitgeverij. Na een korte periode als leerkracht in het middelbaar onderwijs, volgde zij jarenlang haar roeping als fulltime ouder van drie kinderen. Na een zoektocht naar de gemene deler in haar vrijwillige engagementen als bezinningsbegeleider, huisonderwijzeres en permacultuurontwerper, kwam zij begin zomer 2023 bij Ecokerk terecht.

Haar functie als stafmedewerker ligt in het verlengde van wat ze spontaan al jaren doet, namelijk mensen verbinden rond en inspireren voor de goede zaak. Daarnaast is ze ook administratief medewerker bij de Beroepsvereniging voor Zorgpastores, die wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. Ze geniet er ook van een blik op de interne keuken in het proces naar beroepserkenning van die groep.

In haar vrije tijd tref je haar waarschijnlijk in een Hagelands voedselbos.


foto KarelKarel Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw. Hij startte zijn loopbaan in het jeugdwerk, als stafmedewerker voor kadervorming bij KLJ. Nadien werkte hij voor Broederlijk Delen en Welzijnszorg in Oost-Vlaanderen en als nationaal campagneverantwoordelijke van Broederlijk Delen.

Voor zijn overstap naar Ecokerk, was hij nog twee jaar actief in de tuinbouwsector. In zijn vrije tijd kan je hem aantreffen in zijn tuin, in KLJ Hamme waar hij volwassenbegeleider is, of als vrijwilliger in de parochie.

 profielfoto_Hannah_2022_500px.jpgHannah Vanspeybroeck studeerde eind juni 2022 af als Master in milieu- en preventiemanagement aan de KUL-Brussel, en is bijgevolg goed gewapend voor het project 'Verduurzamen van kerkelijk vastgoed' dat Ecokerk opstartte i.s.m. de bisschoppen. Het project ligt in de lijn van haar grote hoop in een meer duurzame samenleving. Zodoende wil ze in het project appreciëren wat al feitelijk is en mee denken en concretiseren van wat mogelijk is.

Ondertussen studeert ze nog verder. In haar vrije tijd zit ze in haar boeken of werkt ze heel graag met haar creatieve handen en de nodige verbeelding.

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px