Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede brengt mensen en organisaties samen.

Zo werden er in de loop van de afgelopen decennia verscheidene netwerkprojecten opgestart in de schoot van NRV. We brengen er graag enkele onder de aandacht:

  • De werkgroep "Bewogen Verzet" bracht pastorale actoren samen uit de verschillen lidorganisaties. 
  • In de werkgroep "Ki Jo (Kinderen en jongeren) Solidariteit" overleggen educatief medewerkers van de solidariteitsorganisaties met beleidsverantwoordelijken van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Basis en Secundair. Zij organiseren samen een jaarlijks studie- en ontmoetingsmoment. 
  • Recent is er ook een werkgroep rond fondsenwerving opgestart. 
  • Af en toe komen ook de communicatiemedewerkers van de solidariteitsorganisaties samen voor overleg in de werkgroep communicatie. 

 

Klik hieronder voor recente info vanuit de huidige werkgroepen:

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px