De Raad van Bestuur van CIDSE, het internationaal lobbynetwerk van katholieke ontwikkelingsorganisaties, heeft deze namiddag Lieve Herijgers, directeur van de Broederlijk Delen, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen.

Dat gebeurde tijdens een bestuursvergadering in Den Haag, Nederland. Het mandaat van voorzitter duurt drie jaar. Lieve Herijgers volgt de Ier Eamonn Meehan op, die als directeur van de Ierse ontwikkelingsorganisatie Trocaire, twee jaar lang CIDSE’s voorzitter was.

Gemeenschappelijke oproep erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen

1 op de 10 Vlamingen moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind en Gezin wijzen dan weer uit dat bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kansarmoede. Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.

Workshop dinsdag 16 oktober, 14u-17u, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel

De werkgroep communicatie van het NRV organiseert een workshop over een onvermijdelijke wetmatigheid in de journalistiek: wanneer men wil berichten over een bepaalde maatschappelijke realiteit, gebruikt men ‘frames’ die structuur en betekenis geven aan het thema. Deze frames of interpretatiekaders zijn nooit neutraal. Het is daarom van belang om te begrijpen hoe ze werken, en welke ‘counter-frames’ eventueel ontwikkeld kunnen worden.


Bij het overlijden van Luk De Geest

In de vroege ochtend van 18 juli overleed Luk De Geest, na een korte maar heftige ziekte.

Als voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede had hij op 11 juni nog de bestuursvergadering geleid. Hij vertelde toen dat zijn zicht verslechterd was. Enkele dagen later bleek hij volledig blind te zijn. Onderzoek leverde geen duidelijke diagnose op, behalve dat het ‘iets’ in de hersenen moest zijn.

De Langemarkse vredeswakes, die de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in een actueel perspectief plaatsen, gaven al heel wat bijzondere gasten en getuigen een podium. Maar tijdens de komende vredeswake, op zondag 4 maart 2018, mag Wakker voor Vrede voor het eerst een echte Nobelprijswinnaar verwelkomen. Op 10 december 2017 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan het ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens. Daniel Högsta is coördinator bij ICAN en komt speciaal uit Genève naar Langemark.

Marcel Cloet geeft fakkel door aan Luk De Geest

Maandag 12 juni is een belangrijk moment voor het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Voorzitter Marcel Cloet geeft op de bestuursvergadering die dag de fakkel door aan zijn opvolger, Luk De Geest.

Marcel was sinds 2011 voorzitter van het Netwerk, en heeft in de afgelopen zes jaar mee gebouwd aan een solide en geïnspireerde netwerkorganisatie.

Een geschiedenis van politieke invloed

Na een jarenlange krachtmeting, bereikten de Antwerpse actiegroepen en de politici onlangs een akkoord over het Oosterweeldossier, de overkapping van de ring en een toekomstplan voor de mobiliteit.

Het was nationaal nieuws en het werd voorgesteld als een toekomstgerichte manier van politiek bedrijven, rekening houdend met de mondige en georganiseerde burger. Nochtans kenden we ook in het verleden al grote politieke vernieuwingen onder druk van vakbonden, bewegingen, ngo's en andere 'middenveldorganisaties' waarin de burgers zich organiseren.  

50 jaar geleden verscheen de encycliek Populorum Progressio (De ontwikkeling van de volkeren). Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede grijpt deze verjaardag aan om te reflecteren over de toekomst van rechtvaardigheid en vrede vandaag.
'Transparant', het tijdschrift van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) interviewde NRV-medewerkers Pieter Vandecasteele en Anneleen Decoene.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px