Jaarlijkse uitwisseling gaat digitaal

Samen met de Waalse Justice et Paix en 27 andere Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede heeft ook het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede of “the Flemish part of Belgium” deelgenomen aan de Europese bijeenkomst van Justice and Peace Europe op zaterdag 24 april 2021. Normaal gezien zou Hongarije optreden als gastland, maar coronamaatregelen hebben daar anders over beslist. Toch werd het een boeiende uitwisseling.

 

Crisissen dwingen tot bezinning én actie

8 keer ‘nee’

Nee tegen een economie van de uitsluiting
Nee tegen de nieuwe verafgoding van het geld
Nee tegen geld dat heerst in plaats van te dienen
Nee tegen ongelijkheid die geweld voortbrengt
Nee tegen egoïstische inertie
Nee tegen onvruchtbaar pessimisme
Nee tegen een mondaine mentaliteit
Nee tegen de oorlog onder ons

 

Zijn dit slogans voor een betoging? Nee, het zijn titels van hoofdstukjes uit Evangelii Gaudium (de vreugde van het Evangelie), de apostolische exhortatie van Paus Franciscus van november 2013.

Een reflectie in het licht van de recente evolutie van de sociale leer van de Kerk

Professor Johan Verstraeten, Faculteit Theologie en Religiewetenchappen KU Leuven en voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, stelt prominente vragen bij de pandemie. Welke lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Wat zijn de aandachtspunten voor een nieuwe toekomst? In de zoektocht naar antwoorden put Professor Verstraeten uit de traditie van het sociaal-ethisch denken van de kerk en uit de encycliek Laudato Si’.

Brussel, Pasen 2020

De uitnodiging van de voorbije veertigdagentijd om sober te leven, te bidden en solidair te zijn, heeft in deze vreemde tijden van coronamaatregelen voor velen een speciaal karakter gekregen. De strijd tegen de coronapandemie wordt soms vergeleken met een oorlog, niet in het minst door een aantal staatshoofden en regeringsleiders. De omvang van de uitdaging is inderdaad enorm. Of je nu behoort tot de telewerkers, de gedwongen technisch werklozen of de groep werkenden die ‘technisch vrijgesteld’ zijn van de verplichte afzondering, het is niet vanzelfsprekend om zich aan de epidemie aan te passen. Veel families zijn in rouw, of wachten angstig op de afloop van de ziekte voor hun geliefden.

17 oktober werelddag van verzet tegen (extreme) armoede

De wereldwijde ongelijkheid, armoede en uitsluiting groeit. Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Broederlijk Delen en ORBIT slaan de handen in elkaar om – met mensen in een armoedesituatie – hier en wereldwijd het tij te keren. Dat is mogelijk door structurele armoedebestrijding en versterkte solidariteit.

De Raad van Bestuur van CIDSE, het internationaal lobbynetwerk van katholieke ontwikkelingsorganisaties, heeft deze namiddag Lieve Herijgers, directeur van de Broederlijk Delen, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen.

Dat gebeurde tijdens een bestuursvergadering in Den Haag, Nederland. Het mandaat van voorzitter duurt drie jaar. Lieve Herijgers volgt de Ier Eamonn Meehan op, die als directeur van de Ierse ontwikkelingsorganisatie Trocaire, twee jaar lang CIDSE’s voorzitter was.

Gemeenschappelijke oproep erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen

1 op de 10 Vlamingen moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind en Gezin wijzen dan weer uit dat bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kansarmoede. Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.

Workshop dinsdag 16 oktober, 14u-17u, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel

De werkgroep communicatie van het NRV organiseert een workshop over een onvermijdelijke wetmatigheid in de journalistiek: wanneer men wil berichten over een bepaalde maatschappelijke realiteit, gebruikt men ‘frames’ die structuur en betekenis geven aan het thema. Deze frames of interpretatiekaders zijn nooit neutraal. Het is daarom van belang om te begrijpen hoe ze werken, en welke ‘counter-frames’ eventueel ontwikkeld kunnen worden.


Bij het overlijden van Luk De Geest

In de vroege ochtend van 18 juli overleed Luk De Geest, na een korte maar heftige ziekte.

Als voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede had hij op 11 juni nog de bestuursvergadering geleid. Hij vertelde toen dat zijn zicht verslechterd was. Enkele dagen later bleek hij volledig blind te zijn. Onderzoek leverde geen duidelijke diagnose op, behalve dat het ‘iets’ in de hersenen moest zijn.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px