“Het systeem 180° kantelen is een Bijbelse gedachte. Vasten heeft alles met herverdeling te maken”

Lieve Herijgers staat intussen 12 jaar aan het roer van Broederlijk Delen. In april 2024 namen we dit interview af, net toen de campagne ‘Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk’ afliep.

Dit artikel verschijnt in twee delen. Het tweede deel vind je hier. In dit eerste deel vertelt Lieve over haar inspiraties, bewondering voor vrijwilligers, en wat je doet om er met hernieuwde energie tegenaan te gaan. 

 

Een vuist tegen onrechtvaardigheid

Lieve, vandaag ben je directeur van Broederlijk Delen. Ben je al lang actief in het solidaire middenveld?

LH: Al heel lang. Ik herinner me keuzes die teruggaan tot mijn onderwijsperiode. Als jongere was ik erg gebeten door rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. We hebben met de klas nog acties gedaan, waarbij we opkwamen voor de buurt, en voor vrede. En toen er maandenlange stakingen waren bij BP (een olieraffinaderij), zijn we bij de stakers op bezoek gegaan, om met ze te spreken, ze te steunen, enzovoort.

Copyright Otheo1Er waren veel impulsen, denk ik, toen ik in het secundair zat. Ik was lid van de jeugdbeweging, ik heb op speelpleinen meegedraaid. Ik heb meegedraaid in voorzieningen voor kinderen die uit een moeilijke thuissituatie kwamen, of in armoede opgroeiden.

En toen ik naar het hoger onderwijs ging, kwam op bepaald moment de vraag: zijn er mensen die willen helpen een wereldkamp van Broederlijk Delen te organiseren? Broederlijk Delen is iets wat je leert kennen, natuurlijk, wanneer je het katholiek onderwijs doorloopt. Ik ben dan 10 jaar meegegaan op wereldkamp, als begeleider van een leefgroep, op gegeven moment ook als coördinator. Dat zijn mijn eerste echte stappen, mijn eerste echte dichte kennismaking met Broederlijk Delen geweest.

“Als jongere bezocht ik de ‘Symfonie van de twee werelden’ met Hélder Câmara. Hoe die kleine man ons kon begeesteren een vuist te maken tegen onrechtvaardigheid! Dat heeft mij geweldig geraakt”.

LH: Dat zijn ervaringen die je bijblijven, waardoor ik ben ingerold bij Broederlijk Delen. Je moet weten, van opleiding ben ik orthopedagoog – voordien werkte ik in de bijzondere jeugdzorg. Bij Broederlijk Delen ben ik dan gestart als educatief medewerker, in Mechelen. Ik had daar als opdracht om vrijwilligers te bezielen, ze de vastencampagne laten dragen.

Dat is iets wat ik altijd graag heb gedaan: mensen aanspreken, ze warm maken voor de gedachte van internationale solidariteit. Dat zet mij nog altijd in beweging en beroering. Ondertussen zit ik al 12 jaar op deze directiestoel, ik probeer nog altijd vanuit diezelfde gedrevenheid onze medewerkers te begeesteren. 

 

Vrijwilligers zijn het goud

Ik merkte hoeveel waardering je uitsprak voor vrijwilligers, op de Leuvense startdag in oktober.

Wereldkamp1LH: Vrijwilligers zijn het goud van onze beweging. Als er geen vrijwilligers zouden zijn – mensen die gelóven in wat Broederlijk Delen doet – dan konden wij geen werking uitbouwen. Ik kan er alleen maar heel nederig van worden als ik zie, met welke werkkracht zij dingen doen.

Bovendien hebben ze het niet altijd gemakkelijk. Ik zie toch wel vaak hoe onze vrijwilligers tegen andere mensen moet opboksen – hoe moeilijk het vaak is om in hun eigen parochie, gemeente of school medestanders te vinden. Medestanders die willen helpen dat gedachtengoed van internationale solidariteit centraal te stellen. Je jarenlang vrijwillig, gratis, engageren vanuit verontwaardiging over de onrechtvaardigheid die er is: daar doe ik gewoon mijn hoed voor af. Je moet het toch maar blijven volhouden al die jaren.

Dat is één reden waarom we mensen blijven samenbrengen op startmomenten voor een nieuwe campagne. Enerzijds omdat we er echt van overtuigd zijn dat die samenwerking nodig is om resultaten te bereiken, maar anderzijds bemoedigd dat samenzijn mensen ook. Het maakt dat ze terug – met hernieuwde kracht en energie – ertegen aan kunnen gaan. Ik ben er enorm van overtuigd dat we daarop moeten inzetten.

 

… en wanneer je ontmoedigd geraakt?

LH: Wanneer ik zelf al eens de moed verlies, dan zie ik wat onze vrijwilligers doen, waar ik veel bewondering voor heb. Maar zéker ook wat onze partners in het buitenland doen. Hoe zij met risico voor eigen leven opkomen voor hun gemeenschappen, proper drinkwater, eerlijke lonen, een fair grondstoffenbeleid, enzovoort. Ik kan wel eens moe worden van mijn job, maar ik riskeer niet dagelijks mijn leven.

Dan denk ik: ik kan alleen maar nederig zijn wanneer ik zie wat zij doen. En hun verhaal blijven vertellen.

 

Broederlijk Delen is in alle Vlaamse steden actief. Via hun webpagina blijf je op de hoogte van de nieuwste acties en events.

Om te blijven investeren in haar partners en projecten, doet Broederlijk Delen beroep op financiële steun. Ontdek hier hoe jij kan helpen.

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px