Het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht vzw (LPV), ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen, met en zonder wettig verblijf, waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Op lokaal en provinciaal niveau werken we aan initiatieven om de juridische, sociale, medische, … dienstverlening te optimaliseren.

Ook ons bisdom zit mee aan het stuur van de vzw.

LPV ondersteunt o.a. lokale vrijwilligersinitiatieven. Zo zijn er in Limburg een tiental lokale groepen actief. Daarnaast zijn er heel wat individuele vrijwilligers begaan met vluchtelingen.

 

Laudato Si' is een inspiratiebron

Ik7mee staand 300pxIn onderstaand filmpje, vertellen enkele medewerkers hoe hun werking past binnen de oproep tot integrale ecologie in de encycliek van paus Franciscus. Alles is met elkaar verbonden, zo zegt de encycliek: "Er bestaan niet twee aparte crisissen, die van het milieu en die van het sociale, wel een enkele en complexe sociale- en milieucrisis. Het zoeken naar oplossingen vereist een integrale benadering om de armoede te bestrijden, om aan de uitgestotenen hun waardigheid terug te geven en om tegelijk ook voor de natuur te zorgen."(LS 139)

Het LPV vindt het belangrijk om die samenhang te zien, en vanuit dat besef te handelen. En om de onverschilligheid te doorbreken waarover ook Laudato Si' spreekt: "Tragisch is de toename van de migranten die de ellende ontvluchten die door de verwoesting van het milieu wordt verergerd, die in de internationale conventies niet worden erkend als vluchtelingen en de last dragen van een leven dat zij hebben achtergelaten zonder enige wettelijke bescherming. Helaas is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies." (LS 25)

De inzet van de vrijwillig(s)er begint waar de armen van de hulpverlener tekort zijn: mee naar winkel gaan, enz. Een vrijwilliger is dan ook een maatje van een vluchtelingenfamilie. Vriendschap en nabijheid zijn hierbij belangrijk. De bedoeling is echter, hoe vreemd het misschien ook klinkt, dat betrokkene(n) zo vlug als mogelijk zelfstandig verder kunnen. We handelen steeds in overleg met bevoegde instanties.

 

Lees verder onder het filmpje

 

Nieuwsbrief en ondersteuning

LPV heeft een wekelijkse nieuwsbrief met melding van actuele berichten en initiatieven. Enkele malen per jaar verzorgen wij ook vorming voor vrijwilligers. Je kan steeds bij ons terecht voor vragen allerhande. We hebben immers behoorlijk wat ervaring en kennis in huis én contact met een uitgebreid netwerk van deskundigen en andere organisaties als Orbit vzw en CAW.

 

Voor wie wil meedoen

Wil je je inzetten voor vluchtelingen, wens je meer inlichtingen over vluchtelingenwerking, wil je in je lokale gmeenschap een groepje starten of gewoon ervaring uitwisselen, heb je een (parochiaal) huis ter beschikking, wil je meer weten over Bed Bad Brood plus (BBB+), laat het ons weten. Wij komen graag mee denken.

Onze website: limburggastvrij.be/

 

Lees ook over de deelname van LPV aan 'De zomer van Laudato S'' in bisdom Hasselt

 

LPV footer

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px