Ecokerk nodigt gezinnen, lokale groepen en gemeenschappen uit om de 7-sprong te wagen en om in te tekenen op een 7 jaar durend veranderingsproces, om volledig duurzaam te worden, in de geest van Laudato Si'.

Veel eerste sprongen zijn al gebeurd.

In 2015, het jaar waarin Laudato Si’ verscheen, schreven ruim 50 mensen voor Ecokerk over de duurzame keuzes, in hun persoonlijk leven, hun organisatie of bedrijf.

Hun verhalen werden gebundeld, en toegevoegd aan het politiek dossier dat we aan de bevoegde minister overhandigden, enkele weken voor de VN-klimaattop in Parijs.

Ik7mee staand 300pxVeel is sindsdien veranderd. Sommigen hebben intussen een andere job, of genieten van hun pensioen. Maar hun engagement is en blijft authentiek. Je kan de mooie en soms beklijvende getuigenissen nog lezen op onze pagina's van de campagne "Het klimaat verandert ook mij" 

Naar 'Het klimaat verandert ook mij'.