Ecologie in de visietekst van de nieuwe pastorale eenheid.

Pastorale Eenheid OLV Essen-Kalmthout werd bij decreet van het bisdom Antwerpen opgericht in september 2016. In hun visietekst omschrijft het coördinerend team steeds oog te hebben voor ecologie; zij delegeert deze taak aan de Werkgroep Gemeenschapsopbouw.

Die werkgroep is ook het communicatiecentrum voor de Pastorale Eenheid en vormt het bindweefsel tussen de verschillende werkgroepen, de diverse parochiekernen en andere geloofskernen.
Op elk van deze deelgebieden zal de Werkgroep Gemeenschapsopbouw oog hebben voor het ecologisch aspect van de verschillende acties die worden gepland.

Papierberg vermijden is eerste actie

Een eerste activiteit ligt in het domein van de communicatie naar de verschillende geloofskernen. Deze communicatie loopt voor een deel via Kerk & Leven, in de volksmond beter gekend als het “Parochieblad”. Een directe opportuniteit was het verminderen van de papierberg rond het blad. Die berg mag men tamelijk letterlijk nemen. In het verleden stockeerde elke parochie immers een exemplaar van het weekblad in het archief. Zo bleef ook het parochienieuws in de verschillende lokale versies bewaard voor het nageslacht. Verder hield elke parochie een exemplaar in reserve, om te kunnen geven aan een abonnee die zijn blad per ongeluk eens niet zou ontvangen.

In de verschillende parochies werden hierover afspraken gemaakt. Wat Kalmthout betreft wordt gewerkt met één uitgave. Essen daarentegen werkt met drie lokale versies. 

De vijf Kalmthoutse parochies archiveren nu nog 1 gedrukte versie. Eén van de geloofskernen is daarvoor verantwoordelijk. Verder bewaart men een digitale versie in de cloud (Dropbox). Op iets langere termijn wordt uitgekeken naar een archiefopbouw bij Kadoc; momenteel is al dit gedeeltelijk in werking.
Ook het reserve-exemplaar is overbodig geworden sinds Kerk & Leven als uitgever van het blad deze service ter beschikking heeft. Wanneer op tijd wordt verwittigd wordt het blad alsnog bij de abonnee afgeleverd.

In een volgende fase zal worden bekeken hoe deze manier van werken ook kan worden toegepast voor de parochiekernen van Essen.

Robert Vanderostijne

http://www.olv-essen-kalmthout.tk

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px