De oproep van paus Franciscus om ons als christen actief in te zetten voor de schepping die ons werd toevertrouwd, is in onze parochie niet in dovemansoren beland. In de parochieploeg kregen we ‘groen licht’ om Ecokerk in onze parochie uit te bouwen. Ook in onze parochieteams werd de oproep bekend gemaakt en werden de 7 doelen toegelicht.

 

 

Ecokerk ilogo bavoparochien de H. Bavoparochie

Een eco(denk)groep werd opgestart met momenteel 8 ‘denkers’. Met hen hebben we de hoofden bij elkaar gestoken. Een eerste keer om het project ‘ecokerk’ en haar Laudato Si- doelen toe te lichten. In deze bijeenkomst werd een brainstorm gehouden bij elk van de 7 doelen met de mogelijke acties die we daaraan kunnen koppelen zowel op korte, middellange als lange termijn.

In een tweede bijeenkomst hebben we prioritaire doelen bepaald vanuit de brainstormoefening, nl. hemelwater, energie en biodiversiteit. Daar zullen we in de denkgroep de komende tijd zeker een kluif aan hebben!

Ik7mee staand 300pxHet opstarten van de Ecokerk-groep betekent niet dat de zorg voor de schepping voordien niet aanwezig was in de parochie. Met de denkgroep willen we ons vooral focussen op ‘grotere dossiers’. Andere initiatieven die laagdrempeliger zijn of ‘eenvoudiger’ te realiseren, zoals het organiseren van een natuurtocht, worden aan de verschillende verenigingen en andere groepen overgelaten én zijn een blijvend aandachtspunt voor de vrijgestelden en de ploeg.

  

 

laudato si doelen 13De schreeuw van de aarde

kring 400pxEnige tijd geleden organiseerde Ecokerk een studiemoment in Gent over het project wij(k)water en de gerealiseerde projecten.

Dit project hebben we bekend gemaakt bij de kerkfabrieken van onze parochie. Elke kerkfabriek heeft nu de opdracht om zelf na te denken wat er in ‘hun’ kerk gerealiseerd kan worden. Een oefening die momenteel lopende is.

Een ander concreet gerealiseerd project, is de overschakeling naar LED-lampen in de kerk van Beervelde.

Verder zal parochiekring in Lochristi energieneutraal gebouwd worden (zonnepanelen en warmtepomp). De werken zijn reeds aangevat, zoals op bijgaande foto te zien is.

 

laudato si doelen 14De schreeuw van de armen

In onze parochie is er heel wat aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Lokaal is dat via de twee Welzijnsschakels, de voedselbank, en werkgroepen en verenigingen die instaan voor diverse vormen van zorg. 

Uiteraard zijn er ook de grote campagnes als Broederlijk Delen en Welzijnszorg. 

 

 

laudato si doelen 15Ecologische economie

Waar mogelijk proberen we drukwerk tot een minimum te reduceren. Zo bekijken we het aantal misboekjes dat wekelijks afgedrukt wordt, projecteren teksten ipv ze af te drukken enz.

In het parochiesecretariaat van Oostakker, Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke is een Oxfam-verkooppunt. Op aperitiefmomenten na de zondagsviering, recepties en evenementen worden standaard Oxfam-koffie en Fair trade wijnen gebruikt. 

 

laudato si doelen 16Een eenvoudige levensstijl

Sinds enkele jaren worden bepaalde events en recepties gehouden met vegetarische insteek, op het vrijwilligersdankfeest wordt voortaan een vegetarische schotel als keuzemogelijkheid aangeboden, sommige recepties (bv. de receptie aangeboden na de vormselviering) hebben enkel nog een veggie-karakter (veggievlees en andere producten).

Vergaderingen proberen we zo te organiseren dat participanten minder afstanden moeten overbruggen en dus de wagen overbodig wordt. Waar mogelijk stimuleren we carpooling.

Op onze website vinden geïnteresseerden fiets- en wandelroutes die stimuleren om de natuur in te gaan en de wagen ter zijde te laten staan.

Er is het plan om in het najaar een ecowandeling te organiseren, samen met de Landelijke Gilde, jeugdvereniging en catechese.

 

laudato si doelen 17Ecologische opvoeding

Mensen informeren over de zorg voor de schepping, hen aanmoedigen om hier bewust mee om te gaan, is een blijvende opdracht. Via verschillende kanalen proberen we blijvend te sensibileren: website, KERK & Leven, vergaderingen, catechese…

Op 1 maart 2023 verwelkomen we Nic Balthazar voor onze jaarlijkse vastenconferentie. Hij zal er zijn klimaatbetoog brengen. Safe the date!

 

laudato si doelen 18Ecospiritualiteit

eco boom 400pxUiteraard wordt er aandacht gegeven aan de zorg voor de schepping tijdens de Scheppingsweek in september. Zowel in de zondagsliturgie als tijdens de gebeden voor vergaderingen wordt stilgestaan bij de gave de natuur en opdracht die we hebben.

Ook tijdens de Kruisdagen, een periode waarin hoevediensten doorgaan op verschillende plaatsen van de parochie, wordt hier expliciet aandacht aan gegeven.

Eén van de eerste bewuste acties van de gemeenschap vanaf de oproep te werken rond de 7 doelen was het planten van een Laudato Si'-boom. De eerste kreeg haar plaats aan het parochiesecretariaat in Wachtebeke gevolgd door een tweede in Beervelde.

 

laudato si doelen 19Participatieve actie gemeenschap

Op verschillende manieren willen we mensen inspireren om actief mee te werken aan een leefbare wereld voor iedereen. We staan nog aan het begin, maar merken dat mensen nieuwsgierig zijn naar Ecokerk en positief verrast dat ook de kerkgemeenschap begaan is met de klimaatevolutie die we kennen.

 

 

Heidi De Clercq

Naar de Bavoparochie

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px