Bid mee met Ecokerk bij enkele gedachten uit de encycliek Laudato Si'

 

"kiezen tussen een weg van bevrijding, groei, redding en liefde of een weg van verval en wederzijdse vernietiging."

 

 

Bunt

 

Uit de encycliek Laudato Si'

"De menselijke vrijheid kan op een bedachtzame wijze bijdragen tot een positieve ontwikkeling maar ze kan ook nieuwe rampen en leed en een echte achteruitgang veroorzaken. Dit leidt tot de spannende en dramatische menselijke geschiedenis die kan kiezen tussen een weg van bevrijding, groei, redding en liefde of een weg van verval en wederzijdse vernietiging.

Daarom probeert de Kerk niet alleen te herinneren aan de plicht om te zorgen voor de natuur, maar ze wil tegelijk de mens beschermen tegen zijn eigen vernietiging." (Laudato Si' 79)

 

Gebed

Enige, Gij onze God,
Gij houdt niet op ons te roepen.

Onze toekomst is het,
dat wij de relaties herstellen met u, met elkaar,
en met het gemeenschappelijk huis dat wij bewonen
en dat Gij ons hebt geleend.

Dat we niet doof zijn voor Uw scheppend woord,
maar onze oren spitsen en ons hart openstellen,
zodat we de schreeuw horen, zowel van de arme als van de aarde.

Dat we niet onverschillig zijn voor de vernietigende spiraal
van klimaatopwarming, stervende natuur en toenemende armoede.

Dat we niet verleid worden om mee te doen met de ongeremde consumptie,
het tomeloos gebruik van grondstoffen en energie.
Dat we niet leven alsof we de laatste generatie zijn,

We bidden voor alle leven, vol van uw scheppende kracht:
de planten, de dieren, onze medemensen.
Dat we tegenover hen allen de oude geboden onderhouden:
niet doden, niet stelen, niet begeren,
niet verkwanselen, niet achteloos vervuilen, niet wegwerpen,
niet meetrekken in een vernietigend avontuur
van menselijke overmoed en overheersing.
Dat uit ons doen en laten de liefde spreekt die de hele Wet vervult,
de liefde die zichtbaar wordt in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen.  

We bidden voor de activisten die al jaren aan de kar trekken,
zowel als voor hen die aarzelend de eerste stappen zetten
op de weg naar vrede, rechtvaardigheid en integrale ecologie.
Bemoediging al wie aan de slag is, dichtbij, in de eigen levenskeuzes van elke dag,
of als verantwoordelijke in vereniging, werkkring of politiek.
Geef hen de ervaring dat hun inzet bijdraagt aan de voltooiing van uw schepping.

We bidden voor wie verstikt is door schuldgevoel,
voor wie verstard en cynisch werd, teleurgesteld in mensen,
of niet meer gelooft dat het kan goedkomen met onze wereld
Genees hen en ons tot zeventig maal zeven maal.
Raak ons aan met uw helend woord.
Bevrijd ons van dorheid en dodelijke onbeweeglijkheid.

Bevloei elk leven met hoop en nieuwe adem,
en kracht om mee te werken aan uw scheppingsverhaal:
een vruchtbare, gulle, gastvrije aarde, waar leven is voor al wat leeft.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px