Bid mee met Ecokerk bij enkele gedachten uit de encycliek Laudato Si'

 

"De grond, het water, de bergen, alles is liefkozing van de Heer."

 

wolken

 

Uit de encycliek Laudato Si'

Bij het benadrukken dat de mens het beeld van God is, mogen we niet vergeten dat elk schepsel een functie heeft en geen enkel schepsel overbodig is. Het hele materiële universum is de uitdrukking van Gods liefde, van zijn onmetelijke tederheid voor ons. De grond, het water, de bergen, alles is liefkozing van de Heer. (.../...)
Vandaar komt de overtuiging dat alle wezens van het universum, die geschapen werden door dezelfde Vader, door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect. Ik wil eraan herinneren dat God ons zo innig verbonden heeft met de wereld die ons omringt, dat wanneer grond verandert in een woestijn het als het ware iedereen ziek maakt, en wanneer een soort uitsterft wij het als een verminking betreuren. (Laudato Si' 84 en 89)
 

Gebed

Enige, Gij onze God,
Met uw scheppende kracht zijt Gij aanwezig doorheen de tijden.
Gij scheidt duisternis van licht,
legt de chaosmachten aan banden,
en schenkt ons de aarde als een weelderige tuin
waar het goed is om te wonen, samen met alles wat leeft.

Spreek ook nu uw scheppend woord
en roep ons tot leven,
als Uw evenbeeld, als mensen die op U gelijken.

Maak ons aandachtig en verwonderd voor de schoonheid die ons omringt,
voor elke zonsopgang,
voor de bergen, de dalen, de rivieren en het woud,
voor de vruchtbare regen,
voor de schittering van elk levend wezen,
voor de vruchten van veld en bos.

Doe ons dit alles ervaren als een liefkozing van U,
als een plek van ontmoeting met U,
als een uitnodiging tot respect en verantwoordelijkheid.

Maak ons sterk,
zodat we weerstaan aan de verleiding om te leven zonder maat, zonder rem.
Zodat onze levenswijze niet bijdraagt aan onrecht of armoede.
Zodat we niet medeplichtig worden aan vervuiling, vernieling van ecosystemen
of opwarming van de aarde.

Bevrijd ons van verstarring en ongeloof.
Doorbreek onze stilstand.
Geef ons een creatieve en vrije geest, die nieuwe wegen verkent,
weg uit de dodende spiraal van armoede en ecologische vernietiging
die onze wereld en onze toekomst bedreigt.

We bidden u voor wie de moed verloren hebben
bij het zien van wat mensen elkaar aandoen
en van wat gebeurt met onze mooie aarde.
Genees hun en onze sprakeloosheid
Spreek tot hen en tot ons: ‘effeta’
Open onze ogen, onze oren, onze mond, onze geest.
Zet al onze zintuigen op scherp.

Maak ons tot uitvoerders van Uw woord,
medewerkers aan Uw schepping,
bewerkers van de ommekeer,
genezers van de gekwetste aarde,
beschermers van alle leven,
behoeders van Uw beloofde land.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px