Ecokerk en christelijke solidariteitsorganisaties roepen politici in ons land op om van klimaatbeleid hun voornaamste prioriteit te maken

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties, verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – Ecokerk, vragen in een gezamenlijke brief aan de politici van ons land om volop in te zetten op een krachtig klimaatbeleid. Dat moet gebeuren met respect voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, en met de 1,5°C-limiet als leidraad.

Het klimaat veranderde ook ons werk

De organisaties wijzen er op dat hun eigen werk in Noord en Zuid de voorbije decennia als gevolg van de klimaatcrisis grondig is veranderd: "we zijn intens betrokken bij het leven en werk van mensen die te lijden hebben van klimaatverandering. De voorbije decennia werd het belang van deze interventies steeds groter. Wat zij én wij meemaken, zijn geen randfenomenen maar symptomen van een systeemcrisis die onze aarde en haar bewoners treft."

Vanuit hun diverse werkingen en geïnspireerd door de encycliek Laudato Si' roepen de organisaties de verantwoordelijke politici in ons land op om de urgentie van nationale en wereldwijde klimaatactie te verbinden met rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en de strijd tegen honger en armoede. Dit moet ook vertaald worden in een ambitieus beleid in ons eigen land, en in moedige standpunten in de Europese Unie en op de komende klimaattop in het Poolse Katowice.

Code rood voor politici

"We willen vermijden dat grote gebieden van onze planeet totaal onleefbaar worden," zegt Bart Bode, voorzitter van Ecokerk, "Daarom is het vasthouden aan de limiet van 1,5°C een absolute vereiste. Mensen, waar ook ter wereld, hebben recht op drinkbaar water en voedsel, een dak boven hun hoofd en een gezond leefmilieu. Het jongste rapport van het IPCC geeft aan wat de vernietigende gevolgen voor de mens en de ecosystemen zijn als we de limiet van 1,5°C overschrijden. Voor onze politici moet dit een ‘code rood’ zijn. Ze moeten alles inzetten op het dichten van de emissiekloof, in eigen land met een samenhangend klimaat- en energieplan, en samen met de EU en de wereld met een versnelde omschakeling naar een koolstofarme economie."

 

Gemotiveerd vanuit de diverse werkterreinen

De organisaties steunen de aanbevelingen van de Belgische klimaatcoalitie, en motiveren dit vanuit hun eigen expertise en terreinervaring.

Zo moet voor Broederlijk Delen agro-ecologie en korte ketenlandbouw het leidend landbouwmodel worden in een duurzame en klimaatveilige toekomst.  "Om zich aan te passen aan de klimaatveranderingen heeft de wereld heeft de kennis van de boeren over lokale voedselgewassen hard nodig", zegt directeur Lieve Herijgers, "Ze voeden er ruim 70% van de wereldbevolking mee. Door opnieuw koolstof in de bodem vast te leggen, heeft hun agro-ecologische landbouwpraktijk ook een belangrijke mitigerende werking."

Caritas merkt op dat hun interventies in toenemende mate gaan naar slachtoffers van de klimaatcrisis. "Droogtes, overstromingen of extreme weerfenomenen bedreigen mensen, hun leefgebieden en overlevingsstrategieën," zegt Frank De Coninck, voorzitter van Caritas International, "klimaatbeleid moet gedacht en uitgevoerd moet worden met respect voor de fundamentele mensenrechten, niet alleen in de landen van herkomst, maar ook voor de toenemende groep klimaatontheemden."

Ook ORBITvzw heeft het over de noden van klimaatgedreven migranten. "Als ze daarbij een landsgrens oversteken, bestaat er vandaag voor hen geen internationaal erkend beschermingsstatuut," zegt coördinator Didier Vanderslycke, "voor mensen die risico lopen op doodstraf, foltering of  willekeurig geweld, bestaat deze bescherming in de EU wél. We vragen dat 'klimaatrampen' in deze lijst wordt opgenomen, en dat de EU een regeling uitwerkt die arbeidsmigratie voor klimaatslachtoffers mogelijk maakt."

Missio wijst erop dat klimaatverandering vaak een bron is van toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen die elkaar de toegang tot de schaarser wordende middelen betwisten. "Inspanningen voor vrede en dialoog kunnen maar resultaat boeken als mensen ook kunnen rekenen op een rechtvaardige transitie en een evenwichtige verhouding tussen financiering van adaptatie en mitigatie," zegt directeur Michel Coppin, "België moet daarvoor ook een faire bijdrage leveren aan het Groen Klimaatfonds."

Voor Pax Christi Vlaanderen hangt klimaatbeleid samen met veiligheidsbeleid en conflictpreventie. "Militaire experts beschouwen de klimaatverandering terecht als een bedreiging voor de nationale en internationale veiligheid," zegt voorzitter Hildegarde Vansintjan, "Daarom juichen we het plan toe van België en Zuid-Afrika om samen de thema's van klimaatverandering en migratie op de agenda te zetten van de VN-Veiligheidsraad. Volgens ons kan dit echter niet zonder ook te voorzien in een voldoende en verzekerde klimaatfinanciering, een peulschil in vergelijking met de jaarlijkse militaire uitgaven."

Welzijnszorg en Welzijnsschakels pleiten voor een inclusief armoedebeleid in eigen land als deel van een rechtvaardige transitie.  "Wie in armoede leeft, lijkt gedoemd om te wonen in de niet-geïsoleerde huizen en geconfronteerd te worden met hoge energiekosten," zegt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg, "Terugverdientijden of premies voor energiebesparende of duurzame investeringen, zijn betekenisloos voor wie geen middelen heeft om te investeren. Armoedebestrijding moet deel uitmaken van elk plan van aanpak, om te beginnen van het klimaat- en energieplan dat België eind 2018 bij de EU moet inleveren."

Lees en download de volledige oproep aan onze regeringen en parlementsleden 

Lees ook: "Wereldkerk roept op tot ambitieuze en dringende klimaatactie"

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px