COP 27 (de 27° VN-klimaattop) zal plaatsvinden van 6 tot en met 18 november in Sharm el Sheikh, Egypte.

 

De Klimaatcoalitie bezorgde aan de ministers, parlementairen, studiediensten en de administratie haar aanbevelingen voor deze Internationale Klimaatconferentie.

 

 

 

Blijven hameren op de hoofdbekommernissen

cop27De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 90 organisaties uit het Belgische maatschappelijk middenveld: natuur en milieu, internationale solidariteit, vakbonden, mutualiteiten, jongeren, burgerbewegingen en mensenrechtenorganisaties. Ze heeft een hele reeks aanbevelingen aanbevelingen voor de Belgische beleidsmakers in het kader van de COP 27. In de inleiding worden de hoofdbekommernissen nog eens op een rijtje gezet:

 
"Tijdens deze COP worden verschillende kwesties besproken die fundamenteel zijn voor de strijd tegen de klimaatcrisis.

Allereerst moet deze top de landen, te beginnen met de grootste vervuilers, er duidelijk aan herinneren dat het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5°C tegen het einde van de eeuw de enige aanvaardbare interpretatie is van de langetermijndoelstelling van het Akkoord van Parijs. Het overschrijden van deze drempel, zelfs tijdelijk, zal immers onomkeerbare gevolgen hebben, vooral voor de meest kwetsbare personen.

Deze COP moet ook over sociale rechtvaardigheid gaan. De huidige energiecrisis moet worden aangepakt als een opportuniteit om snel over te gaan naar klimaatbeleid dat ook sociaal beleid is. De huidige situatie moet ons er tevens aan herinneren dat de transitie naar een koolstofarme samenleving, een eerlijke transitie moet zijn, waarbij fatsoenlijke en groene banen en meer sociale gelijkheid worden gecreëerd.

Ten slotte moet deze COP klimaatrechtvaardigheid onderschrijven als basis voor internationale betrekkingen. Het is niet langer geloofwaardig te bepleiten dat de klimaatcrisis door geïsoleerde maatregelen zal worden opgelost. De klimaatcrisis is een mondiaal probleem en vereist mondiale antwoorden op basis van solidariteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan degenen die het meest door de gevolgen ervan worden getroffen. Alleen door te handelen volgens deze logica kunnen we hoop vestigen op ambitieuze conclusies in Egypte."

 

Download het volledige document

Stap op 23 oktober mee in de KlimaatmarsStap op 23 oktober mee in de Klimaatmars

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px