In maart stuurde paus Franciscus via videoboodschap de uitnodiging de wereld in om een 'Laudato Si'-week' te vieren. In zijn boodschap herhaalt hij: “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?

Hij hernieuwt de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen niet langer te laten doorgaan: “Laten we zorg dragen voor Gods schepping, het geschenk dat we kregen"

De Laudato Si'-week loopt van 16 mei tot 24 mei, de vijfde verjaardag van de encycliek. Op 24 mei is er een wereldwijde dag van gebed.

 

 

 

Alles is met alles verbonden

Overal zijn mensen op zoek naar perspectief en hoop. De wereldwijde coronacrisis voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. En al deze crisissen in onze wereld komen het hardste aan bij al wie arm en kwetsbaar is. Ze tonen het diepgewortelde onrecht dat in onze samenlevingen bestaat. Ze kunnen enkel opgelost worden met een gezamenlijke inspanning die beroep doet op de beste van de waarden die we samen delen.

De encycliek Laudato Si' is een belangrijke inspiratiebron en wegwijzer om dat te bereiken. Tijdens de Laudato Si'-week verenigen we ons in solidariteit voor een meer rechtvaardige en duurzame toekomst. Het is een voorbereiding op de acties die zullen plaatsvinden tijdens de Scheppingsperiode van 1 september tot 4 oktober.

Noodgedwongen zijn alle activiteiten online. Het voordeel is, dat het eenvoudig is om deel te nemen. Jezelf registreren voor de zoom-sessies volstaat. Het officieel programma oogt boeiend en meer dan de moeite waard.

Ook elders in de wereld zijn activiteiten. Ontdek ze op laudatosiweek.org

 

Activiteit Ecokerk op 22 mei

Ook in Vlaanderen doen we mee. De Attent Werkgroep Ecokerk (bisdom Antwerpen) biedt een online samenkomst aan. Kenny Brack leidt ons rond in het Franciscaans belevingscentrum in Meersel Dreef waar hij gardiaan is, en Stijn Demaré (stafmedewerker Tau) spreekt over 'universele broederlijkheid' en legt zo de band tussen Laudato Si' en de spiritualiteit van Sint Franciscus. Lees meer en schrijf je in

 

Gebed voor 24 mei

In een gedeeld gebedsmoment op 24 mei om 12 uur lokale tijd, drukken we onze wens uit voor een solidaire wereld. Met onderstaand gebed zijn we wereldwijd 'in de Geest' verenigd. Want alles is met alles verbonden.

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.

Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden.

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” .

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

 

Doe jij of je groep mee, met het gebedsmoment of op een andere manier?
Registreer je op de website van de Laudato S'-week, zodat de wereldwijde verbondenheid rond #LaudatoSi5 zichtbaar wordt.