Op 1 januari startte Stijn Van Tongerloo bij NRV als nieuwe stafmedewerker voor diaconie.

Stijn studeerde sociologie en wijsbegeerte, en legde op professioneel vlak al een boeiend parcours af.

Bij NRV zet hij in op wat hem sinds jaren bezighoudt: de solidariteitswerking gericht op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving.

Als aanspreekpunt voor de lidorganisaties van NRV en voor de diaconale medewerkers in de bisdommen, zal Stijn de maatschappelijke inzet van de Kerk ondersteunen met uitwisseling, visieontwikkeling, vorming en het bijeenbrengen van inhoudelijke en methodische expertise. Zo zal hij nieuwe impulsen geven aan onze permanente opdracht om de diaconie in de Kerk mee richting te geven, diepgang te verlenen en zichtbaar te maken.

We wensen hem op dit rijk en veelzijdig werkterrein alle succes toe.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px