Standpunt

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede en de solidariteitsorganisaties houden eraan om in deze tijd van oorlogsgeweld dichtbij en veraf te blijven werken aan rechtvaardigheid, vrede, integrale ecologie en wereldwijde verbondenheid.

Solidariteit is een diepe vorm van verbondenheid in een gezamenlijke weg naar rechtvaardigheid en vrede.


logo nrv 255pxDe Russische invasie in Oekraïne veroorzaakt een humanitaire crisis, die onze samenleving oproept tot solidariteit. Burgers gaan in op deze oproep, de overheid schept hiervoor een kader. Ook de solidariteitsorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede gaan in op deze oproep én kaderen deze oproep tegelijkertijd in solidariteit voor alle mensen die – waar ook ter wereld – lijden onder structureel onrecht en geweld.

Vandaar dit statement:

 

Wij zijn en blijven gemobiliseerd

voor iedereen, waar ook ter wereld,
die een lijdensweg moet gaan door geweld, armoede, uitsluiting en klimaatverandering.
voor iedereen
die op zoek is naar contact, een plek om goed en veilig te wonen,
brood en water, zorg en zuivere lucht.
voor iedereen
die werkt aan vrede, gerechtigheid, menswaardig leven en het overleven van de planeet.

 

Wij zijn en blijven gemobiliseerd

met een vurig pleidooi bij de overheid voor een inclusief kader voor solidariteit:
een humaan beleid tegenover vluchtelingen voor welk geweld dan ook,
een beleid dat structurele wortels van onrechtvaardigheid wegneemt.

 

Wij zijn en blijven gemobiliseerd

met steun voor zoveel vrijwillige inzet voor inclusieve solidariteit: vanuit het lijden van één groep,
ook het lijden van andere groepen zien, en
solidair met burgers, organisaties en overheden die voor iedereen werk maken van vrede en gerechtigheid. Hier en wereldwijd.

 

Lees ook het standpunt dat de Waalse Commission Justice & Paix schreef voor La Libre Belgique 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px