Onderstaande groepen en gemeenschappen beslisten al om een fruit- of vruchtboom te planten als symbolische uitdrukking van hun engagement om het appel van Laudato Si’ ernstig te nemen, en om integrale ecologie als basis te nemen van hun handelen, vieren en spreken. De actie werd intussen ook opgepikt in Nederland, zodat ook enkele Nederlandse groepen hun boom registreerden.

Registreer ook jullie Laudato Si'-boom, zodat hij zeker in dit overzicht terecht komt

 

 

 

 
 
 
 
 

Gebed voor schepping met Laudato Si-boom in H.Hartkerk Boom

Wereldgebedsdag2023 Boom 3 600pxDe Attent werkgroep Ecokerk werkt jaarlijks samen met een pastorale eenheid om op 1 september -Wereldgebedsdag- biddend en bezinnend samen te komen. Dit jaar vond de viering plaats in Boom. In de H. Hartkerk, de zondagskerk van de pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus, kwamen op vrijdagavond zo’n 50 mensen samen.

Bij het einde van de gebedsdienst werd een jonge appelaar in pot naar voor gebracht. Vervolgens kreeg het boompje een plaats aan de achterkant van de kerk, die omzoomd is met groenruimte en struiken. Een boom planten is ook je geloof uitdrukken in de toekomst, want het duurt wel enkele jaren voor een boom echt vrucht gaat dragen. Het is dan ook sprekend dat de boom samen met een jongere werd geplant.

Pastoor Herman Augustijns zegende het jonge boompje en vervolgens de omstaanders. Daarna werd achteraan in de kerk afgerond met ontmoeting bij een glaasje en een hapje.

Lees het volledig artikel op de website van Attent Bisdom Antwerpen

 

Wereldgebedsdag2023 Boom 1 950px

 

 
 
 
 
 

Tuin aartsbisschoppelijk paleis - Mechelen

Op 22 mei 2023, de Internationale dag van de Biodiversiteit, en de start van de Laudato Si'-week, hebben kardinaal Jozef De Kesel, eerste gedeputeerde Luk Lemmens van de Provincie Antwerpen en schepen Patrick Princen van de stad Mechelen samen met Ecokerk een jonge appelaar geplant in de historische boomgaard in de publiek toegankelijke tuin tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen.

Met het planten van deze Laudato Si'- boom werd meteen ook het startschot gegeven van de campagne ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’.

 

boomplanting mechelen footer950px

 


 
 
 
 
 

Miniemeninstituut - Leuven

Vanuit de lessen godsdienst (terrein Natuur, Inspiratiebronnen) zijn we aan de slag gegaan met de encycliek en hebben de rol en belang van Paus Franciscus en Franciscus van Assisi besproken voor onze leerlingen en in breder perspectief de maatschappij.

Het planten van de boom hebben we via leerlingenraad een plaats gegeven in het tuinplan waarbij we met leerlingen een groep jongeren bij mekaar brengen om de idee van de encycliek concreet te maken bij de opbouw en uitbouw van onze kloostertuin.


 

 

Onze-Lieve-Vrouwparochie Kortenberg

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de kerkwijding van de huidige kerk van Kortenberg planten we op 16 oktober om 10u aan de kerk van Kortenberg een Laudato Si-boom. Daarna vieren we samen eucharistie. Bisschop Koen Vanhoutte zal ons daarin voorgaan. 


 

 

Pastorale Eenheid Tabor Zedelgem

Scheppingsperiode – Laudato Si' – 01/09 – 04/10/2022
De aandacht voor de scheppingsperiode, het was een mooie gedachte om met onze werkgroep Liturgie aan de slag te gaan en ook letterlijk de handen uit de mouwen te steken.

Elke zondag tussen 1 september en 4 oktober werd een thema benadrukt.

Zo werkten we in de teksten, liederen en in visualisatie rond aarde, water, licht, vruchten en als laatste de “laudato si boom”.

De viering werd gestart met een kort filmpje van Paus Franciscus over het thema. De viering werd wekelijks afgesloten met het Laudato Si lied.

Als afsluiting van de scheppingsperiode en omdat we als pastorale eenheid ook concreet zichtbaar een teken willen stellen werd op 02 oktober in de buurt van de kerk een boom geplant.

De vieringen en boomplanting werden door de aanwezigen heel erg gesmaakt.

zedelgem3

zedelgem2


 

 

 

Stabroek  

Met een inhoudelijk sterke bezinningsviering in het kader van de ‘gebedsdag voor de Zorg voor de schepping’ van 1 september 2022, en met het planten van een ‘Laudato si’-boom, hebben een veertigtal enthousiast meebiddende en zingende eco-geïnspireerde deelnemers uit de PE H. Oscar Romero, de plaatselijke parochie St.-Catharina en de Attent werkgroep Ecokerk, stil gestaan bij de zorg voor de schepping, bij onze verantwoordelijkheden … luisterend naar de oproep van paus Franciscus om samen werk te maken van een integrale ecologie.

Dit alles in een groene oase: de tuin van de zusters Clarissen midden in het Moretusbos te Stabroek.

Stabroek1

 


 

 

 

 

Herenthout - St. Pieter en Pauwel

In Herenthout stond de viering op 1 mei 2022 in het teken van de “zorg voor ons gemeenschappelijk huis”, zoals paus Franciscus het in zijn encycliek ‘Laudato si’ verwoordt.

Daarom brachten onze Chirojongens en Chiromeisjes bij het begin van deze viering een jonge fruitboom aan. Met deze boom -een jonge perelaar- willen we ‘in taal en teken’ zeggen, dat we het appél van ‘Laudato si’ ernstig nemen.

Deze jonge boom werd na de viering geplant aan de achterzijde van de kerk, als symbool van ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen.
We willen onze roeping als medebeheerders van Gods’ schepping ernstig nemen en van deze crisistijd een tijd maken, waarin we samen toekomst maken voor onszelf en voor generaties en generaties na ons.

.Herenthout2

“We planten een boom, een boom die diep wortelt in de grond,
een boom met een sterke stam die gul schaduw spreidt met zijn bladertakken,
een boom die bloeit en vruchten draagt.
Een boom voor de volgende generaties, een boom voor alle mensen!
Een boom die groeit en gedijt als Gods liefde, hier en overal.

Heer, behoed, zegen en bewaar deze boom.
Heer, behoed, zegen en bewaar ons.
Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar en om de hele schepping te zegenen, te bewaren en te behoeden.
In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest."

 

Ward Mariën zorgde voor het houten opschrift dat ter verduidelijking bij de fruitboom staat: "De aarde is een gemeenschappelijk erfgoed waarvan de vruchten allen ten goede komen". Het gemeentebestuur zorgde voor de financiering van dit eco-project. Verder dankt de parochie de projectleider van het groenplantsoen rondom de kerk en de chiroleden die de boom droegen en plantten.

Ga gerust een kijkje nemen naar onze perenboom, voorzie hem van water en over enkele jaren plukken we zijn vruchten!

 

Herenthout1


 

 

Zusters Van Liefde - Gent

In het Gentse Moederklooster van de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria zijn vier zusters uit het buitenland aangekomen om er de internationale gemeenschap Terhaegen te vormen.

De gemeenschap bestaat nu uit twaalf zusters. De vier uit het buitenland zijn zr. Sushila Toppo uit India, die ook als verantwoordelijke van de gemeenschap werd aangesteld. Verder zijn er zr. Noreen Fazal uit Pakistan, zr. Charitine Impuhwe uit Rwanda en zr. Gertrude Kindeke Alop uit RDC Congo.

Op zondag 20 februari 2022 werd de Internationale Gemeenschap van de Zusters van Liefde van J.M. officieel geopend met een plechtige viering in de kapel van Terhaegen te Gent.

zustersvanliefde3Tenslotte volgde nog het planten van een appelboom in de tuin van Terhaegen. Symbolisch werd een nieuwe loot aan de stam van onze congregatie geplant en dit gebaar kadert ook in de oproep van Ecokerk om fruitbomen te planten: een teken dat de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si ook in onze harten weerklank heeft gevonden.

Bekijk hieronder de volledige viering. Vanaf 1:25:57 zie je de beelden van de boomplanting

 

zustersvanliefde2

 

 


  

 

 

Kontich Kazerne

Na de viering van zondag 19 december 2021 hebben we naast de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Onvangen kerk, een kerspruimboom geplant. De vruchtjes zijn vers van de boom geplukt een ware lekkernij.

Koen Herreman van de geloofskerngroep lichtte bij het planten toe hoe actueel de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si uit 2015 nog steeds is, en het moreel en spiritueel kompas kan leveren bij het scheppen van een meer zorgende, broederlijke, vredevolle en duurzame wereld. “In feite hebben we een unieke kans om het huidige 'kreunen en lijden' van de wereld om te vormen tot de barensweeën voor de geboorte van een nieuwe manier van samenleven, samen verbonden in liefde, medeleven en solidariteit, en een harmonieuzere relatie met de natuurlijke wereld, ons gemeenschappelijke huis. Werkelijk, COVID-19 heeft duidelijk gemaakt hoe diep we allemaal verbonden van elkaar afhankelijk zijn. Als we starten met ons een post-COVID-wereld voor te stellen, hebben we bovenal een integrale benadering nodig, want 'alles is nauw met elkaar verbonden en de huidige problemen vragen om rekening te houden met alle factoren van de wereldcrisis' (LS 137). Door de boom een plaats te geven naast de kerk, maakt we zichtbaar dat wij als geloofsgemeenschap de integrale ecologie als basis nemen voor ons handelen en spreken.”

 

KontichKazerne950


 

 

 

Sint Franciscuscollege Heusden-Zolder

Op 18/112021 hebben de leerlingen van de leerlingenraad van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder aan de ingang van het college drie Laudato Si'-bomen geplant. Dat gebeurde in samenwerking met TAU (Franciscaans Leven).

De boomplanting was eigenlijk al een jaar eerder gepland, maar toen stak de coronacrisis stokken in de wielen.

De encycliek Laudato Si van paus Franciscus en de klimaatconferentie van Glasgow inspireerden tot de actie. Algemeen directeur Geert Missotten van het college wees op het belang van natuur voor de toekomstige generaties, waarna de leerlingen hun mouwen konden opstropen.

005Pater Frans sprak een gebedje uit en zegende de drie bomen. Tenslotte wees schepen van leefmilieu Yasin Gül erop dat bomen onmisbaar zijn voor de mensheid. Hopelijk zien heel wat generaties collegeleerlingen de bomen verder groeien. (foto's Ludo Deleux)

 

 

college plantte drie klimaatbomen


 

 

 

Laudato Si'-bomen aan de 5 kerken van de Gabriëlparochie in Laarne en Wetteren

In het kader van 5 jaar Laudato Si´, riep Ecokerk vorig jaar de parochies op om symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om het appel van Laudato Si’ ernstig te nemen door een fruitboom te planten.

Ook in onze Gabriëlparochie viel de oproep niet in dovenmansoren. Wij wilden graag in de omgeving van onze 5 kerken in Wetteren, Massemen, Laarne, Kalken en op Ten Ede een fruitboom planten.

Daarvoor werden de gemeentes Wetteren en Laarne aangeschreven. Zij reageerden positief. Hun groendiensten namen het voorbereidend werk op zich. Ook de kerkfabrieken werden in het proces betrokken.

Wij kozen er als parochie voor om een moerbeiboom te planten. Dit is een zeldzame boom, zeker in onze streken.

Deze boom bestaat al heel lang. Ook in de bijbel veroverde hij veroverde al een plekje. In het Lucasevangelie vinden we hem terug in volgend citaat: De Heer antwoordde: ‘Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee!” en hij zou u gehoorzamen' ( Lc. 17,6).

Ook priester-dichter Anton Van Wilderdode was gefascineerd door deze boom, en schreef volgend gedicht:

Moerbeiboom

Al bijna bovengronds en zonder aarde
de wortels opgewerkt van tachtig jaren
onschoon geschaard tussen de appelaren

hier en hiertegen toen wij knapen waren
de ladder neergelegd, de merels nader
in bessenmoes de bek, vol zuiver water

de hemel overal, de groene aarde
van bovenaf gezien een open krater
vol blauwe bijen en libellenparen.

Het paradijs. En geen verbazing later
wanneer de boom met ingehouden adem
zich opsluit in de zaal van zijn geblaarte.

 

Aangezien deze bomen niet zo maar beschikbaar zijn en ruime tijd op voorhand moeten besteld worden, waren ze pas dit jaar te verkrijgen.

Daarom werd alvast vorig jaar symbolisch één (appel)boom geplant aan het parochiehuis in Ten Ede. Deze boom is ondertussen in zijn volle groei.

 

parochielaarnewetteren.be/

 

Laarne Wetteren


 

 

 

VBS Oogappel - Lo

Op 4 oktober vierden we de feestdag van Franciscus van Assisi, ook bekend als Werelddierendag. Deze broeder was gekend voor zijn liefde voor de schepping.

Onze huidige paus Franciscus nam deze liefde over in zijn werk, en roept op om een boom te planten als symbolische uitdrukking om het engagement voor de natuur ernstig te nemen.

Op 4/10/21 nam het 6de leerjaar dit engagement op. Priester Luc zegende de boom samen met de zesdes uit Lo.

Zie ook onze fotogalerij

Naar onze website

Oogappel Lo 1


 

 

 

 

Pastorale Regio Halle

Op 4 oktober 2021, feest van de Heilige Franciscus en slot van de Scheppingsperiode, plantte de regioploeg van Pastorale Regio Halle, een appelaar als Laudato Si'-boom in de bescheiden maar biodiverse kerktuin aan het regiohuis in Groot-Bijgaarden.

"We zitten hier midden tussen de autostrades," aldus Hans Mannaert in zijn inleiding, "we worden hier dus wel met de neus op het belang van het thema gedrukt."

Vanuit het regiohuis ondersteunt het team de 12 pastorale zones van het Pajottenland en de Zennevallei. Voor hen is Laudato Si' een logische leidraad bij hun werk. Dat klonk dan ook in de engagementstekst: "wij verbinden ons als regio er toe om teken te zijn van de scheppende God en in de geest van Laudato Si' onze pastores te ondersteunen in het verder laten groeien van hun ecologisch engagement. Daartoe planten wij deze boom als zichtbaar teken van groei en vruchtbaarheid en als herinnering aan het belang van dit moment."

Aan de takken van de boom werden kaartjes gehangen, met de groepen die men extra wou meenemen in aandacht, gebed en engagement: vomelingen, medestanders van mensen in armoede, mensen in de zorg, patiënten in ziekenhuizen, bewoners in woonzorgcentra, de vrijwilligers in de pastorale zones, de jongerengroepen, de landbouwers en al wie hun bezorgdheid voor de planeet omzet in concrete projecten.

Ga naar de Facebook-pagina van Pastorale Regio Halle

 

 

 

LS boom footer


 

 

 

 

Justice & Peace Europa - Leuven

De Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede organiseerden hun jaarlijks congres van vrijdag 1 tot maandag 4 oktober 2021 in Brussel en Leuven. Dit jaar stond het thema ‘naar een integrale ecologie – hoe omgaan met de sociale en ecologische crisis?’ hoog op de agenda.

Ter gelegenheid van dit Europees congres werd na de mooie zondagsviering in kerk van de Leuvense Universitaire Parochie ook een Laudato Si'-boom geplant. Dat gebeurde in het unieke kader van het Groot Begijnhof van Leuven, met dank aan de KU Leuven en de medewerking van prof. Marc Vervenne, ere-rector van de universiteit en voorzitter-beheerder van het Begijnhof.

De keuze voor een hoogstam appelaar “Veurnse Reinette”, gebeurde in overleg met de dienst Onroerend Erfgoed die waakt over de strenge normen die voor de inrichting en het groenbeheer van deze beschermde site gelden.

boomplanting3Door het planten van een fruitboom, maakten de internationale deelnemers hun engagement zichtbaar om in hun verschillende landen de klimaatverandering tegen te gaan en de integrale ecologie van de encycliek Laudato Si van paus Franciscus als basis te nemen voor hun acties.

Lees meer

 

boomplanting kop


 

 

 

Ranst - Sint Pancratius

Vorig jaar vond een winterlinde een stek voor de kerk van de Sint-Pancratiusparochie in Ranst. Daarmee werd werk gemaakt van de oproep van Ecokerk om als engagement voor het werken aan ecologische bekering - waartoe Paus Franciscus oproept in zijn encycliek Laudato Si (2015) - symbolisch een boom te planten.

In overleg met een lokale medewerker actief bij Natuurpunt werd gekozen voor een klimaatrobuuste winterlinde. Overigens is de lindeboom geen onbekend landschapselement in de regio. De kerk van deelgemeente Millegem is omkranst door een prachtig geheel van al volwassen lindebomen. Een volwassen lindeboom wordt 35 meter hoog en geeft veel schaduw.

Dit jaar (2021) werd in september, in het kader van een scheppingsviering, een bordje aangebracht bij de linde, zodat het engagement voor Laudato Si kenbaar wordt voor al wie even voorbijgaat. En wie weet wordt over enkele jaren ook genoten van verse lindebloesemthee.

 

Ranst sint pancratius950


 

 

 

Antoniusparochie (Pastorale eenheid H. Thomas) Herentals 

Op zaterdag 4 september 2021 zetten wij in onze parochie het werkjaar in met een “scheppingsviering”. Centraal in deze viering stond een gebed voor de zorg voor de schepping, zoals paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si’ vroeg.

Na vele maanden in onze kleine bubbels, met mondmaskers en anderhalvemetercontacten, konden we eindelijk eens een beetje meer “samen vieren”. Tegen half zeven liep onze kerk goed vol.

Zij die trouw de ganse coronaperiode kwamen, waren er nu ook, maar daarnaast daagden toch ook wel heel wat “nieuwe” kerkgangers op. Het gezinskoor was op post en … jawel ook de jonge generatie was er, de leiding van KSA, de nieuwe buren van ons klooster en kerk.

Als symbool voor ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen brachten deze jongeren in de offerande een jonge appelboom naar voren. Na de viering werd deze boom onder de deskundige leiding van Koen naar buiten gebracht en naast de kerk geplant.

Herentals3De boom staat op grond van de paters, maar is niet van hen. De boom is van iedereen, met vruchten voor iedereen. Een boom voor de volgende generaties.

Bij de boom werd een bord in eikenhout geplaatst. Daarin werd volgend citaat uit de encycliek Laudato Si ingekapt: "De aarde is een gemeenschappelijk erfgoed, waarvan de vruchten allen ten goede moeten komen" (LS 93).

Aan water zal deze boom geen gebrek hebben. Achter de kerk wordt immers al meerdere jaren hemelwater dat op het kerkdak valt opgevangen in een regenwatervat.

De avond werd afgesloten met een heildronk (met appelsap!), op de gezondheid van onze “cox orange” boom!

(Foto's: PE H.Thomas)

 

Lees ook het verslag op de website van de pastorale eenheid

Lees ook het verslag op de website van Attent

 

herentals2

 

 


 

 

 

 

Pastorale eenheid H. Veronica, Schilde – Schoten – Wijnegem - Borsbeek - Wommelgem

Op 1 september 2021, de wereldgebesdag voor de zorg voor de Schepping, kwamen we samen onder het dak van enkele grote bomen, in de tuin van de paters Scheutisten in Schilde. Ruim 50 mensen, waaronder enkele jongeren die het wel zagen zitten om bij die gelegenheid enkele bomen te planten.

We hoorden lezingen uit het boek Spreuken over de Wijsheid en uit Mattheus over de keuze ofwel Gods weg te kiezen of die van de hebzucht. Ze toonden hoezeer God en de schepping in één adem worden vernoemd en hoe de mens wordt opgeroepen om zorg te dragen voor de aarde en al haar bewoners.

Na de gebedsdienst begaf jong en oud zich naar de plaats waar een notenboom en kastanjeboom klaar lagen om een plekje in de grond te krijgen. De jongeren, die binnenkort hun vormsel doen, kweten zich met zorg van hun taak.

Pater Theo Wijnants zegende de jonge bomen. En daar hoorde een prachtige wens bij:

Ik wens iedereen in de tuin van zijn of haar leven een prachtige boom.
Met stevige wortels van liefde, takken van vriendschap die naar alle kanten reiken en met vruchten van geluk, die je elke dag opnieuw kan plukken.

Laat de vogels nesten bouwen in die boom, zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt.

Schilde 3Laat hem vooral niet wegkwijnen door de bedorven lucht van eigenbaat en snel winstbejag ten koste van alles en iedereen.
En als in de herfst de bladeren vallen, treur dan niet, want de wind verspreidt reeds het zaad en de zon en regen doen het groeien tot een jonge boom, nog mooier en duurzamer dan de vorige.

Heb voor dit alles veel geduld, want bomen groeien traag.
Laat je boom dag na dag groeien en bloeien zodat iedereen ervan kan genieten, dan zal hij ook steeds weer voor jou openbloeien en vruchten dragen.

 

Lees het volledig verslag

 Schilde 1

 


 

 

 

Studentenresidentie Leo XIII seminarie

Op het Leo XIII seminarie werd op 17/3 drie appelbomen geplant.

Daarmee wil de christelijke studentenresidentie aansluiten bij oproep tot integrale ecologie van paus Franciscus.

De drie bomen staan elk symbool voor een andere thema: zorg voor de natuur (ecologie), zorg voor elkaar (broederlijkheid, solidariteit) en zorg voor wat kwetsbaar is (spiritualiteit / mentale gezondheid).

Met deze drie thema’s gaan de verschillende gemeenschappen op het Leo XIII seminarie volgend jaar aan de slag.

 

leo13 1Gaby Quicke leidde de boomzegening en planting in bijzijn van de directie en een tiental studenten die elk een van de verschillende gemeenschappen op het Leo XIII seminarie vertegenwoordigden.

Stijn Demaré

leoxiiiseminarie.org

 

Bekijk ook het interview in het filmpje dat gemaakt werd door Sélas Blyaert en Vincent Dewulf, studenten van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

 

 

 

  

leo13 2

 
  

IJD Vlaams-Brabant, Mechelen & Brussel

Op donderdag 11 maart 2021, plantten we als team jongerenpastoraal een Laudato Si'-boom in de tuin van het pastoraal centrum in Mechelen.

Oorspronkelijk was de actie bedoeld om plaats te vinden tijdens de scheppingsperiode of in het najaar van 2020, al was dit vanwege de verstrengende coronamaatregelen tijdelijk niet haalbaar.

Ondanks de praktische uitdagingen, vonden we dat we deze actie moesten ondersteunen. Het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) stelde zich bereid om als partner voor dit project op te treden. De boom kreeg een mooi plaatjes in het atrium van het DPC met een bijhorend plakkaatje.

Daarnaast hebben we als team jongerenpastoraal ook een eigen draai aan de actie gegeven. 

IJD 1

We willen met deze boom namelijk ook een appel doen aan al onze doelgroepen om ook stappen te zetten naar een meer duurzame werking en duurzame wereld.

Om deze reden hingen we verscheidene appeltjes uit papier in de boom. Elke van deze appeltjes heeft een uniek opschrift, gaande van een bepaalde doelgroep tot specifieke bijbelcitaten die oproepen tot hoop en verbondenheid.

Wouter Verlaeckt, jongerenpastor

zie ook het artikel op Kerknet

zie ook onze fotoreportage

 

IJD 3


 

 

Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo 

 

Een boom planten is een symbolische uitdrukking van de wens respectvol en zorgzaam te willen omgaan met zijn leefomgeving, dus met zijn medemensen en de aarde.

Elke ervaring van onvrede en vernietiging, zoals de oorlogen in Syrië en Oekraïne en de verwaarlozing van het milieu, is diepgaand in haar implicaties en in de waarheden die zij over ons, mensen die we zijn, onthult. Dan stellen we ons de vraag: “Wat zijn wij als mens ? Wat doet er werkelijk toe in dit leven ?”, en komen we tot inzicht dat we hier op aarde gekomen zijn om leven, licht, liefde, vrede, vreugde en dankbaarheid neer te zetten tegenover de anderen, van nu en later, en tegenover de aarde.

Best herinneren we ons daaraan geregeld door een mooi symbool, bijvoorbeeld het samen planten van een boom, op een inspirerende plaats, zoals in de boomgaard van onze Abdij van Vlierbeek, in Kessel-Lo, Leuven.

Op 6 februari werden in de boomgaard van de Abdij van Vlierbeek zeven nieuwe fruitbomen geplant, waaronder onze Laudato Si’-boom, een Cydonia oblonga Leskovacs, een kweepeer-variant met grote gele vruchten.

Natuurpunt Vlierbeek
Boomgaardwerking Abdij van Vlierbeek
Ecokerk Vlierbeek

IMG 1177 950px

 


 

 

Pastorale Eenheid OLV van Groeninge, Kortrijk

Onze pastorale eenheid situeert zich in de Kortrijkse binnenstad en bestaat uit vijf geloofsgemeenschappen: Onze-Lieve-Vrouw, Pius X, Sint-Elooi, Sint-Maarten, en de Sint-Michiels jongerenbeweging, gehuisvest in een voormalig Jezuïetenklooster.

We willen in de vijf gemeenschappen van onze Pastorale Eenheid en met de plaatselijke pastorale ploeg, versterkt met mensen van buiten de eigen kerkkring, telkens een haalbaar project uitwerken rond duurzaamheid.

Op zondag 7 februari hebben we in elk van onze 5 gemeenschappen een Laudato Si'-boom geplant, dit in samenwerking met de plaatselijke basisscholen.

groeninge2Een perelaar werd geplant in de St.-Paulusschool, in de Piusschool en in basisschool de Sprong. Een appelaar kreeg zijn plekje in basisschool 't Fort. Een eik en een perelaar kregen een plaats in de tuin van Sint-Michiel.

Cynthia Deman

Groeninge3


 

 

Ronde Tafel (Tau) i.s.m. Poverello Zottegem

Als klein plaatselijk groepje aanleunend bij Tau - Franciscaanse spiritualiteit vandaag gaven ook wij gehoor aan de oproep om een Laudato Si'-boom te planten.

 

De parking tegenover de Sint-Antoniuskluis, een lokaal bedevaartsoord met Franciscaanse roots, waar een afdeling van Poverello huist, leek ons een geschikte plek.

Niet alleen wie troost, hulp of inspiratie zoekt bij Sint-Antonius maar ook talrijke wandelaars komen er voorbij.

De mensen van Poverello Zottegem stonden niet alleen meteen open voor het idee, ze boden ook vaardige handen en krachtige voeten om het plantgat te delven en de boom te planten.antoniuskluis2

De keuze viel op een hoogstam kerselaar, aangekocht via de jaarlijkse boomplantactie van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

 

Op 29 november, de 1ste adventszondag 2020, werd de boom geplant. Door de coronamaatregelen gebeurde dit noodgedwongen in beperkt gezelschap.

Toch werd het een klein feestelijk gebeuren met een beknopte duiding van de actie, een verbindend gedicht over "de vriendenboom" en cakejes, koffie en thee voor de betrokken Poverellogemeenschap.

Het was leuk om er aan mee te werken. Zelfs in de beperkende coronacontext was het een verbindend gebeuren. Er verscheen ook een kort artikel op de plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven.


antoniuskluis3An Bert

 antoniuskluis1


 

 

Pastorale Zone Franciscus Glabbeek

Vijf jaar na de publicatie inspireert de encycliek Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd ‘Jaar van Laudato Si’ om de oproep kracht bij te zetten voor een échte ommekeer naar een duurzame wereld.

Op zondag 18 oktober ’20 om 11.30 uur werd er, als afsluiter van de installatie- en aanstellingsviering in de nieuwe, eengemaakte Pastorale Zone Franciscus, door de misdienaars -onze jeugd & onze toekomst- een hoogstam pruimenboom geplant aan de eeuwenoude pastorie van Glabbeek.

Dit gebeurde in aanwezigheid van Mgr. Vanhoutte, de nieuwe zoneploeg, de kerkraad van Glabbeek en een afvaardiging van Natuurpunt Glabbeek.

Met het planten van deze Laudato Si'-boom drukken we onze christelijke hoop uit voor een leefbare toekomst en ons engagement voor een ecologische bekering.

Glabbeek3Gert Janssens

Zie ook het artikel op onze blog

kerkglabbeek.be

Glabbeek1 

 

 

KLJ Essen-Hoek

We zagen de actie in het parochieblad staan van onze gemeente. We vonden dit gelijk een mooi initiatief.
We hadden dan even met de gemeente contact opgenomen om te vragen of wij een vruchtenboom mochten planten bij ons lokaal. Dit was in orde.

We hebben gekozen voor een appelboom. Dit omdat we later graag deze appeltjes zelf willen gebruiken als gezond tussendoortje voor onze leden of om mee te koken/bakken.

De boom zelf hebben we midden november 2020 geplant. Het bord met de tekst op is af sinds de 2de week van januari. Nu is de laatste stap nog het bord bij de boom bevestigen. Dit zal de eerste week van februari gebeuren.

We vinden het een erg mooi initiatief waar wij ons steentje willen aan bijdragen.

Tinne Broos


 

 

 

Zusters augustinessen Gent

Op de site Kalvermarkt, Nieuwpoort, Houtbriel in Gent staat sinds 10 december 2020, een vernieuwde kloostertuin ter beschikking van de zusters augustinessen, de bewoners van het woonzorgcentrum Avondvrede en de gebruikers van de appartementen. Met het planten van een Laudato si'-boom, samen met bisschop Lode Van Hecke en rector Ludo Collin, werd de realisatie van een vernieuwde kloostertuin afgerond. 

Drijvende kracht achter deze realisatie was de overste, Moeder Christine. Helaas overleed ze onverwacht op 25 oktober en kon ze de voltooing van dit project niet meemaken.
Zuster Geertrui verwelkomde de aanwezigen en bracht Moeder Christine in herinnering: "Als een dank- en eerbetoon aan haar wordt deze 'levensboom' geplant."

Met het planten van deze Noordkriek (1/2-stam Prunus Cerasus Girotte du Nord) werd ook de oproep van Ecokerk beantwoord om de schepping te eren. Het planten van deze boom is een oproep om zorg te dragen voor wat ons grootste bezit is: 'ons gemeenschappelijk huis', de aarde. Bisschop Lode Van Hecke die de boom inzegende verwees naar de encycliek Laudato si' van paus Franciscus: "Moge deze tuin worden als het aards paradijs: een plek van vrede, harmonie en rust voor alle bewoners."

Een winterzonnetje zorgde ervoor dat deze oase midden in de stad een nieuwe schepping en de hoop op een nieuwe dageraad aankondigde.

foto's: ©WZC Avondvrede, fotograaf: Mario Depoorter

Lees ook het uitgebreider fotoverslag op Kerknet

 

boomplanting Zrs augustinessen


 

 

 

Vrije Basisschool de Zeeboon De Haan

De Zeeboon plantte op vrijdag 20 november een Juglans Regia 'Broadview' op het schoolplein in het groene hart van De Haan.

Een 'juglans' ... het klinkt stoer en de boom past dan ook sterk bij onze school. Deze notelaar blijft klein in vergelijking met andere soorten, is zeewindbestendig en geniet sterk van de zon.

De kinderen van het vierde leerjaar plantten de boom samen met juf Cathérine, directeur Ann, papa Thomas (expert in bomen) en priester Jos van de St.-Monicaparochie.

De klas bakte tevens notenkoekjes die ter plekke als lekkere traktatie werden aangeboden.

Onze boom mag nu wortel schieten! En we zijn er blij om!

20201120 100741 orig
Wim Haghebaert

20201120 101319 orig boom


 

 

Pastorale Eenheid Kapellen-Brasschaat

De Werkgroep Diaconie en Solidariteit van de Pastorale Eenheid HH. Jacobus en Antonius zal in Kapellen, in akkoord met de gemeente een notenboom planten op een open ruimte vlak naast de St.-Jacobuskerk. De steunpaal is al geplaatst, de open ruimte wordt een bloemenweide.

Ook in Brasschaat is het overleg met de gemeente bezig, en is alvast een plaats voorgesteld waar een linde zou worden geplant.

Er wordt nu concreet afgesproken wanneer de boomplantingen effectief kunnen doorgaan, met een beperkte plechtigheid en het aanbrengen van het Laudato Si'-bord.

In afwachting van de grote bomen werd op 4 oktober in de zondagskerk Sint Antonius  Brasschaat en de Sint Jacobus Kapellen een olijfboom in pot geplaatst (zie foto). Deze boompjes kregen een plek in Ons Middelheem in Brasschaat en in de weekkapel van de Sint Jacobuskerk.

 

boomplantactie brasschaat2


 

 

Verenigde Protestantse Kerk in België

De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) organiseerde op 27 oktober om 12:00 in de tuin van het Huis van het Protestantisme in Brussel een boomplanting, dit in het kader van de voorbije Scheppingsperiode 2020. Het was voorzien dat onze appelaar zou geplant worden door Synodevoorzitter ds. Steven Fuite, samen met vertegenwoordigers van de Synodale Raad (hoogste bestuursorgaan van de VPKB) en anderen. Vanwege de strengere coronaregels, waardoor iedereen thuis werkt en er geen samenkomsten gehouden worden, kon dit niet op die manier doorgaan, en gebeurde het door enkele leden van de werkgroep.

Er wordt een bordje bij geplaatst met de volgende tekst: ”De aarde is gemeenschappelijk erfgoed, waardoor de vruchten allen ten goede komen”. (Laudate Si’)

Ecokerk nam het initiatief van deze bijzondere boomplantactie in Vlaanderen en als VPKB nemen wij daaraan -op bescheiden wijze- deel. De plaatselijke gemeenten zijn al eerder geïnformeerd over deze actie om een fruit- of vruchtboom te planten.

Deze boomplantactie vond plaats vijf jaar na de ingrijpende Klimaatakkoorden in Parijs in 2015, die de basis werden voor wereldwijde groene deals. “Met deze boomplantactie wordt symbolisch uitdrukking gegeven om de ecologische bekering ernstig te nemen en om integrale ecologie als basis te nemen in onze kerkdiensten, in onze woorden en daden. Ieder individueel en samen als Kerk zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de Schepping”. (Uit de Handreiking voor Scheppingszondag 2020).

Greet Heslinga

 


 

 

Bisdom Brugge

Kinderen planten boom voor de toekomst

Zondagmorgen 4 oktober hebben kinderen uit het bisdom Brugge samen met bisschop Lode een boom geplant aan het voorplein van het bisschopshuis. De boomplanting gebeurde in het kader van de vijfde verjaardag van de pauselijke encycliek Laudato Si’ die de nadruk legt op het belang van ecologie.

Ecokerk had opgeroepen om tussen 1 september en 4 oktober een ‘Laudato-Si’-boom’ te planten en de bisschop van Brugge ging daar op in. Hij gaat zo mee in het engagement van zijn collega-bisschoppen om ‘integrale ecologie’ op de eerste plaats te zetten bij handelen, vieren en spreken.

De boom werd geplant door enkele kinderen die met hun gezin aanwezig waren op ‘De Eerste Dag’, een maandelijkse samenkomst voor gezinnen, gevolgd door een misviering.

Planten Laudato Si boom Michiel Van Mulders7 400pxOp de regenachtige ochtend werden de kinderen na een korte speech en een gebed van bisschop Lode Aerts naar voor geroepen. Met hun meegebrachte schepjes en rakels groeven ze, onder het toeziende oog van Karel Malfliet van Ecokerk, de bisschop en alle andere aanwezigen, een putje voor de nieuwe boom. De jonge kerselaar is vanaf nu publiek toegankelijk aan het voorplein van het bisschopshuis (Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge).

 

Planten Laudato Si boom Michiel Van Mulders 900px 

 


 

 

Sint-Corneliusparochie Ninove

Op 1 oktober ging Ecokerk Ninove officieel van start. Omdat de klimaatproblematiek drastisch is, willen ook wij als kerkgemeenschap nadenken over een ecologische levensstijl die voor iedereen haalbaar is en die bijdraagt tot ons aller geluk. We laten ons inspireren door Bijbelse bronnen en de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus.

Vanuit die inspiratie gaan we op zoek naar lokale initiatieven die we in de praktijk willen omzetten en waar onze hele gemeenschap baat bij heeft.

Op zondag 4 oktober (het feest van Franciscus) gaven we het goeie voorbeeld met een kersverse (of appelverse?) appelboom in de tuin van de pastorie.

We riepen alle parochianen op om zelf ook bewùst een boom te planten in hun tuin/dorp om hun bezorgdheid voor onze planeet in de verf te zetten. We hielpen daarbij een handje: tot 20 oktober kon men bij ons een appelboom (James Grieve) of een perenboom (Conférence) bestellen. Er werden een 15-tal bomen op die manier besteld.

Tim Van Nieuwenhove

Klik hier voor de fotoreportage van NinofMedia

Ecokerk in Ninove

 

Ninove1 


 

 

 

Geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken, Sint-Niklaas

Bisschop Lode deed het ons voor: plant een Laudoto Si’ boom om symbolisch uitdrukking te geven aan ons engagement als geloofsgemeenschap tot mee zorg dragen voor onze schepping. De brief die Paus Franciscus 5 jaar geleden schreef, draagt immers nog steeds vrucht.

De boom die wij plantten in de voortuin van de pastorij van Tereken zal dat ook doen. Al is het dan geen inlandse appel- of perenboom, wel een Gingko Biloba. Een boom die reeds 250 miljoen jaar geleden voorkwam. Een boom dus over generaties heen en daarbij geneeskrachtige eigenschappen draagt. De Japanse notenboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde tijdloosheid en een lang leven. De zaden worden gebruikt bij ademhalingsproblemen, blaas- en nierproblemen, spijsverteringsproblemen, gehoorverlies en andere kwalen. De bladeren worden onder andere gebruikt om de bloedsomloop te verbeteren, bij ademhalingsproblemen, gehoorverlies, geheugenverlies, huidziekten en angst. En daarbij is het goed voor de bestrijding van circulatiestoornissen in de hersenen en de ledematen. Kortom: een levengevende boom… mag hij ons inspireren tot leven in onze geloofsgemeenschap.

Enkele sprokkels van wat mensen schreven tijdens de viering:

Dank God dat Gij te zien zijt
in de natuur die, ondanks alles, verder tot nieuw leven komt;

in de liefde van ouders,
vooral bij hun kind dat anders is;
in de vriendschap van mensen
die zich inzetten voor anderen.
 
Wij bidden dat wij bruggen bouwen naar
mensen die de weg naar U verloren zijn.
Dat wij niemand afschrijven.
 
Mag de Gingko Biloba voor ons symbool zijn van:
-de schreeuw van de aarde zoals we die ook van de armen horen.
-hoop en liefde voor ons en onze nakomelingen.
-vrede in de klein en grote wereld.


Lieve Van Driessen

 


 

 

Pastorale eenheid Sint-Trudo - Sint-Truiden

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si’, die stelt dat ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale ecologie’ is de sleutel voor een wereld met toekomst.

Vijf jaar later inspireert Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd  ‘Jaar van Laudato Si’. We plantten daarom op zondag 4 oktober om 11:30 een fruitboom in de tuin van de pastorie van Sint-Marten in de Breendonkstraat 32 in Sint-Truiden.
Wim Ceunen

 


 

 

 

Duurzaamheidsbeweging St. Christoffelparochie Rotterdam

 

Op 4 oktober om 11 uur plantten wij bij de St. Caeciliakerk naast het winkelcentrum Zocherstraat in Rotterdam een perenboom. Deze boom is symbool van samen zorgen voor de Aarde en elkaar.

We hopen dat het na een aantal jaren vruchten gaat dragen. Zoals wij ook hopen, dat ieder die het ziet, herinnerd wordt aan zijn of haar eigen mogelijkheden om mee te helpen aan een verbeterende wereld.

Twee kleine kinderen hebben het boompje geplant. En daarna is het ingezegend.

Vanwege de coronamaatregelen konden jammer genoeg geen toekijkers uitgenodigd worden.

Dick Biesta

Lees ook het artikel in 'De Havenloods'

Lees ook het artikel in parochieblad 'Draagkracht'

Bordje perenboom950px 


 

 

Pastorale Eenheid Anderlecht

Op zondag 4 oktober hadden we met onze Pastorale Eenheid onze startviering.

Na de eucharistie van 11u plantten we een perelaar Pyrus communis 'Jefkespeer' in de tuin aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde in de Britse-Soldaatlaan, 29 te Anderlecht.

De Jefkespeer is heel sappig maar houdt niet lang. Af en toe vind je ze nog op de occasionele boerenmarkt.
De Jefkespeer is dus zeker niet de meest prestigieuze van de perenfamilie maar heeft Jezus ons niet geleerd om oog te hebben voor de minderen onder ons, voor wie niet in het oog loopt?

StartvieringenBoomplanting4okt2020 42

Guido Vandeperre

Lees het volledige verslag

Bekijk de fotoreportage

 

 

 

 

 

StartvieringenBoomplanting4okt2020 31


 

 

Parochie Hoevenzavel - Genk St. jozef

Hoevenzavel viert de H. Franciscus met het project: Ecokerk - Laudato Si’   

5 Jaar geleden schreef Paus Franciscus zijn encycliek ‘Laudato Si’. Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van deze Ecologische encycliek heeft de parochie van Hoevenzavel St. Jozef 3 fruitbomen geplant bij de speeltuin naast de kerk.  

 
Door het planten van deze 3 fruitbomen schenkt de parochie vruchten aan de buurtbewoners, de lagere school en lokale verenigingen onder de slogan: “De aarde is een gemeenschappelijk erfgoed waarvan de vruchten allen ten goede moeten komen.” (laudato Si 93).

DSC 0046Op deze manier willen we als lokale geloofsgemeenschap uitdrukking geven om de boodschap van ‘Laudato Si’ ernstig te nemen, en om het thema ‘ecologie’ als basis te nemen van ons handelen, vieren en spreken.
De fruitbomen sybmoliseren dan ook de oproep om de vruchten van de aarde te delen.   

 
De sfeervolle avondviering, met een zakje bloembollen voor iedere aanwezige, stond in het teken van het feest van de H. Franciscus en zijn zorg om de natuur. Dankbaar voor het levenswerk van de Paters Minderbroeders, aandacht voor ecologische keuzes en de Taizéwerking Genk-Noord die samen met IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen hun GigaGroencharter kwam voorstellen.

 
DSC 0081De boomplanting was dan ook een mooie afsluiter. De drie bomen werden na de viering naar buiten gebracht,  plechtig voorafgegaan door de belleman, en geplant door schepen van Erediensten Ria Grondelaers, Burgemeester Wim Dries en Tom Steensels (IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen- Regio Limburg).

Bert Lochy

 

DSC 0087

 


 

 

Franciscuswake Roeselare.

Tau (Franciscaanse spiritualiteit) organiseerde in Roeselare een Franciscuswake op 3 oktober, de sterfdatum van Franciscus van Assisi. De wake stond in het teken van Laudato Sí, en was een bezinning op het Zonnelied.

We hebben de Laudato Sí - boom in de avondwake in het midden geplaatst met een gebed en een engagementsverklaring.

Nu is de boom uitgeplant in de tuin van 'De Bremstruik', van het vroegere Clarissenklooster. De tuin is een oase van stilte midden in de stad en is voor iedereen toegankelijk.

Wij zullen onze appelboom verzorgen en vruchten laten dragen:
"Want van U is de aarde en van die haar bewonen.
Want we kregen de aarde enkel in bruikleen,
om haar te bewaren en zorg voor te dragen,
om haar te bewerken, om vruchten te dragen.
Want van U is de aarde en van die haar bewonen,
om alles met elkaar te delen."

Frans celis

Lees meer over De Bremstruik op Klimaatnetwerk.be

Franciscusboom 2020 900px


 

 

Johannes XXIII-seminarie in Leuven

In navolging van de oproep van paus Franciscus tot ecologische bekering werden er op 2 oktober in de tuin van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven twee appelbomen geplant.

Het initiatief kwam van de seminaristen. Seminariepresident Kristof Struys nam de schop graag ter hand.

De aanplanting gebeurde als afronding van de wereldwijde maand van de Schepping.

 

boomaanplanting Joh23 1000px

 


 

 

Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk

In Deerlijk hebben we een huis van de Kerkfabriek. We gebruiken het als secretariaat voor de Pastorale Eenheid, en we bewaren er onze materialen.

Aan de zijkant van het huis is een kleine tuin, tegenover de historische Kapel OLV ter Ruste. Zoals het hoort, is aan het ontstaan van de kapel een legende verbonden: bij het doormidden zagen van de boom die er stond, kwam een Mariabeeldje tevoorschijn, en dus werd op die plaats een kapel gebouwd...

Het bracht ons op ideeën. Helemaal in de lijn met de luiken "Biodiversiteit" en "Dichtbij" in de checklist van Ecokerk, wilden we van deze kleine groene tuin een ecologische gemeenschaps- en ontmoetingsplek maken. We willen er een bloemenweide zaaien, en er een bank zetten, zodat mensen er even tot rust kunnen komen en er elkaar ontmoeten. En in het midden wilden we een boom planten.
We kregen toestemming van de gemeente om onze plannen uit te voeren.

IMG 7355 400pxDe boom staat er intussen. We kozen voor een perelaar met lekkere conference-peren als onze Laudato Si'-boom.

Op de bloemenweide en de bank is het nog wachten tot het voorjaar.

Marc Messiaen

IMG 7363

 


 

 

Zusters Sint-Vincentius a Paulo Deinze

In antwoord op de oproep van Paus Franciscus en in navolging van het voorbeeld van onze bisschop Lode plantte de congregatie van de Zusters Sint-Vincentius a Paulo van Deinze in aanwezigheid van alle personeelsleden een Moerbeiboom in de kloostertuin op donderdag 24 september.

Op die dag vierden wij het naamfeest van onze patroonheilige: de Heilige Vincentius a  Paulo (27 september). Onze boom werd plechtig ingezegend door onze rector E.H. Van der Linden. Als afsluiter zongen wij samen het Laudato Si lied.
Bea De Schryver

 Deinze1


 

 

Vredeskerk Sint-Michiels Leuven

Op maandag 21/9, Internationale Dag van de Vrede, organiseerde de Leuvense St-Michielskerk in samenwerking met Pax Christi een feestelijke vredeswake, weliswaar met een coronaproof aantal deelnemers. De St-Michielskerk toont hiermee haar engagement als vredeskerk, opgestart in 1998.

Omdat de kerk ook de thuisbasis is van de spaanstalige gemeenschap, was ze tweetalig Nederlands/Spaans.

De inhoud van de wake was gewijd aan Laudato Si’ en onze planeet. Als besluit van de wake werd een olijfboom(pje) geplant in de kerk. Een olijfboom verwijst symbolisch naar het verhaal van het nieuw begin na de zondvloed, de dag waarop JHWH een verbond sluit met de mensen én met alle levende wezens.

Download het boekje van de vredeswake

Zegening vredesboom DSC01469

 


 

 

Urbanusparochie te Duivendrecht (Nederland)

Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara & Franciscusparochie. Deze bestrijkt heel Amsterdam-Oost en Amsterdam Zuidoost.
Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement. De ongeveer 32 deelnemers konden in twee rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een scheppingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en duurzaam bloemschikken. We sloten de middag af met een korte gebedsviering.

Het planten van een speciale Laudato Si-boom vormde daar een onderdeel van. Een kunstenares had op een houten schild in mooie letters een korte uitleg aangebracht en de datum vermeld.

Elke deelnemer hielp mee bij het planten door een beetje grond om de boom te scheppen. Het is mooi te bedenken dat er over 10 of 15 jaar een boom staat met prachtige bloesems in het voorjaar en heerlijke vruchten in de zomer.
Gerard Moorman

 

LS middag GM schept grond op boom 1000px

 


 

 

House of Compassion - Begijnhofkerk Brussel

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert House of Compassion (Begijnhofkerk Brussel) een activiteit, gericht op een maatschappelijk thema. Op onze eerste editie op 5 september, bij de start van de scheppingsperiode, stond het klimaat centraal. We hoorden sprekers van Ecokerk, Cente Avec en Protestantse kerk Brussel, en getuigenissen over ecologisch handelen in Atelier Groot Eiland en Habitat & Humanisme.

Ook het planten van een Laudato Si'-boom stond op de planning, maar de onderhandelingen met de Stad Brussel zijn nog niet rond. Ons idee om voor de kerk een fruitboom te planten wordt positief onthaald, want het past in het beleid van de stad om overal bomen aan te planten. Maar het is een beschermde site. Ingrepen mogen zeker het zicht op de gevel van de kerk niet verstoren. En dus is een voorstudie nodig, en een gemotiveerde beslissing. We hopen dat we onze boom snel kunnen planten.

 


 

 

Parochie Oude Bareel Sint-Amandsberg

Toen me de vraag werd gesteld of ik het paneeltje zou willen maken voorde  Laudato Si boom die door onze Bisschop Lode zou geplant worden te Oostakker-Lourdes, was ik meteen akkoord.  We vonden voldoende recuperatiemateriaal om aan de slag te gaan. Bovendien was dit de aanzet om zelf ook over te gaan tot het planten van een Laudato Si boom op het kerkplein van de Oude Bareel. De parochieploeg was meteen enthousiast.
We kozen voor een notelaar. Hij heeft ondertussen zijn weg al gevonden op het kerkplein. We plantten dit nog kleine boompje op zondag 6 september. Het paste perfect in het thema scheppingzondag dat we die dag samen hebben gevierd.
Marie-Anne Ryckbosch

 


 

 

Parochie Sint-Martinus-Olen

 

Tijdens het eerste weekend van september plantten wij in onze kerk een pluimappelkruisboom (unieke soort!), tijdens de viering van de kruisoplegging van de 31 kandidaat-vormelingen. Die boom blijft hier de hele scheppingsperiode staan. De vruchten van deze boom zijn pluimen, appelen en kruisjes:

  • pluim: kruis als +teken: hoop, positiviteit
  • appel: kruis als kruispunt: goede keuzes maken voor de schepping
  • kruisje: kruis als symbool van (de strijd tegen) het lijden.

Na de viering plantten we vlak naast onze Sint-Martinuskerk een (echte) Malus domestica Ecolette (appelaar), met toestemming van het Gemeentebestuur en met medewerking van de Groendienst. 

Helaas moest dit ‘en petit comité’ gebeuren, vermits samenscholingen nog altijd niet toegelaten zijn. Koster Edwin en diaken Cis namen de honneurs waar, plantten de boom en gaven hem meteen al een flinke scheut water. We hopen dat hij het goed zal doen op dit plekje.

Binnenkort wordt er een bordje bij geplaatst met wat uitleg. Daarop staat onder andere dat we hopen dat de mensen in de lente genieten van zijn bloesem en in de herfst van zijn appelen. En 365 dagen per jaar mag hij een symbool zijn om ons te herinneren aan onze delicate en dringende opdracht: het behoeden en bewaren van onze aarde, Gods schepping.
Cis Marinus

 

compositie Olen

 


 

 

Meersel-Dreef

Pastorale eenheid St.-Franciscus, Ecokerk bisdom Antwerpen en Inspirelli IJD Antwerpen plantten na de gebedsdienst op de wereldgebedsdag van 1 september 2020 in de aan de San Damianokapel in het Mariapark van Meersel-Dreef van de Minderbroeders-kapucijnen 2 appelbomen bij de ingang van het Franciscaans labyrint.

Bij een labyrintloop zoeken mensen hun weg. Door deze bomen te planten, staan wij stil bij onze weg naar meer respect en dankbaarheid voor de schepping.
Kenny Brack

 

Meerseldreef3
 

 


 

 

 

Bisschoppenconferentie - Oostakker

De Gentse bisschop Lode Van Hecke plantte op 9 september in naam van de Belgische bisschoppen de eerste Laudato Si’-boom in het domein in Oostakker-Lourdes. Met de boomplanting geeft de bisschop van Gent symbolisch uiting aan het engagement van zijn collega’s-bisschoppen in België om ‘integrale ecologie’ -het centrale begrip uit de encycliek- als basis te nemen van hun handelen, vieren en spreken.

Lees het volledige verslag

FB BoomplantingOostakker 13 1200px

 


 

 

Pastorale zone Emmaus Bierbeek

Wij doen mee met de actie "Plant een laudato Si'-boom". We zijn nog volop bezig met de voorbereiding, en hebben vandaag nog geen verdere details.
stefaan Callebaut


 

 

Missione Cattolica Italiana Genk

Op zondag 4 oktober om 12 uur, na de eucharistieviering, gaan we twee vijgenbomen planten tegenover de Kerk Sacra Famiglia in Risstraat 3, 3600 Genk. We zullen er een plechtig moment van maken in samenwerking met Samana Genk Missione, Pater Pio Gebedsgroep, La Maglia del Cuore, Acli Waterschei en Radio Internazionale.
Gregorio Aiello

 


 

 

H.Bavoparochie (Kanaalzone, Lochristi, Wachtebeke)

Na de eucharistieviering van 4 oktober zal de voorgaande priester een appelboom planten op het pleintje voor de kerk van Hyfte
Heidi De Clercq

 


 

 

Oostkamp

We hadden het plan om op zondag 4 oktober, 6 bomen te planten in Oostkamp, bij de aanstelling priester Rik Verbeke.
Omwille van de coronacrisis is deze boomplanting uitgesteld naar een later moment in het werkjaar. Zo kunnen we ze ook planten tijdens het plantseizoen.

 


 

 

De heilige Nicolaas van Myra parochie Sint-Niklaas

We hebben als parochie de intentie om de Laudato Si'-boom te planten in het voorjaar.
Hij zal zijn plaats krijgen in de voortuin van de dekenij, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas.
Raf Vermeulen

 


 

 

 

 Ecokerk logo 144px

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

Waar groeit een Laudato Si'-boom?


PE Rupelkerk - Boom  
Tuin aartsbisschoppelijk paleis - Mechelen   
Miniemeninstituut Leuven  
Onze Lieve Vrouwparochie Kortenberg   
Pastorale Eenheid Tabor Zedelgem   
Stabroek   
Herenthout - St. Pieter en Pauwel  
Zusters van Liefde - Gent  
Kontich Kazerne   
Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder   
Parochie Laarne-Wetteren    
VBS Oogappel - Lo  
Pastorale Regio Halle   
Justice & Peace Europa   
Sint Pancratius Ranst   
Antoniusparochie (Pastorale eenheid H. Thomas) Herentals   
Pastorale eenheid H. Veronica, Schilde – Schoten – Wijnegem
Studentenresidentie Leo XIII seminarie  
IJD Vlaams-Brabant, Mechelen & Brussel 
Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo Leuven   
Pastorale Eenheid OLV van Groeninge, Kortrijk  
Ronde Tafel (Tau) & Poverello Zottegem  
Pastorale Zone Franciscus Glabbeek  
KLJ Essen-Hoek   
Zusters Augustinessen Gent   
Vrije Basisschool De Zeeboon De Haan
  
Pastorale Eenheid Kapellen-Brasschaat
Verenigde Protestantse Kerk in België

Bisdom Brugge
Sint-Corneliusparochie Ninove  
Geloofsgemeenschap Tereken, Sint-Niklaas  
Pastorale eenheid Sint-Trudo - Sint-Truiden
Duurzaamheidsbeweging St. Christoffelparochie Rotterdam
Pastorale Eenheid Anderlecht

Parochie Hoevenzavel - Genk St. jozef  
Franciscuswake Roeselare  
Johannes XIII-seminarie  
Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk
Zusters Sint-Vincentius a Paulo Deinze
Vredeskerk Sint-Michiels Leuven
Urbanusparochie Duivendrecht (Nederland)
House of Compassion - Begijnhofkerk Brussel
Parochie Oude Bareel Sint-Amandsberg
Parochie Sint-Martinus-Olen
Meersel-Dreef
Bisschoppenconferentie - Oostakker
Pastorale zone Emmaus Bierbeek
Missione Cattolica Italiana Genk
H.Bavoparochie (Kanaalzone, Lochristi, Wachtebeke)    
Oostkamp
H. Nicolaas van Myra parochie Sint-Niklaas  

laudatosiboom ad

Plant een Laudato Si'-boom

en maak je engagement zichtbaar voor de 7-sprong naar integrale ecologie. Download de handleiding en registreer je boom online

Meer...

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px