Geef ruimte aan wie de ruimte schiep

 

"De aarde was er al voordat wij er waren en zij werd aan ons gegeven"

 

superhero 2503808 1920

 

Uit de encycliek Laudato Si'

 

Wij zijn God niet. De aarde was er al voordat wij er waren en zij werd aan ons gegeven.
 .../...
Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen wat zij nodig heeft om te overleven, maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren. (Laudato Si’ 67)

 

Naar Psalm 24

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de Heer bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert

 

De aarde en al wat er op leeft,
oprijzend uit de watermassa
het behoort ons niet toe.
Het is Gods werk.

Wie mag er dan dat groots geheim benaderen?
alleen mensen, wier handen zich aan niets vergrijpen,
mensen met een oprecht hart,
die zich niet verkopen aan macht en geweld,
geen afgoden achterna lopen.

Zij dragen met zich mee
de zegen van God:
het recht van de rechtelozen,
het herstel van een geschonden aarde.
Zo gaat het met wie eerlijk zoekt
naar het gezicht van God in alles en allen.

Nu dan, poorten van onze wereldstad,
doorbreek je enge grenzen,
geef toegang aan de velen
die bij u aankloppen.

Open je handelsgrenzen
stop je uitbuiting en geldzucht.
Luister naar de groepen en minderheden
met hun koninklijke droom van vrede!

Of ben je vergeten
welke kracht er schuit in gewone mensen,
welke strijdbaarheid er in hun hart is gelegd?

Voor je stikt in je eigen wanbeheer,
geef ruimte aan Wie de ruimte schiep!

(Jan De Roeck)


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px