logo nrv

Rechtvaardigheid en Vrede

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties werken samen in het netwerk aan gemeenschappelijke initiatieven. 

Meer...

Clipboard01

#KerkAanHetWerk

De maatschappelijke inzet waartoe de christelijke traditie oproept, toont zich in de gedreven werking van onze lidorganisaties en de veelzijdige initiatieven in de bisdommen.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

 

Hoe sociaal rechtvaardig is het Vlaams renovatiebeleid?

Het is tijd voor een écht, ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid in België. Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede is lid van Reset.Vlaanderen, een samenwerkingsverband dat inzet op eerlijke transitie in Vlaanderen. 


Samen met haar partnerorganisaties (ACV, Vlaams ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en beweging.net) schrifjt Reset.Vlaanderen een verbindend verhaal. Samen bundelen ze de krachten om de transitie richting een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen te versnellen. Daarom ook deze "transition scan" met een rapport. 

Een "sociaal-rechtvaardige score" voor klimaatplannen

In het rapport proberen Reset.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu duidelijk te omschrijven waarom een rechtvaardige transitie zo belangrijk is, ook in welvarend België en Vlaanderen, en hoe de Vlaamse en federale energie- en klimaatplannen hierop scoren. JTS Visual algemeen © Edgar Ludert for ArtistsForClimate
Vervolgens kijken we naar één van de belangrijkste beleidsdossiers wanneer het aankomt op sociale én ecologische rechtvaardigheid: het Vlaams renovatiebeleid. Dit beleid is niet alleen cruciaal in het kader van de klimaattransitie (gebouwen zijn verantwoordelijk voor 29% van de Vlaamse ESR-broeikasgasuitstoot), maar ook in het kader van sociaal beleid: het zijn te vaak de lagere inkomensgroepen die in woningen van slechte of zeer slechte kwaliteit wonen. Een ambitieus renovatiebeleid kan dus op beide fronten winsten boeken en de motor van de transitie zijn. De vraag is dan wel: hoe sociaal rechtvaardig is het Vlaamse renovatiebeleid. En hoe kan het beter?

Na een strenge evaluatie en ambitieuze aanbevelingen voor het Vlaams renovatiebeleid, komen twee vervolgvragen aan bod:

  1. hoe gaan we dit betalen?, en
  2. wie gaat deze werken uitvoeren?

Het beantwoorden van deze vragen is cruciaal om het voorgestelde klimaatbeleid ook 'haalbaar' (en niet enkel 'betaalbaar') te maken.

Het volledige rapport kan je hier vinden (93 MB).

JTS visual overheid als investeerder © rawpixel.com for Freepik


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px