Met het planten van een Laudato S'-boom, lanceerde Ecokerk samen met de abdij-gemeenschap van Averbode op 23 mei de campagne van 2024 ‘Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft’.
 
De campagne roept op tot het beschermen en herstellen van de rijke biodiversitei van deze wereld die helaas sterk bedreigd is.t. Zo sluit ze aan bij 'integrale ecologie', het centrale begrip uit de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus. 
 
 
 
Een Laudato Si'-boom is een zichtbaar symbool om in dialoog met de ruimere samenleving verder te werken aan een ecologisch gezonde, klimaatveilige en sociaal rechtvaardige toekomst. Sinds de lancering van de actie 'Plant een Laudato Si'-boom', werden in Vlaanderen al een 1OO-tal geregistreerde bomen geplant.
 
De boomplanting van de notelaar is bovendien een eerbetoon aan de vorig jaar overleden norbertijn Luc Vankrunkelsven.
 
 

'Met een 7-sprong naar integrale ecologie'

 Ik7mee staand 300px
De campagne ‘Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft’ sluit naadloos aan bij de zeven Laudato Si-doelen en past in de ruimere campagne ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie’. Biodiversiteit is geen losstaand gegeven, maar loopt als rode draad door alle thema’s heen en raakt aan verschillende van de 7 Laudato Si’-doelen: 
 
• het antwoord dat we geven op de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme, 
• een totaal andere economie die niet langer streeft naar een eindeloze groei op een eindige planeet, 
• verandering van levensstijl, 
• ecospiritualiteit en ecologische opvoeding, 
• de vraag hoe we elkaar meenemen in de acties die leiden naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft. 
 
 
Verschillende sprekers kwamen aan bod, waardoor de aanwezigen een diverse boodschap meekregen.
 
 

Christelijke ecologie

 
Marc Fierens, abt van de norbertijnenabdij, vraagt zich af of de kerkgemeenschap een eigen bijdrage kan leveren aan de problematiek van verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. Bestaat er een christelijke ecologie? 
 
De abt preciseert: “Natuurbehoud en ecologie zijn voor ons, christenen, geen ideologie die op zichzelf staat en kan leiden tot onzinnige standpunten, ook geen oppervlakkige moraal van geboden en verboden die kan leiden tot hypocrisie. Voor de kerkgemeenschap hangen de vraagstukken rond ecologie, gerechtigheid en vrede samen. De paus spreekt van een ‘integrale ecologie’ en richt zich tot ‘alle mensen van goede wil’, met een oproep tot een ‘dialoog die allen verenigt’ rond de ‘zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling’.” 
 
De abt vult aan: “In die integrale ecologie gaat het om de drievoudige relatie te herstellen die de basis vormen van het menselijk bestaan: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Voor de hedendaagse mens zijn die drie relaties problematisch geworden. Velen zijn vandaag vervreemd van God. Door de sterke gerichtheid op het eigen ik zijn ook velen vervreemd van elkaar. De relatie met de natuur zijn velen kwijtgespeeld omdat men de natuur vooral gebruikt en verbruikt.”
 
Toch blijft abt Fierens optimistisch: “Het is goed dat ook Ecokerk ons als kerkgemeenschap ieder jaar weer oproept om werk te maken van deze ecologische bekering met een ‘zorg voor de aarde en alles wat adem heeft’. Soms denken we dat de beperkte inspanningen van kleine gemeenschappen, parochies of individuen slechts een druppel zijn op een hete plaat en dat ze niet veel uithalen. Niets is minder waar. Vele grote en belangrijke dingen beginnen met kleine stappen van vele mensen. Het kleine engagement van velen getuigt van een bewustwording en mentaliteitsverandering en kan grote spelers beïnvloeden.”
 
 

Omdenken en aandenken

 
Bart Bode, voorzitter van Ecokerk benadrukt de hoop: “Namelijk dat we stap voor stap kunnen kiezen voor een ander model, één dat de aarde niet opsoupeert, maar beschermt en koestert als een gemeenschappelijk goed.”
 
Hoop die ook elke vrucht in zich draagt: “We hopen dat deze notelaar gezond opgroeit en vruchten draagt. Echte vruchten, lekkere noten om te delen met de bezoekers van deze tuin. Zodat hij op een symbolische manier de band legt met Laudato Si’ zelf: “Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen wat zij nodig heeft om te overleven, maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.” (LS 67) Dit citaat prijkt op het infobord bij de boom.
 
De boom wil ook de herinnering levend houden aan norbertijn Luc Vankrunkelsven. Bart Bode: “Luc was al sinds de start lid van de stuurgroep van Ecokerk. Tot het laatst heeft hij onze werking geïnspireerd, uitgedaagd, uitgedragen en inhoudelijk mee vormgegeven. Met zijn inzicht en veelzijdig engagement verrijkte hij onze werking rond integrale ecologie en ecospiritualiteit. Hij bracht ons in contact met denkers van overal, zoals de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Marcelo Barros.”
 
 

Beschermen én herstellen van biodiversiteit

 
Cléo Rosseneu, stafmedewerker bij NRV-Ecokerk, zoomt in op deze Ecokerk-campagne 'Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft'. “We roepen op tot het beschermen en herstellen van de biodiversiteit als deel van het werken aan integrale ecologie. De klimaatchaos en het verlies aan biodiversiteit zijn twee van de grote crisisthema's in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende decennia dreigen uit te sterven als gevolg van menselijk ingrijpen.” 
Cléo vervolgt: “Als we verder het web van het leven vernietigen is er ook geen toekomst meer voor de mens. En opnieuw zijn het de armsten die als eersten het gelag betalen van de stervende ecosystemen en de ineenstorting van de soortenrijkdom op aarde.” Affiche 2024 in webartikel
 
 

Duurzame inspanningen

 
Manu Claes, burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, drukte tot slot zijn waardering uit voor de inspanningen die de voorbije decennia door en met de abdij van Averbode werden geleverd op vlak van toegenomen aandacht voor biodiversiteit, vermindering van fossiele brandstoffen, productie van elektriciteit door zonnepanelen en transitie naar een circulaire bedrijfsvoering in hun boerderij.
 
 

Hoop groeit in een historische boomgaard

 

Symbolisch is ook de plaats waar de Laudato Si'-boom geplant werd. De historische hoogstamboomgaard van de abdij wordt sinds enkele jaren in haar oude glorie hersteld. De abdij en haar gronden zijn bovendien centraal gelegen in het Merodegebied, één van de grootste aaneengesloten bosgebieden van Vlaanderen, waar een schat aan biodiversiteit te vinden is. 
 
 
Meer info: 
 
 
 
AverbodeLaudatoSi23meionder 950px

Ecokerk logo 144px

Waar groeit een Laudato Si'-boom?

laudatosiboom ad

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px