Onze pastorale eenheid situeert zich in de Kortrijkse binnenstad en bestaat uit vijf geloofsgemeenschappen: Onze-Lieve-Vrouw, Pius X, Sint-Elooi, Sint-Maarten, en de Sint-Michiels jongerenbeweging, gehuisvest in een voormalig Jezuïetenklooster.

We willen in de vijf gemeenschappen van onze Pastorale Eenheid en met de plaatselijke pastorale ploeg, versterkt met mensen van buiten de eigen kerkkring, telkens een haalbaar project uitwerken rond duurzaamheid.

 

Op zondag 7 februari hebben we in elk van onze 5 gemeenschappen een Laudato Si'-boom geplant, dit in samenwerking met de plaatselijke basisscholen.

Een perelaar werd geplant in de St.-Paulusschool, in de Piusschool en in basisschool de Sprong.

Een appelaar kreeg zijn plekje in basisschool 't Fort.

Een eik en een perelaar kregen een plaats in de tuin van Sint-Michiel.

 

Cynthia Deman

 

Ecokerk logo 144px

laudatosiboom ad

Waar groeit een Laudato Si'-boom?

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...