NRV neemt deel aan samenspraak over vernieuwing in de Kerk

Zaterdag 3 december organiseerde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) en Space for Grace een ontmoetingsdag over vernieuwing en vitalisering in de Kerk. Na drie jaar werking van Space for Grace in Vlaanderen is het zinvol om een eerste voorzichtige stand van zaken op te maken. De dag werd bijgewoond vanuit verschillende werkingen in de Kerk.

Pieter Vandecasteele, theoloog en programmaverantwoordelijke Porticus, tekende de krachtlijnen die opborrelen uit de eerste ervaringen van vernieuwende projecten. Space for Grace versterkt lokale geloofsgemeenschappen niet enkel door vernieuwende initiatieven financieel te ondersteunen, maar ook door de projectteams samen te brengen in learning communities. Het lerende netwerk dat daardoor ontstaat, kan een nieuw elan geven aan plaatselijke geloofsgemeenschappen in de katholieke Kerk.

 

Innovatiecharter

Vanuit de gedeelde ervaringen van verschillende projectteams filterde de learning community van Space for Grace een charter met aandachtspunten. Dit innovatiecharter kan anderen die dromen van vernieuwing in hun geloofsgemeenschap inspireren en aanmoedigen om van dromen over te gaan tot daden.collo zaal

Laat je prikkelen door:

 • Verwoord innovatiespiritualiteit van jezelf en van de geloofsgemeenschap
 • Leer van anderen en wissel ervaringen uit
 • Combineer hoofd, hart en handen
 • Neem tijd, wees geduldig en tegelijk nieuwsgierig
 • Besef de urgentie
 • Luister naar diverse stemmen, ga in dialoog
 • Ga voor de synthese, niet voor het compromis
 • Durf vragen stellen
 • Wees fier én kritisch
 • Koester wrijving en spanning
 • Gebruik de opportuniteiten die zich aandienen
 • Verlaat de oude categorieën en de gebaande wegen
 • Zoek expertise waar ze te vinden is, schakel professionals in
 • Mislukken hoort erbij
 • Vertrouw


Ook paus Franciscus deelt deze visie: “We moeten de comfortabele pastorale norm van ‘men heeft het altijd zo gedaan’ achter ons laten. Ik nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn bij dit noodzakelijk herdenken van de doelstellingen, de structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen”.

Smaakmakers

In een doorschuifsysteem konden de aanwezigen kiezen om kort kennis te maken met enkele concrete vernieuwende projecten, zoals:
collo z kaartjes

 • Innovatief communiceren met bijlichten.be, door Jan Claerhout

 • Kunst als sleutel, door Dries Bekaert

 • Kerk als huis met vele kamers, door Rob Allaert

 • De toekomst van religieus patrimonium, door Kristof Lataire

 • Ketenzorg, door Heidi De Clercq

 • Stadsklooster de Bron in Harelbeke, door Vanya Verschoore


Bovendien kon je informatie krijgen bij Raf Lust, projectcoördinator, over hoe je concreet een projectaanvraag kan indienen bij Space for Grace. Pieter Vandecasteele, programmaverantwoordelijke Porticus, was dan weer beschikbaar om (min of meer) concrete plannen af te toetsen.
Kortom, deze smaakmakers toonden verschillende aspecten van hoe in en door een lokale geloofsgemeenschap vitaliteit gestalte kan krijgen.

We hopen dat ook jij de smaak intussen te pakken hebt gekregen. Het IPB heeft een dag georganiseerd vol passie en bemoediging om te blijven werken aan vernieuwing in geloofsgemeenschappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

collo z ipb

 

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px