logo nrv

Rechtvaardigheid en Vrede

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties werken samen in het netwerk aan gemeenschappelijke initiatieven. 

Meer...

WZZ campagne2019

Campagne Welzijnszorg
de startmomenten komen eraan

Eind september begint de lancering van de nieuwe campagne 'Samen solidair tegen Armoede' van Welzijnszorg.

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

 • Buurtmoestuin 'Jean Bulensland'
  De Jean Bulenswijk in Leuven telt 16 huizen. Achteraan het doodlopend straatje ligt een stuk grond braak dat stadseigendom is. Met alle buren samen delen we een droom. We plannen hier vanaf komende...

Over de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren bestaat er wereldwijd, en dus ook in ons land, een levendig debat.
Dat is niet toevallig. Landbouw en onze voedselconsumptie vormen een van de belangrijke thema’s in het klimaatdebat.
Landbouw zorgt voor het broodnodige voedsel voor alle mensen maar heeft een impact op zijn omgeving, positief en negatief.

Desinvesteer uit fossiele brandstoffen
Investeer in de transitie naar een koolstofarme economie

Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si', willen steeds meer christelijke organisaties en instellingen wereldwijd, hun geld niet langer investeren in fossiele energiesectoren, maar in economische activiteiten die de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst helpen waarmaken.  Dit vanuit het besef dat ze een verantwoordelijkheid hebben in de realisatie van een snelle en rechtvaardige overgang van het ‘fossiele tijdperk’ naar schone energie voor iedereen en een koolstofarme economie.

banner eenv 800px

Alles bij de hand voor je klimaatplan

Onze checklist is ons basismateriaal om met je groep alles eens op een rijtje te zetten, te kijken wat al gebeurt en ontdekken wat nog kan gebeuren rond diverse thema's: elektriciteit, water, mobiliteit, verwarming, afval, catering en aankopen.

Met deze pagina's bieden we je daarnaast heel wat extra info en ideeën. Klik op een pictogram en ga op ontdekkingstocht.

Afval wordt grondstof

Vlamingen zijn kampioenen in het sorteren van afval, zo horen en lezen we relelmatig in de pers. Met initiatieven als de gescheiden afvalophaling, de containerparken, de kringloopwinkels, de terugnameplicht en Fost Plus... is ons gedrag de voorbije decennia grondig bijgestuurd. Het volstaat om eens een bezoekje te brengen aan de website van OVAM om te zien hoe veelzijdig de verwerking van onze afvalstromen georganiseerd is. Steeds meer afval wordt opnieuw omgezet in grondstoffen, en zo krijgt de circulaire economie stilaan vorm.

De klimaatneutrale samenleving van de toekomst moet echter niet alleen afval verwerken, maar vooral ook afval voorkomen, en zo ons verbruik aan materiaal en energie verminderen. Dat heeft met ons koopgedrag te maken, maar ook met productdesign. Meer en meer zullen producten zo moeten gemaakt worden, dat ze opnieuw helemaal te demonteren zijn, en alle grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Dat is het principe van cradle to cradle (van wieg tot wieg)

Kringlopen

Kringloop mee

En tenslotte is het ook aan ons om op een andere manier met onze gebruikte goederen om te gaan, en zelf ook te denken vanuit de kringloopgedachte:

 • Verminder: kies voor producten die weinig afval opleveren, zoals verpakking of plastics. Ga voor kwaliteitsvolle, duurzame producten die een lange levensloop hebben. Koop geen wegwerpproducten. Doe samenaankopen van producten die nuttig zijn voor meerdere groepen. Kies voor materialen met het Cradle to cradle-label.

 • Hergebruik: een veel toegepaste techniek in jeugdlokalen. Nergens krijgen meer stoelen, tafels, kasten, boeken, gereedschappen, enz... een nieuw leven dan in lokalen van jeugdbewegingen. Zoek nieuwe toepassingen of nieuwe gebruikers voor zaken die je niet meer nodig hebt. Deel met anderen of geef wat je niet meer nodig hebt. Breng het naar de kringwinkel en doe er zelf je aankopen.

 • Recycleer: maak ook in je lokaal of zaal gebruik van de diverse mogelijkheden om afval gescheiden in te zamelen en in het recyclagecircuit te brengen. Zeker voor verenigingen die een eigen afvalcontainer hebben, wordt nog al te vaak alles in die ene container gedumpt en als restafval meegegeven.

 • Repareer: spreek in je groep de handige Harry's en Henriette's aan om alle materialen te onderhouden en waar nodig te repareren. Organiseer een Repair Café voor je leden en de bewoners van je dorp of wijk.

 • Upcycle: maak van resten van afgedankte producten, nieuwe hoogwaardige en decoratieve toepassingen. Wie op internet het woord 'upcycle' intikt, vindt honderden afbeeldingen van creatieve vondsten van anderen die materialen een nieuw leven gaven. Maak er een toffe activiteit voor je groep van.

Fietsbibliotheek

Jonge gezinnen kopen voor hun kleine spruit een eerste (driewiel)fietsje, een tweede (groter) fietsje, een derde, enz... Naarmate het kind ouder wordt, belanden die fietsjes op zolder of op het containerpark. Het kan ook anders. In een fietsbibliotheek betaal je lidgeld, en ontleen je de opeenvolgende fietsjes een tijdlang. Nadien breng je ze terug. Ze krijgen een onderhoudsbeurt en worden weer in omloop gebracht. Een idee dat gemakkelijk over te nemen is door parochies, samen met het verenigingsleven.

Enkele goede voorbeelden vind je in Gent (Opwielekes.be) en Brugge (Fietsbib, ism Beweging.net). In de KULeuven kan je als student goedkoop een VELO-fiets huren en laten onderhouden of herstellen.

afvalbeheer

 

Pocket: Afvalbeheer voor milieuprofessionals

Anthony De Proft is docent in de opleiding Facilitair management van de hogeschool Odisee. Hij schreef de pocket ‘Afvalbeheer voor milieuprofessionals’, eerst voor gebruik in de hogeschool zelf, maar nadien in een aangepaste versie voor alle grotere instellingen of organisaties die een afvalbeheer moeten organiseren. Er stellen zich ook allerlei vragen. Welke afvalstoffen zijn er in mijn organisatie? Hoe beheer ik de sortering, ophaling en verwijdering van de verschillende soorten afvalstoffen? Wat is de doelstelling van dit afvalbeheer? Kostenverlagend en duurzaam? Het beheer van afval betekent een belangrijke kostenpost voor iedere organisatie. Bovendien is het onderworpen aan allerlei wet- en regelgeving, op Europees, federaal en Vlaams niveau. Kennis van zaken bij het bepalen van de strategie voor afvalbeheer is dan ook een absolute must voor elke milieuprofessional.

De pocket is te bestellen bij Politeia

 

 

 

 

 

Dichtbij leeft er meer dan je denkt.

Heel wat bewegingen en organisaties zijn de voorbije jaren op de eco- en klimaatkar gesprongen en hebben heel interessante initiatieven ontwikkeld: Ik vind de aarde leuk (OKRA), Urban mining (KWB), Share fairs (KVLV), Femma gaat voor duurzaam, KLJ Natuurlijk, enz…  Zij voegen zich bij de grote groep oude en nieuwe bewegingen: natuurverenigingen, transitiegroepen, ecologische tuiniers, CSA-boerderijen, korteketeninitiatieven, groenestroomproducenten, enz…

 

 

 

 • Onderzoek even wie in de buurt met wat bezig is, en leg contacten. Samen sta je sterker.
 • Organiseer een fietstocht of wandeling in de buurt. Herontdek de trage wegen en geniet van je eigen omgeving.
 • Herontdek samen de lokale economie en de producten die in jouw buurt geproduceerd worden. Ga naar de winkels die je met de fiets of te voet kan bereiken.
 • Heel wat mensen zoeken ook nieuwe manieren van wonen: in gezamenlijke projecten, met geeelde tuin, wasplaats en materialen. Kijk op samenhuizen.be of er in jouw buurt een project van cohousing of woongemeenschappen zijn. Maak kennis met hun keuzes en mogelijkheden.
 • Organiseer een bezoek bij de windturbine, het cohousing-project, de CSA-boerderij, het volkstuintje, de stadsboerderij, de hoevewinkel of de korteketen-boer in je buurt. Laat je rondleiden door een verantwoordelijke.
 • Vraag ook wat je als parochie, vereniging of congregatie voor hen kan betekenen. Misschien hebben ze nood aan een vergaderzaal. Misschien zijn er activiteiten waar samenwerking mogelijk is.
 • Dichtbij zijn ook je vrienden in de groep, je buren en je wijk. Onderzoek of je zaken kan delen of samen aanschaffen in plaats van elk apart.
 • Buurtfeesten, nieuwjaarsborrels en speelstraten zijn uitstekende gelegenheden om mensen te leren kennen, en samen met hen mogelijkheden te verkennen voor klimaatvriendelijke en gemeenschapsbevorderende initiatieven in eigen buurt. Die kunnen gaan over verschillende thema's die hier elders aan bod komen, en ook over bvb. de inrichting van de straten, bloemenacties, verkeersveiligheid en het autoluw maken van de wijk, het openbaar groen, het gebruik van het pleintje, enz...

Waar vergaderen we? En hoe laat?
En hoe geraken we daar? En weer thuis?

Transport is in ons land een van de grote veroorzakers van CO2-uitstoot. Het is de optelsom van privévervoer, woonwerkverkeer, economische activiteit en reizen.

Ook voor de werking en de activiteiten van onze verenigingen, parochies, scholen, congregaties en bewegingen is mobiliteit belangrijk. We gaan naar vergaderingen, organiseren uitstappen, verzamelen op zondag in de kerk en treffen elkaar voor vrijwiligerswerk. Nationale organisaties hebben beroepskrachten die lokale groepen of afdelingen bezoeken, vormingen organiseren, en bovenlokale activiteiten opzetten. Grotere organisaties of congregaties beheren vzw's of instellingen voor diensverlening of welzijnswerk, revalidtiecentra, enz... Zij kunnen een mobiliteitsbeleid ontwikkelen, zowel als deel van hun personeelsbeleid als voor hun vrijwilligerswerk. 

Het is zeker niet altijd mogelijk om koning auto van zijn troon te stoten. Wie veel avondvergaderingen heeft, weet dat het vanuit de meeste gemeenten en dorpen onmogelijk is om na 22 u nog via het openbaar vervoer weer thuis te geraken. 

Toch komen we met een aantal vuistregels al een heel eind:

 • We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer.
 • Voor verplaatsingen aanvullend bij het openbaar vervoer, hebben we voor de medewerkers van onze organsiatie een abonnement op Blue Bike. Blue Bike heeft fietsen ter beschikking aan 47 NMBS-stations. Je kan lid worden, zowel voor privé als voor zakelijk gebruik. Vind hier alle info.
 • Bereikbaarheid met de fiets of het openbaar vervoer is een belangrijk element in de langetermijnvisie voor de toekomst van de parochiekerken
 • We organiseren bijeenkomsten, vormingsdagen, enz... op plaatsen die met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Als dat niet kan, organiseren we een shuttledienst van het station of bushalte tot aan de plaats waar we samenkomen.
 • We plannen het einde van onze samenkomsten zo, dat de deelnemers de laatste bus of trein nog kunnen nemen.
 • Waar openbaar vervoer geen optie is, promoten en doen we zelf aan carpoolen.
 • Voor verplaatsingen en uitstappen met een grotere groep, rijden we niet met een autokaravaan, maar huren we een bus.
 • We zorgen voor vervoer voor minder mobiele mensen.
 • Als we met onze organisatie een auto moeten kopen, overwegen we de aanschaf van een elektrische wagen
 • We doen mee met autodelen. Door met meerdere mensen een auto te gebruiken, moeten er minder geproduceerd worden, en ook dat vermindert het verbruik aan materiaal en energie.
  Autodelen is een verzamelnaam voor verschillende systemen en contracten, zowel voor privé als voor zakelijk gebruik. Een bekende aanbieder is Cambio. Maar er zijn ook andere, soms lokale systemen.
  Vind een overzicht bij autodelen.net.
  Het werkt ook in twee richtingen, zowel voor wie een auto heeft als voor wie er géén heeft.
  • Jouw organisatie wordt lid bij een aanbieder met een eigen vloot, en je gebruikt een wagen als je die nodig hebt.
  • Jouw organisatie heeft wagens die bvb. na de diensturen niet gebruikt worden. Je kan ze aanbieden om te gebruiken als deelauto.
  • Je kan ook met je buurt of wijk of groep een gesloten autodeelsysteem opzetten. Het is een kostendelend principe. Cozycar organiseert dergelijke lokale initiatieven, heeft een aangepaste autodeelpolis en heeft momenteel ruim 500 aangesloten autodeelgroepen in België.
 • De website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een goede plek om inspiratie op te doen over hoe in jouw buurt kan gesleuteld worden aan de mobiliteit van de toekomst.

 

De groenste energie is diegene die je niet verbruikte

Naast de keuze voor een groene energiebron, is ook energiebesparing een belangrijke hefboom in de strijd tegen klimaatverandering.

Handige tips voor dagelijks gebruik vind je in onze checklist voor alle groepen.

Ook op energiesparen.be vind je een aantal vergelijkbare tips om energie te besparen bij koken, wassen, strijken, koelen, verwarmen, enz...

Graag geven we je hieronder nog een aantal extra's, nuttig voor sommige groepen.

 

 

Is je groep eigenaar van een lokaal of gebouw?

Behalve het toepassen van de gewone energiebesparende maatregelen, is het vaak nuttig om je gebouw eens te laten onderzoeken door een specialist.

Dankzij overheidssubsidies kan dat zelfs goedkoop bij een aantal erkende organisatiers:

 • Energiesnoeiers:  een aantal van hun activiteiten zijn voorbehouden voor woningen die verhuurd worden aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Maar alle groepen, vzw's of verenigingen kunnen hen vragen voor een bezoek met tips voor energie- en waterbesparende maatregelen. Download hier hun aanbod.
 • BAS in West-Vlaanderen geeft advies voor grote(re) gebouwen (ontmoetingscentra, zorgcentra, enz...) Tijdens een vrijblijvend voorafgaand bezoek wordt een inschatting gemaakt van de omvang van het advies en de noodzaak voor energiemonitoring en/of IR-thermografie. Nadien wordt een offerte op maat bezorgd. Voor non-profit zijn prestaties tot €1500 gratis door tussenkomst van de Provincie West-Vlaanderen. Klik hier voor de website van BAS.
 • Bbouwadvies biedt een korte energieaudit aan voor € 229 plus vervoersonkosten. Een aparte elekticiteitsscan is ook mogelijk voor € 145 plus vervoerskosten. Een lijst van wat dit inhoudt vind je op hun website.
 • Bbouwadvies biedt ook een aparte energiescan aan voor scholen.

Wil je groep bouwen of renoveren?

Vanaf 2021 wordt voor alle nieuwbouwwoningen in heel de EU het bouwen volgens de principes van "Bijna Energieneutraal" (BEN) de nieuwe norm. Het is verstandig om die principes ook nu al toe te passen, ook bij grondige renovaties. Wie nu al BEN-bouwt, krijgt stevige premies en een korting op de onroerende voorheffing. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. En de ernergie die nog nodig is, produceert men grotendeels zelf. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Lees meer bij energiesparen.be en download een praktische gids.

Bij VIBE, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, vind je info over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen.
Ook op de websites energiesparen.be en de provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen vind je nog tal van nuttige info voor bouwen en verbouwen.

Water is de kostbaarste grondstof op aarde.

Nochtans gaan we er erg slordig en verspilzuchtig mee om. Dat schreef Ecokerk al in de campagne 'Geen water, geen later' van 2013. Ook paus Franciscus besteedt er in zijn encycliek Laudato Si' veel aandacht aan, en stelt onomwonden: "De toegang tot veilig drinkwater is een promordiaal, fundamenteel en universeel mensenrecht, omdat het menselijk overleven ervan afhangt en het bijgevolg een voorwaarde is om alle andere mensenrechten te doen gelden." (LS 30)

 

 

 

Klimaatverandering en slecht beheer veroorzaken veel problemen:

 • waar gletsjers afgesmolten zijn, leveren ze geen zoet water meer voor landbouw, vegetatie of menselijke consumptie
 • Er ontstaan gebieden met watertekort, andere met wateroverlast.
 • de stijgende zeewaterspiegel bedreigt laaggelegen gebieden, en vaak ook hun zoetwaterbronnen
 • water veroorzaakt ook grensoverschrijdende conflicten tussen landen: wie mag hoeveel water gebruiken van rivieren die door meerdere landen stromen?
 • ontbossing en niet duurzame landbouw veroorzaken verwoestijning en verlies aan vruchtbare landbouwgrond. Op hellingen wordt dit verergerd door erosie.
 • waar de drinkwatervoorziening geprivatiseerd wordt, stijgen de waterprijzen en hebben enkel de meer begoeden toegang tot zuiver drinkwater
 • mijnbouw verbruikt ontstellende hoeveelheden water en zorgt voor vervuiling en vergiftiging van waterlopen, meren en landbouwgebieden
 • enz...

water later klGrondwater, putwater, leidingwater, regenwater

In eigen land hebben we een goed uitgebouwd openbaar net van drinkwatervoorziening. Het is een hele inspanning om ons zo genereus te voorzien van zuiver, veilig drinkwater. Het is dan ook een beetje verwonderlijk dat we het zo lang onbekommerd gebruikten voor zowat alle doeleinden: de spoeling van het toilet, het besproeien van de tuin, enz...  

Sinds enkele jaren keert het getij. Wie bouwt of verbouwt moet sinds 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening. Die verplicht u om regenwater op te vangen in een put, en/of om het in de grond te laten sijpelen. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. De principes blijven dezelfde. Regenwater scheiden van afvalwater, regenwater zoveel mogelijk gebruiken en het overtollige regenwater in de grond laten infiltreren.

Maar ook voor wie in een ouder gebouw woont, of voor groepen, scholen, parochies of congretaties met eigen gebouwen, is het een goed idee om te investeren in een degelijke regenwaterput.

Graag geven we je ook nog enkele gemakkelijke en haalbare tips mee om het waterverbuik en -gebruik van je groep te veranderen:

 

Bied naast andere dranken ook kraantjeswater aan

Waarom drinken wij eigenlijk water dat we ver van hier (bv. de Franse Alpen) laten bottelen en laten aanvoeren, terwijl veilig drinkwater zo uit de kraan komt? De productie van flessen voor drinkwater vergt jaarlijks 2,7 miljoen ton plastic. Ook transport en afvalverwerking van al deze flessen vergt veel energie. Daardoor is de C02-uitstoot van flessenwater ongeveer 500 maal groter dan die van leidingwater. En de prijs is 150-500 keer hoger.

Kraantjeswater is een lekker en gezond alternatief. Bied in je parochiezaal, jeugklokaal, refter of tijdens je feest ook kraantjeswater aan. Schenk het koel, eventueel met een schijfje citroen of vermengd met vruchtensiroop.
Vind extra tips voor je vereniging op drinkkraantjeswater.be, en onderteken het charter.

Gebruik hemelwater

Ook waar je (nog) geen regenwaterput hebt om het toilet door te spoelen, de tuin te besproeien, of de lokalen te poetsen, toch kan je van hemelwater gebruik maken. Water opvangen in een regenton is een aloud gebruik.

Sanitair

Sanitaire voorzieningen zijn vaak grootgebruikers van water.

 • leg in de spoelbak van de toiletten een met water gevulde petfles. Na elke spoelbeurt kan er alvast één of anderhalve liter water minder in de spoelbak, en zo bespaar je vele liters water
 • Zorg dat de toiletten een dubbele knop hebben: een voor en kleine en een voor een grote hoeveelheid spoelwater.
 • Controleer regelmatig of de spoelbak geen water in het toilet lekt. Net als lekkende of druppelende kranen, zorgen deze kleine, constante waterstromen na verloop van tijd voor zeer grote (en dure) verliezen.
 • gebruik milieuvriendelijke producten voor de vaat.
 • heb je een vaatwasser, gebruik dan zoveel mogelijk het eco- of spaarprogramma van de machine, en laat ze enkel draaien als ze vol is.
 • Heb je douches in het lokaal? Installeer spaardoucheknoppen om minder water te verbruiken.

Kies voor lokaal voedsel en seizoensgroenten

Veel groenten en fruit is in onze winkels het jaar door beschikbaar, en dus ook tijdens de seizoenen dat ze niet afkomstig kunnen zijn van onze boeren. Dat komt omdat ze werden ingevoerd vaak uit landen in het Zuiden. Een massa van het schaarse water in die landen wordt dus gebruikt voor de teelt van ons voedsel, en wordt 'onzichtbaar' mee geêxporteerd. 
Bespaar water en steun onze boeren door je boodschappen te doen op boerenmarkten of via korteketen-netwerken. Kies voor seizoensproducten. Bedenk dat ook bij ons waterlopen en grondwater worden vervuild door gebruik van pesticiden en (gelukkig steeds minder) door bemesting. Kies dus ook waar het kan voor producten van biologische of agro-ecologische teelt.

Zet ook een vegetarische schotel op het menu

Veeteelt slokt heel wat water op. Zo heb je voor 200 gram rundvlees al gauw 4000 liter water nodig. Wees dus zuinig met vlees maar ook met vis. Overbevissing is één van de grootste bedreigingen voor onze oceanen.

Het water in je elektrische apparaten

De ontginning van grondstoffen en de productie van onze apparaten verbruikt een ontstellende hoeveelheid water. Ga er dus zuinig mee om. Koop ze enkel als je ze echt nodig hebt. Steun acties tegen kunstmatige veroudering die zorgt dat apparaten voortijdig stuk gaan, zoals de actie 'Lang leve elektro' van KVLV. Lees hun persbericht.
Elektronica, zoals smartphones en laptops bevatten bovendien edele metalen, vaak afkomstig van open pit mijnbouw en ten koste van gigantische milieuschade. Vervang ze enkel als het nodig is. Zamel afgedankte elektronica in, zodat de edele metalen kunnen gerecycleerd worden. Doe mee met inzamelactiers zoals van KWB

Watercalculator

 

 

 

Een omgeving vol leven

Heel wat parochies, verenigingen, congregaties, instellingen, scholen, organisaties hebben een kleine tot grote groene ruimte: (kerk)tuinen, hagen, bloemenperken, borders, groenbuffers, bomengroepen, moestuinen, boomgaarden, enz... Een aantal jeugdbewegingen hebben bivakhuizen of vormingscentra, ingeplant in een groot groen domein. 

Deze bieden een uitstekende kans om te werken aan een mooie, aangename en biodiverse omgeving voor de werking. Voor vrijwilligers of bewoners met groene vingers is het een mooie gelegenheid om samen te werken, vriendschappen te ontwikkelen en hun resultaten te delen met bezoekers en deelnemers.

 

 • Hou bij de keuze van struiken rekening met streekeigen, inheemse soorten.
 • Heb je een groenten- en kruidentuin? Ga dan ook voor een biodivers menu. In de meeste tuincentra en ook bij VELT kan je biozaden en pootgoed kopen van speciale rassen, eetbare bloemen, en zeldzame groenten. Zelfs in warenhuizen zijn intussen ook de zogeheten 'vergeten groenten' weer te koop. Met die hernieuwde populariteit verdienen ze zeker ook een plekje in jullie moestuin.
 • Maak er een miniparadijs van voor vogels, vlinders, hommels en bijen door ook soorten te planten die aantrekkelijk zijn voor deze dieren. In tuincentra vind je een aantal bloemenmengsels die bestuivers aantrekken.
 • Voer snoeihout niet af, maar maak ergens een takken-berg of takkenwal. Vogels vinden hier bescherming en sommige soorten vinden er een nestgelegenheid (bijv. het winterkoninkje).
 • Met water in de tuin doet u veel dieren een plezier. Dat hoeft geen vijver te zijn, maar kan ook een schaal met water zijn.
 • Als je een groter domein hebt, overweeg dan de aanleg van een poel, een ideale biotoop voor amfibieën en talloze dieren. Voor inspiratie kan je terecht bij het Agentschap Natuur en Bos of bij de verantwoordelijken van het Regionaal Landschap in je buurt. Soms krijg je er ook subsidies voor.
 • subsidies zijn er ook in sommige gemeenten voor het aanplanten van traditionele streekeigen bomen, zoals houtkanten en knotwilgen.
 • Voor parochies, congregaties en gemeenschappen: het is een goede gewoonte om in de kerk bloemen en takken te gebruiken. Meestal worden bloemen gekocht maar het kan ook anders:
  • Is er grond bij de kerk of pastorie? Plant daarin struiken, vaste planten en bollen die geschikt zijn voor het bloemschikken in de kerk.
  • Je eigen kerktuin kan ook een goede plek zijn voor het ontvangen van mensen of voor activiteiten van bvb catechese of voor het aanbieden van zinvol vrijwilligerswerk aan mensen in de parochie.
  • Als de kerk midden in een stad staat, kan je wellicht bakken en grote potten plaatsen en bijvoorbeeld eenjarige snijbloemen zaaien.
  • Mooie voorbeelden van kerktuinen vind je op de website: www.kerktuinen.nl 
  • Wist je dat er traditiegetrouw in de adventstijd en de veertigdagentijd geen bloemen in de kerk gebruikt worden? Het zijn perioden van inkeer en bezinning: ook buiten is alles nog ‘ingekeerd’ in rust! In de advent kan je met groene takken werken. In de veertigdagentijd kan composities maken met bijvoorbeeld jute, zand en snoeihout. Voor ideeën: zie de werken van Tini Brugge op www.liturgischbloemschikken.nl .
  • Als je bloemen koopt, kies dan voor soorten die bij het seizoen passen (geen chrysanten in mei en geen tulpen in december), en liefst van lokale teelt (niet ingevoerd per vliegtuig). Als het bloemen van buiten, van de ‘koude grond’ zijn, dan is er ook geen extra energie voor de serre nodig geweest.

We zijn allemaal consumenten

Dagelijks spenderen we geld aan het aankopen van producten die we nodig hebben. Soms zelfs ook aan producten die we helemaal niet nodig hebben.
Terecht zijn steeds meer mensen gevoelig voor het effect dat dit heeft mens en milieu. Ze kijken met kritische blik naar de herkomst, de kwaliteit, de inhoud, de ecologische voetafdruk van de producten die ze in huis halen. De reclame speelt daar handig op in, en zwaait met groen-, gezond- en eco-klinkende woorden. Het is dan ook niet altijd eenvoudig is om te oordelen of al die beloftes wel kloppen.

Ook als groep beslissen we regelmatig om iets aan te schaffen. We willen T-shirts laten bedrukken met ons logo. We willen het lokaal een likje verf geven. We organiseren een feest. We gebruiken papier voor ons drukwerk, we willen vergadertafels en stoelen, enz... Wie kan ons gidsen om te kiezen voor de meest ecologische en sociaal rechtvaardige oplossing? Hoe weten we zeker dat die T-shirt niet gemaakt is via slavenarbeid, of dat voor ons papier of onze nieuwe meubels geen woud gekapt werd? Wat weten we over transportkilometers en CO2-verbruik bij productie?

Onze checklist

Aan de hand van onze handige checklist (download) heb je als groep een eerste bruikbaar instrument om je eigen keuzes onder de loep te nemen, ideeën op te doen en nieuwe stappen te bepalen.

kooppiramideIs kopen wel nodig?

Een goed startpunt voor een duurzaam aankoopbeleid is het Netwerk Bewust Verbruiken. Met het beeld van de omgekeerde piramide, geeft het netwerk aan iedereen een handige denkoefening, telkens je iets nodig hebt. Kopen is pas te laatste stap, nadat je zeker bent dat niet kan gebruiken wat je al hebt, het niet kan lenen, delen of ruilen, tweedehands op de kop tikken of zelf maken. Door zo te redeneren, vermijden we onnodig verbruik van materiaal en energie. Als groep kan je vaak terecht bij gemeentelijke of provinciale uitleendiensten. Of je kan met enkele verenigingen in de buurt overgaan tot een gezamenlijke aanschaf van materialen die elke groep wel eens nodig heeft.

Wegwijs in duurzaamheidslabels

Via labels allerhande krijgen we informatie over de milieukenmerken of sociale omstandigheden waarin een product tot stand kwam. Er zijn ook labels voor eerlijke handel. Andere labels zeggen iets over de kwaliteit, herkomst of samenstelling van een product. De website www.labelinfo.be gidst je doorheen liefst 70 duurzaamheidslabels. In het menu kan je kiezen voor een productsoort, en dan krijgt je info over de labels die daarmee te maken hebben. 

Top Tien

Zoek je de groenste printer? Of de meest ecologische koelkast?  Dan is www.topten.be iets voor jou. Voor een hele reeks productcategorieën zetten ze merken en producten naast elkaar, en vergelijken prestaties, ecoscore en prijs. Topten.be maakt deel uit van een internationaal netwerk www.topten.eu, waar nog enkele andere categorieën te vinden zijn, zoals koelkasten voor professioneel gebruik. Allicht handig voor parochiezalen of grotere instellingen.

Ecoplan

Bij www.ecoplan.be vind je een overzicht van ondernemingen die producten of diensten aanbieden die onderscheiden zich op ecologisch en/of sociaal vlak. Via een overzichtskaart en diverste rubrieken, vind je vlug wat je zoekt in je eigen buurt.

Voedsel

Bezoek hiervoor onze aparte pagina

 

klimaatnetwerk liggend spot

Klimaatnetwerk.be

Elke groep een klimaatplan.

meer...

Kalender

Vorige maand December 2019 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Komende activiteiten

Geen evenementen

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px