7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Mijn handelen is ofwel mede-scheppend ofwel vernietigend.

Bescheidenheid siert….met een zekere schroom breng ik hier mijn kleine stappen in ecologische bewustwording en handelen. Ik woon op Linkeroever Antwerpen en verplaats me voor boodschappen en vergaderingen met de fiets of via een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Onze stad heeft zeker een goede mobiliteits-infrastructuur en zo kan de auto thuis gelaten worden.

Anderzijds is hij toch een praktisch vervoermiddel voor de vele vergaderingen en bijeenkomsten van mijn congregatie verspreid over gans Vlaanderen en Zuid-Nederland. Meestal heb ik passagiers mee, zodat gemeenschappelijk en kosten delend reizen voor de hand ligt.

Wat de voeding betreft eten wij zoveel mogelijk seizoengebonden fruit en groenten…. Er is een ruim aanbod in de winkels in onze buurt of op de zaterdagmarkt. Ook aankopen in de Wereldwinkel doen ons telkens de binding met de mensen in het Zuiden maken: eerlijke handel ook voor de producenten.

Samen met Broederlijk Delen is een Tocht van Hoop tot stand gekomen ‘Groenten uit Antwerpen’ om aandacht te vragen voor ecologie. Jongeren en volwassenen laten we zo kennis maken met enkele kleine ecologische projecten zoals ‘Biodroom’ op Linkeroever en een transitiegroep op Sint-Andries. 

Wij proberen een sobere, maar daarom niet minder kwaliteitsvolle levensstijl te hanteren, dankbaar dat wij in een land mogen leven met veel mogelijkheden en kansen. In onze omgeving leven veel mensen met allochtone roots en voor hen is het leven minder rooskleurig. Een bredere solidariteit met hen blijft een belangrijk aandachtspunt.

Wij oefenen ons ook in het informeren en documenteren i.v.m. ecologische bewustwording. Op dat vlak zien we een groeiende aandacht op onze parochie die aanpassingswerken in de kerk op een ecologisch verantwoorde wijze laat uitvoeren…. Daar is nu ook een kleine werkgroep opgestart ‘Ecodroom’ waar ik deel van uitmaak, om parochianen en andere bewoners bewust te maken van het belang van onze leefwijze, nu en zeker voor de toekomst.

Zrs Van LiefdeIn mijn congregatie hebben wij eveneens een werkgroep ‘ecospiritualiteit’ opgericht om zusters bewust te maken dat omgaan met de natuur en de goederen die ons zijn toevertrouwd, op een zorgzame manier dient te gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor de schepping en al wat leeft op aarde. Mijn handelen is ofwel mede-scheppend of vernietigend…. Zorg voor de aarde is ook meewerken aan het Rijk Gods.

De v.z.w. Taborgroep is een uniek transsectoraal netwerk van ruim 60 organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen, opgericht en bestuurd door de Zusters van Liefde J.M.. In 2003 werd het bestuur overgedragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele medewerkers. Een concreet voorbeeld van ecologische aanpak is een nieuwbouw in Sint-Lodewijk Kwatrecht (een emancipatorische dienstverlening voor personen met een motorische beperking), waar volgende zaken werden toegepast: regenwaterrecuperatie, warmtekrachtkoppeling, een gebouwbeheerssysteem, zonwerende beglazing en zonnewering.

Dit zijn enkele voorbeelden van groeiende aandacht en zorg voor de goederen die ons zijn toevertrouwd.
Ik weet dat ik nog veel consequenter kan leven en werken, daartoe is het jaar 2015 een grote uitdaging voor mij! 

Anne-Mie Castelein

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px