1 september is de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Het is ook de start van de jaarlijkse Scheppingstijd, een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken. De scheppingstijd loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. 

1 september is ook de start van de Ecokerk-campagne "Genees de aarde en alles wat ademt en leeft"

 

Uit de encycliek Laudato Si'

“Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijk lot ons zo duidelijk en nadrukkelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken [...]. Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven”. Laudato Si’ 207

 

Gebed

Enige, Gij onze God,
Gij die ons al riep van in de moederschoot
om te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid,
om de aarde te beheren, te bewerken en te bewaren,
en haar zo in te richten dat er leven is voor al wat leeft,

wij bidden u voor alle leven op aarde,
de planten, de dieren, in al hun diversiteit,
de kwetsbare schoonheid van al wat ons omringt
en waarin Gij aanwezig zijt met uw scheppende kracht.
Doe ons meer en meer beseffen dat we familie zijn van elkaar,
dat alles met alles verbonden is en oneindig waardevol,
dat alles ons oproept om in relatie te treden met U.

Wij bidden u voor alle slachtoffers van milieuvernietiging,
de mensen die hun vruchtbare grond zien veranderen in woestijn
die meren zien opdrogen, gletsjers zien afsmelten, bossen zien verdwijnen,
die moeten verhuizen naar onzekerheid en armoede.
Maak ons tot medestanders op hun pad.
Maak hen sterk en veerkrachtig,
zodat ze de moed en de energie vinden
om hun leven opnieuw in handen te nemen,
hun waardigheid te herwinnen en nieuwe toekomst te vinden.

Wij bidden u voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen,
kleinschalig en dichtbij, in vereniging, parochie, school, instelling of bedrijf,
voor de verantwoordelijken in onze gemeente, in ons land,
of op wereldschaal, in de internationale economie en politiek.
Dat ze elkaar vinden in een dialoog die de tegenstellingen overwint.
Dat ze keuzes verhelderen, plannen maken, en samenwerken
om ons weg te halen uit de dodende spiraal van armoede en ecologische vernietiging
die onze wereld en onze toekomst bedreigt.

Wij bidden u voor onszelf:
maak ons gevoelig voor onrecht en vernieling,
zodat we de schreeuw horen,
zowel van de arme als van de aarde
en het tot richtingaanwijzer maken
voor de keuzes in onze dagelijkse leven.

 

Naar de campagne van Ecokerk

 

water 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px