Waarom ook christenen deelnemen aan de klimaatmars op 3 december 2023

De bisschoppen van België roepen op tot klimaatactie. Ze zullen zelf ook vertegenwoordigd zijn op de klimaatmars van 3 december, en vragen in een brief om de zorg voor ons gemeenschappelijke huis op te nemen in engagement en in het gebed.

 

 

 

 

13 november 2023

Beste zusters en broeders

De klimaatcrisis is een enorme uitdaging: voor de hele mensheid en bij uitbreiding voor alle leven op onze planeet. Talrijke soorten, waaronder de onze, worden op middellange termijn bedreigd als we in de komende jaren niets doen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Paus Franciscus heeft ons hier op 4 oktober nog aan herinnerd in zijn apostolische exhortatie Laudate Deum.


Daarom nemen sommigen van ons deel aan de Klimaatmars op 3 december 2023 in Brussel. Want ook als christenen zijn we geroepen zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis dat voor ons een geschenk is dat wij van de Schepper ontvingen.


De klimaatverandering heeft de grootste impact op de meest kwetsbare landen en bevolkingsgroepen. De ergste droogtes doen zich voor in gebieden waar de levensstandaard al bijzonder laag is. Tijdens de overstromingen in België in juli 2021 waren het vooral de volkswijken die het zwaarst getroffen werden. Door als christenen deel te nemen aan de klimaatmars, geven we gehoor aan het gebod om de naaste lief te hebben en aan Christus’ uitnodiging om Hem te herkennen in de armen.


Er zijn talrijke manieren om ons te engageren in de strijd tegen de klimaatverandering. We kunnen en moeten uiteraard persoonlijk actie ondernemen. Maar zoals paus Franciscus schrijft, moeten we in alle eerlijkheid erkennen dat de meest effectieve oplossingen niet alleen het resultaat zullen zijn van individuele inspanningen, maar vooral van belangrijke politieke beslissingen op nationaal en internationaal niveau (Laudate Deum, nr. 69).


Met het oog op de aanstaande Klimaatconferentie in Dubai, roept de paus ons daarom nadrukkelijk op om deel te nemen aan burgerbewegingen: De eisen die wereldwijd vanuit de basis opborrelen, waarbij activisten uit de meest uiteenlopende landen elkaar helpen en steunen, kunnen uiteindelijk druk uitoefenen op de machthebbers. We kunnen hopen dat dit ook het geval zal zijn voor de klimaatcrisis (LD, nr. 38).


Daarom doen we een oproep aan alle gelovigen om deze zorg voor ons gemeenschappelijke huis op te nemen in hun gebed. Daarom ook zullen vele christenen deelnemen aan de Klimaatmars op 3 december (klimaatmars.be). Voorafgaand aan de mars wordt om 12.30 uur samengekomen in de Sint-Rochuskerk (Antwerpsesteenweg 60) om te bidden.

 

Brussel,13 november 2023
De bisschoppen van België

 

Lees ook: met Ecokerk naar de klimaatmars op 3 december


 

Gebedsintentie voor zondag 3 december

Verbonden met de mensen op de Klimaatmars in Brussel, bidden we voor de politieke leiders op de Klimaatconferentie in Dubai.
Dat ze het algemeen welzijn en de toekomst van hun kinderen voor ogen houden en moedige maatregelen nemen.
Bidden we ook voor elkaar, dat we ons niet onttrekken aan de ecologische bekering die onze wereld nodig heeft.
Laten we bidden.BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px