Uitbuiting van mensen en uitbuiting van milieu gelijktijdig aanpakken.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de dagelijkse berichtgeving over de klimaatverandering en de impact ervan op het leven van mensen niet nodig heb om te beseffen hoe slecht het gesteld is met het milieu en - in mijn geval - met de luchtkwaliteit. Als astma-patiënt ervaar ik zeer concreet de impact op mijn dagelijks welbevinden. Dagen met slechte luchtkwaliteit zijn horror.

Maar verder ben ik – net zoals vele mensen- bezorgd over de evolutie van het klimaat en onderliggend de uitbuiting van het milieu en de uitputting van natuurlijke grondstoffen. We stellen trouwens vast dat uitbuiting van het milieu vaak samen gaat met uitbuiting van mensen. We moeten beide gelijktijdig aanpakken en de samenleving wereldwijd in een meer duurzame richting duwen.

We zijn het als christen verplicht om zorg te dragen voor de aarde, om een gezonde planeet over te dragen aan de volgende generaties en hen niet op te zadelen met ecosystemen uit balans en onomkeerbare klimaatfenomenen. We zijn als christen ook verplicht om te blijven streven naar een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, hier en elders in de wereld. We kunnen ons niet neerleggen bij uitbuiting. Net zo goed als we ons niet kunnen verzoenen met de evolutie om mensen te degraderen tot consumenten, om alles en iedereen te onderwerpen aan de wetten van het kapitalisme.

Dat alles motiveert me ook in mijn job als voorzitter van beweging.net om de strijd tegen milieuvervuiling en klimaatverandering hoog op de agenda van beweging.net te zetten en te houden. De meeste organisaties in ons netwerk zijn al enkele jaren actief rond duurzame ontwikkeling en sensibiliseren hun achterban op allerlei wijzen rond dit thema. Tegelijkertijd ontwikkelen zij acties om mensen te helpen om bv. hun huizen te isoleren, om zonnepanelen te bouwen, om oude gsm’s in te zamelen, enz, . In de toekomst zullen we ook concrete voorstellen moeten doen op het vlak van mobiliteit, tenminste als we de luchtkwaliteit in Vlaanderen substantieel willen verbeteren. Daarnaast probeer ik sterke linken te leggen tussen het gezondheidsbeleid en het klimaatbeleid. Beide zijn immers nauw met elkaar verbonden.

Ook in de eigen organisatie zetten we stappen om een duurzame organisatie te worden. Zo willen we ons aankoopbeleid doorlichten en onze netwerkpartners stimuleren om hun aankopen van kleding te verduurzamen. Daarnaast zouden we ook de eco-prestaties van het wagenpark willen verbeteren. Stap voor stap wil ik onze organisatie omvormen tot een duurzame organisatie. Dat is mijn engagement voor de komende jaren.

Patrick Develtere


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px