7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Kiezen voor duurzaam en hernieuwbaar

In dit artikel wil ik graag even uitleggen hoe wij op ons tuinbouwbedrijf omgaan met energie en ecologie in het algemeen. Ik heb het gevoel dat vele mensen denken dat boeren en tuinders nogal wild omspringen met energie en het milieu. Ik heb het daar moeilijk mee.

In dit artikel schrijf ik enkel over ons bedrijf, omdat ik dat natuurlijk het best ken en dan ook zeker ben dat de inhoud correct is.
Mijn vrouw en ik baten samen een gezinsbedrijf uit dat aardbeien teelt op substraat. Een teelttechniek waarbij de planten in potten met potgrond worden opgeplant en dan in de serre opgroeien en vruchten dragen.

DSC00071Aandacht voor ecologie

Ons bedrijf is 0.41 ha groot en wij brengen aardbeien op de markt van half maart tot half december. Alle activiteit (planten, verzorgen, knippen, oogsten, verwijderen) is puur handwerk, m.a.w. menselijke energie.
Wij hebben aandacht voor ecologie en dit wil ik verduidelijken met een aantal heel concrete acties die wij reeds sedert jaren ondernemen.

 1. Alle water dat we verbruiken in de serres is hemelwater dat wordt opgevangen in twee grote bassins. Wij pompen geen druppel water uit de grond voor ons bedrijf.
 2. In het voor- en najaar wordt er bijverwarmd. Dit gebeurde vroeger met lichte stookolie. Met het exponentieel stijgen van de olieprijzen, een paar jaar geleden, hebben we gezocht naar een goedkoper en milieuvriendelijker alternatief. Aardgas was geen optie, omdat er geen aardgasleiding langs ons bedrijf passeert.
  Duurzaamheid en hernieuwbaarheid overwegend, zijn we dan overgestapt naar houtpellets. Dit vergde een nieuwe pelletbrander die nu parallel staat met de bestaande mazoutbrander. In geval van nood kunnen we de mazoutbrander nog opstarten maar dat is de voorbije jaren geen enkele maal gebeurd. Tegenwoordig zijn onze pellets iets duurder dan mazout maar we blijven opteren voor het hout omdat dit een hernieuwbare energiebron is, en dus beter voor het milieu.
 3. DSC00090In de serre hebben wij een klimaatdoek aangebracht. Zo kunnen wij in de winter veel warmte binnen houden, bv bij het opstarten ’s morgens als het nog donker is.
 4. In het vroege voorjaar worden de plantjes ’s nachts belicht om de groei te activeren. De oude gloeilampen zijn al jaren vervangen door energiezuinige spaarlampen.
 5. Het restafval (planten en potgrond) wordt buiten op een grote hoop gecomposteerd en is een uitstekende grondverbeteraar voor de bodem.
 6. Wij hanteren, naast het leveren aan de fruitveiling, het principe van de korte keten. Mensen kunnen rechtstreeks bij ons aan huis kopen; niet via een automaat aan de straat, maar mét menselijk contact. De aardbeien zijn dagvers en hoeven geen nodeloze weg van transport en degradatie te ondergaan. Door dit korteketenprincipe kunnen wij ook onze eigen transportkosten naar de fruitveiling drastisch verminderen.DSC00083
 7. Wij trachten chemische beschermingsmiddelen zo veel als mogelijk te beperken. We volgen onze teelten zeer goed op en passen teelttechnieken toe die gewasbescherming tot een minimum herleiden. Bestuiving van de bloemen gebeurt door hommels.
 8. Wij voorzien in meer dan de helft van ons elektriciteitsverbruik met zelf geproduceerde zonne-energie.
 9. We zijn dus een gezinsbedrijf, d.w.z. dat wij er in slagen ons inkomen “thuis” te vinden, zonder dagelijks deel uit te maken van het werkverkeer.

Seizoensteelt?

DSC00093

Op een vergadering waar ik één van de toehoorders was, had de spreker het over de zin en onzin van aardbeien telen en consumeren buiten het normale seizoen (mei-augustus).

Ik laat het aan de consument of hij/zij dat zinvol vindt, maar graag de volgende bedenkingen hierbij:

 • als wij deze aardbeien niet telen dan zal onze buur (lees collega in binnen- of buitenland) ze telen
 • Wij zijn heel milieubewust bezig met onze teelt
 • Het is onze bron van inkomen, door te kunnen telen over een lange periode in het jaar is het ook rendabel.

Tot slot:

Wij denken Eco, maar wij denken ook Kerk.
Ons christelijk geloof is de onderstroom in ons werk.  

Luc Neyens
Bedrijf "De vrolijke aardbei", Aartrijke


 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px