7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Heilige Magdalenakerk onderzoekt verwarming met lange golf infrarood

De Heilige Magdalenakerk is gelegen aan het Astridpark in de Brugse binnenstad.  De kerk heeft een geschiedenis van 150 jaar en is gebouwd in (Engelse) neo-gotische stijl.  In 2002 was Brugge culturele hoofdstad van Europa en kreeg het gebouw, onder impuls van YOT, een nieuwe binnenarchitectuur.

Intussen ging ook de restauratie van de kerk van start. De eerste fase van de restauratie (glasramen) en de tweede fase (dakwerken en goten) zijn reeds voltooid. De derde fase (technieken) is ingediend bij de Vlaamse overheid.

 

yot logoParochiekerk zonder zondagsvieringen

De kerk is nog steeds parochiekerk, maar sinds december 2014 zijn er geen zondagse eucharistievieringen meer van de plaatselijke parochie. De kerk wordt aan YOT ter beschikking gesteld. Vieren in de Magdalenakerk kan door de nieuwe architectuur nog moeilijk op de 'klassieke' wijze.  De ruimte daagt uit om creatief om te gaan met de vormgeving en inhoud van de viering.

 

YOT: experimenteren met vorm en inhoud

pastorieDe naam YOT verwijst naar de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet: een taalteken met grote invloed en betekenis. Zo wil YOT als kleine organisatie beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit.

Ons verhaal begint in 2002 in en rond de Brugse Magdalenakerk. In die kerk zie je het meest zichtbare resultaat van onze werking: de kerk is omgebouwd tot een gastvrije ruimte waar plaats is voor uiteenlopende levensvragen van een brede groep mensen. Op het pleintje voor de Magdalenakerk vind je de werkplek van YOT: In de Nieuwe Pastorie. Dit huis biedt, door zijn eigenzinnige inrichting, nieuwe perspectieven aan groepen en organisaties.

Met ons werk in de Magdalenakerk en In de Nieuwe Pastorie dagen we onszelf en anderen uit om na te denken over de functie en het gebruik van kerken en pastoriewoningen.

Klassieke opdelingen, zoals die tussen gelovigen en niet-gelovigen, stellen we in vraag. Twijfelen beschouwen we als de moeilijkste én de boeiendste levenshouding. Experimenteren met vorm en inhoud is ons motto. Wat kan de betekenis zijn van de christelijke traditie in onze moderne samenleving? We zijn niet blind voor wat er verkeerd loopt, maar zien ook nieuwe kansen. Het is die oude traditie die ons inspireert tot vernieuwing en ons oproept om bij te dragen aan een warmere samenleving. YOT werkt rond thema's die er toe doen in een mensenleven. Wat is een zinvol leven? Hoe gaan we om met lijden en de dood? Wat biedt troost? Is geluk maakbaar? Wat helpt ons vooruit? En wat niet? Niet zweverig, maar juist heel direct in het leven van elke mens.

 

Op zoek naar een ecologische verwarming

magdalena3Evident trekken we deze houding ook door in het nadenken over het gebruik van de ruimte en het ecologisch impact ervan. Zoals gezegd, verloopt de restauratie van de kerk in fasen. Het valt niet te voorspellen wanneer met deze derde fase kan gestart worden, maar het kan nog jaren duren. In dit restauratiedossier is verwarming voorzien met gas. ‘In afwachting’ willen wij graag in de Magdalenakerk een pilootproject starten voor een meer ecologische aanpak bij de verwarming van religieus erfgoed.

 

Lange golf infrarood

We hebben aan twee experts gevraagd ons te adviseren over de verwarming in het kerkgebouw. Zij komen tot de vaststelling dat de verwarming met lange golf infrarood de beste optie is. Het technisch dossier daarrond is klaar. We wachten nog op toestemming van het bisdom en monumentenzorg, en zoeken ook nog subsidiekanalen, ondermeer bij de EU.

Het is wel spannend, want we kennen op dit moment geen enkele kerk in België die deze techniek nu al toepast (wel: korte golf infrarood). Het gebruik van infrarood lange golf komt moeilijk van de grond binnen onroerend erfgoed omdat er ook te weinig goede voorbeelden zijn. Brugge zou zo’n voorbeeld kunnen aanbieden. Als de evaluatie positief is, kan de toepassing van dit verwarmingsprincipe inspirerend werken en kan het uitgerold worden naar andere plaatsen. 

 

Koen Dekorte, coördinator YOT vzw

www.yot.be

 

magdalena2

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px